Vehicle nedir English: Every employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition. Turkish: Her çalışanın kendi aracını mükemmel ...

 
 
 

Vehicle inspection nedir ne demek

Vehicle inspection nedir : Binek aracı. Vasıta. Taşıyıcı. Nakil vasıtası. Yolcuların veya malların taşınmasına yönelik tasarlanmış her türlü araç. Taşıt aracı...

Vehicle owner nedir ne demek

Vehicle owner nedir : İletme aracı. Taşıyıcı. Araç. Nakil aracı. Taşıt. Yolcuların veya malların taşınmasına yönelik tasarlanmış her türlü araç. Araba. T...

Vehicle traffic nedir ne demek

Vehicle traffic nedir : Taşıma aracı. Yolcuların veya malların taşınmasına yönelik tasarlanmış her türlü araç. Taşıt aracı. Taşıt. Nakil aracı. Vasıta. Taş...

Throw a vehicle into gear nedir ne demek

Throw a vehicle into gear nedir : Fırlatmak. Madencilik, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. Atmak. Örtü. Kaçırmak. Bir kırıkta, tavan ve taban kanat...

Air cushion vehicle nedir ne demek

Air cushion vehicle nedir : Esinti. Kurutmak. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi. Söylemek. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ...

Amphibian vehicle nedir ne demek

Amphibian vehicle nedir : İkiyaşayışlı hayvan. Yüzer gezer araç. Amfibi hayvan. İki yaşayışlı hayvan. Hem karada hem suda gidebilen araç. Hem karada hem de s...

Armored combat vehicle nedir ne demek

Armored combat vehicle nedir : Blendajlı. Zırhlı. Zırhlanmış. Zırhlı veya zırhla kaplı. Silahlı. Combat : Savaş. Mücadele. Savaş açmak. Çarpışmak. Vuruşma. Harp e...

Armored vehicle nedir ne demek

Armored vehicle nedir : Silahlı. Blendajlı. Zırhlanmış. Zırhlı. Zırhlı veya zırhla kaplı. Vehicle : Taşıt. Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da mot...

Articulated vehicle nedir ne demek

Articulated vehicle nedir : Eklemli. Boğumlu. Parçalı tip. Oynaklı. Römork bağlantısı. Mafsallı. Açıkça söylenmiş. Eklemlenmiş. Vehicle : Taşıma aracı. Taşıt. ...

Combat vehicle nedir ne demek

Combat vehicle nedir : Cenk. Muharebe. Harp etmek. Muharebe etmek. Savaşmak. Savaşım. Dövüşmek. İki kılıçoyuncusunun yenişme gözetmeden çalışma amacıyla d...

Cross country vehicle nedir ne demek

Cross country vehicle nedir : Dargın. Kesiştirmek. Borudan iki yana kol almakta kullanılan bağlantı parçası. Çapraz. Hilekar. Yüksek organizmalarda, genetik olar...

Half tracked vehicle nedir ne demek

Half tracked vehicle nedir : Yarım. Yarı. Nısıf. Yarı yarıya. Hemen hemen. Buçuk. Ara. Neredeyse. Devre. Kısmen. Tracked : İzlemek. Paletli. İz bırakmak. Ray dö...

Long vehicle nedir ne demek

Long vehicle nedir : Uzun. Özlemini çekmek. Can atmak. Hasretini çekmek. İstemek. Hasret olmak. Özlemek. Hasret kalmak. Arzu etmek. Susamak. Vehicle : T...

Military vehicle nedir ne demek

Military vehicle nedir English: Soldiers go on patrol in a military vehicle. Turkish: Askerler askeri bir araçta devriye giderler. : Ordu. Militer. Ord...

Multiple independently targetable reentry vehicle nedir ne demek

Multiple independently targetable reentry vehicle nedir : Çeşitli. Kat. Çoklu. Çok. Çoklu. katlı. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımlar gösteren. birden fazla organı etkileyen, deği...

Radio and remote control vehicle nedir ne demek

Radio and remote control vehicle nedir : Ayrıca. Sonra. Ma. -bundan dolayı. İle. Üstelik. Ve bu yüzden. De. Da... da... ya da de... de. Hem... hem de. Remote : Naklen yayın...

Recovery vehicle nedir ne demek

Recovery vehicle nedir : Düzelme. Atlatma. Bir dizgenin üzerindeki dış etkilerin kalkmasıyla başlangıçtaki duruma dönmesi. Parayı yeniden geri alma. İyileşm...

Rescue vehicle nedir ne demek

Rescue vehicle nedir : Yardım. Kurtuluş. Kurtarılma. İmdat. Mahpusu düşmandan kurtarmak. Zorla geri almak. Kurtulma. Hacizden kurtarmak. Kurtarmak. Vehicl...

Special purpose vehicle nedir ne demek

Special purpose vehicle nedir : Ek. Özel yayın. Özel muhabir. Günün yemeği. Özel bir indirim (fiyatta). Sıradan olmayan. Özel herhangi bir şey. Olağandışı. Özel sa...

Vehicle body nedir ne demek

Vehicle body nedir : Taşıt. Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz, tekerlekli araç. İletme aracı. Taşıt aracı. Araç. Nakil vasıtası. Nak...

Vehicle controls nedir ne demek

Vehicle controls nedir : İletme aracı. Taşıt aracı. Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz, tekerlekli araç. Taşıma aracı. Vasıta. Yolcuların...

Vehicle lift nedir ne demek

Vehicle lift nedir : Binek aracı. Nakil vasıtası. Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz, tekerlekli araç. Vasıta. Araç. Taşıt. Taşıyıcı....

Vehicle tax nedir ne demek

Vehicle tax nedir : Vasıta. İletme aracı. Yük ve yolcu taşımaya yarayan, motorlu ya da motorsuz, tekerlekli araç. Nakil vasıtası. Taşıt. Araç. Taşıyıcı...

Additional motor vehicle tax nedir ne demek

Additional motor vehicle tax nedir : Katma. Eklenilen. İlave. Ek. İlaveten. Yedekli. İlave edilen. Biraz daha. Ekstra. Fazladan. Motor : Fizik, sinema, televizyon alanl...

Accumulator vehicle nedir ne demek

Accumulator vehicle nedir : Akü. Akımsaklar. Hafıza. Toplayıcı. Akümülatör bloğu. Biriktirmeç. Aritmetiksel ya da mantıksal bir işlemin sonucunun saklandığı he...

All terrain vehicle nedir ne demek

All terrain vehicle nedir : Her. Bütünüyle. Tümünü. Her biri. Tümü. Herkes. Berabere. Alayı. Büsbütün. Terrain : Yer. Topoloji. Yer ey. Yeryüzü parçası. Mıntık...

Amphibious vehicle nedir ne demek

Amphibious vehicle nedir : Hem karada hem suda gidebilen. [#Yüzergezer. İkiyaşayışlı. Amfibiyos. Amfıbik. Karada ve suda yaşama yeteneği. Hem karada hem de su...

Armored fighting vehicle nedir ne demek

Armored fighting vehicle nedir : Silahlı. Zırhlanmış. Blendajlı. Zırhlı. Zırhlı veya zırhla kaplı. Fighting : Savaş. Harp. Savaşçı. Muharebe. Mücadele. Dövüş. Çarpı...

Armoured vehicle nedir ne demek

Armoured vehicle nedir : Zırhlanmış. Zırhlı. Silahlı. Zırhlı veya zırhla kaplı. Blendajlı. Vehicle : Araç. Taşıt. Taşıt aracı. Yolcuların veya malların taşı...

Caterpillar vehicle nedir ne demek

Caterpillar vehicle nedir : Bir pervane yada kelebeğin kurtçuk benzeri larvası. Katerpiller. Traktör zinciri. Kurt. Tırtıl. İş makinesi. Kelebeklerin kurt şekl...

Commercial vehicle nedir ne demek

Commercial vehicle nedir : Radyo reklamı. Ticari yemler. Ticaret yapan. Mesleki. Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler. Karlı. Ticari amaçlı. (radyoda ve...

Fire fighting vehicle nedir ne demek

Fire fighting vehicle nedir : Çalışmak (motor vb.). Soru yağmuruna tutmak. Alev almak. Ateşe vermek. Soruvermek. Yanmak. Isıtmak. İşten çıkarmak. İşten kovmak. P...

Launch vehicle nedir ne demek

Launch vehicle nedir : Piyasaya sürmek. Suya indirmek. Girişmek. Satışa sunmak. Mızrak gibi atmak. Başlamak. Sürmek. Başlatmak (yeni işi). Çıkmak. (roket ...

Military motor vehicle nedir ne demek

Military motor vehicle nedir : Askerler. Ordu. Askeri. Ordu ile ilgili. Militer. Askeriye. Motor : Otomobil. Motor. Muharrik. Araba. Otomobille götürmek. Makine. ...

Motor vehicle nedir ne demek

Motor vehicle nedir English: I've got a lot of friends at the Department of Motor Vehicles. Turkish: Motorlu Taşıtlar Bölümünde bir sürü arkadaşım v...

Public service vehicle nedir ne demek

Public service vehicle nedir : Herkesin bildiği. Halk için. Umum. Herkese açık. Bir film gösterimine izleyici olarak katılan kimseler, izleyici topluluğu; genel o...

Reconnaissance vehicle nedir ne demek

Reconnaissance vehicle nedir : Arama. Keşif. Vehicle : Araç. Vasıta. Yolcuların veya malların taşınmasına yönelik tasarlanmış her türlü araç. Taşıma aracı. Taşıyı...

Recreational vehicle nedir ne demek

Recreational vehicle nedir : Oyalayıcı. Eğlence. Eğlendirici. Dinlenme ile ilgili. Dinlence. Dinlendirici. Rekreasyonal. Vehicle : Nakil vasıtası. Taşıt aracı. ...

Space vehicle nedir ne demek

Space vehicle nedir : Mekan. İnsanı, çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde yaşam etkinliklerini ve eylemlerini sürdürmesine elverişli, toprak, hava ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim