Reminiscence türkçesi Reminiscence nedir

Reminiscence ingilizcede ne demek, Reminiscence nerede nasıl kullanılır?

Reminiscences : Hatırat. Hatıralar. Anılar.

Write reminiscences : Hatıralar yazmak. Geçmiş hatıra ve olaylar ile tecrübeleri yazmak.

Reminiscent : Benzeri. Hatırlatan. Geçmişi hatırlatan. Anan. Andıran. Geçmişten konuşmaya istekli. Anımsatıcı. Eskilerden söz eden. Hatırlayan. -i hatırlatan.

Reminiscently : Hatırlatıcı bir şekilde.

Reminisce : Eski günlerden konuşmak. Anılarını anlatmak. Anmak. Hatıralardan söz etmek.

Reminisces : Eski günlerden konuşmak. Anılarını anlatmak. Anmak. Hatıralardan söz etmek.

Reminiscing : Hatıralardan söz etmek. Anmak. Eski günlerden konuşmak. Anılarını anlatmak.

Reminisced : Anmak. Hatıralardan söz etmek. Eski günlerden konuşmak. Anılarını anlatmak.

İngilizce Reminiscence Türkçe anlamı, Reminiscence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reminiscence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Memorization : Memorizasyon. Ezberleme. Ezber.

Tokened : Mostralık. Andaç. Hususiyet. İşaret. Simge. Jeton. Fiş. Göstermek.

Anamnesis : Anamnezi. Hastalık geçmişi. Hastanın geçmişi. Anamnez. Bir hastalığın hikayesi, hastalığın geçmişi. hayvan sahibi veya bakıcısı tarafından hastalığın meydana gelişi, durumu, şimdiye kadarki gidişi hakkında veteriner hekime verilen bilgi. genel ve klasik olarak ikiye ayrılır. Hastalığın mevcut durumu ve geçmişiyle ilgili bilgilerin tümü.

 

Reminiscences : Hatıralar. Anılar.

Remembrance : Anış. Anma. Yadetme. Hatıra eşya. Anmalık. Andaç.

Heirloom : Babadan kalma. Ata yadigarı olan şey. Baba yadigarı. Aile yadigarı. Ana yadigarı. Kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. Aileden kalma değerli şey.

Regurgitation : Geri akma (sıvı). Fışkırtma. Regurgitasyon. Geri taşma. Kusma. Regurjitasyon. Kusturma. Kusarak çıkarma. Yenilen yemlerin ve içilen suların mideye ulaşmadan ağız ve burundan geri akması.

Relic : Rölik. Andaç. Kalıntı. Bir azizin bedeninden artakalan parça veya özel eşya. Eski eser. Ölü kalıntısı. Kutsal emanet.

Remembering : Önceden öğrenilmiş bir şeyi zihinde yeniden canlandırma. Hatırlamak. Anmak. Anımsamak. Ansıma. Yadetmek. Aklında tutmak. Hatırda tutmak.

Memoir : Biyografi. İnceleme yazısı. Rapor. Anı yazısı.

Reminiscence synonyms : reproductive memory, reconstructive memory, souvenir, keepsakes, recollection, mementoes, recalling, survivals, keepsake, reconstruction, approximating, heirlooms, mementos, reminder, memoirs, token, memento, aping, survival, bearing in mind, recollections, memorisation, memories, resembling, mind, recall, memory, reproduction, commemorative.

 

Reminiscence ingilizce tanımı, definition of Reminiscence

Reminiscence kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being reminiscent. Memory. Remembrance. The act or power of recalling past experience.