Asilzadelik nedir, Asilzadelik ne demek

  • Soyluluk

Asilzadelik tanımı, anlamı:

Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.