Ölçüt nedir "Ölçüt" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana ...

 
 
 

Ölçütsüz nedir ne demek

Ölçütsüz nedir Ölçütsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birin...

Abbe helmert ölçütü nedir ne demek

Abbe helmert ölçütü nedir Abbe helmert ölçütü; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde rasgel...

Bölme ölçütü nedir ne demek

Bölme ölçütü nedir Bölme ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Katmanlı örneklemede bir evreni türdeş altbölümle...

Değerlendirici ölçütler nedir ne demek

Değerlendirici ölçütler nedir Değerlendirici ölçütler; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir eğitim kurumunun programı bütünü ile...

Eğitim ölçütü nedir ne demek

Eğitim ölçütü nedir Eğitim ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Başlangıçta yetişkinler arasındaki okuma yazma oranı...

Gönenç ölçütü nedir ne demek

Gönenç ölçütü nedir Gönenç ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kişi başına düşen gelirin satın alma gücü değerdeşli...

İlgisizlik ölçütü nedir ne demek

İlgisizlik ölçütü nedir İlgisizlik ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Thurstone ölçeğinin kuruluşu sırasında, içt...

Kaldor hicks ölçütü nedir ne demek

Kaldor hicks ölçütü nedir Kaldor hicks ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisat politikası değişikliklerinin gönenç ar...

Nedensellik ölçütleri nedir ne demek

Nedensellik ölçütleri nedir Nedensellik ölçütleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir değişken ya da etkenin bir başka değ...

Pareto ölçütü nedir ne demek

Pareto ölçütü nedir Pareto ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide sosyal olarak fayda sağlayan değişiklikler...

Sağlık ölçütü nedir ne demek

Sağlık ölçütü nedir Sağlık ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uzun ömrün sağlık göstergesi olarak nitelendirilmesi...

Seleksiyon ölçütü nedir ne demek

Seleksiyon ölçütü nedir Seleksiyon ölçütü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özgül özelliklerin ölçülmesi ve damızl...

Sosyal gönenç ölçütleri nedir ne demek

Sosyal gönenç ölçütleri nedir Sosyal gönenç ölçütleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim olanakları eğrisi üzerindeki bir mal...

Wilks ölçütü nedir ne demek

Wilks ölçütü nedir Wilks ölçütü; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Üstikiler ve çarpımlar...

Ölçüt imi nedir ne demek

Ölçüt imi nedir Ölçüt imi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Herhangi bir konuda yapılacak değerlendirmede temel alın...

Ölçütlü nedir ne demek

Ölçütlü nedir Ölçütlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine...

Ölçütsüzlük nedir ne demek

Ölçütsüzlük nedir Ölçüt : Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter. Ölçü : Değer, itibar. Bir şiirdeki dizeler...

Biçim ölçütü nedir ne demek

Biçim ölçütü nedir Teknik terim anlamı: F. Ratzel'in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasın...

Carleman ölçütü nedir ne demek

Carleman ölçütü nedir Carleman ölçütü; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (kuramsal istatistik) Bir beklemler kümesinin t...

Denetim ölçütü eğrisi nedir ne demek

Denetim ölçütü eğrisi nedir Denetim ölçütü eğrisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) n, örneklem (bölüt) bü...

Gönenç ölçütleri nedir ne demek

Gönenç ölçütleri nedir Gönenç ölçütleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide toplumun gönencinin artıp artmadığı...

Helmert ölçütü nedir ne demek

Helmert ölçütü nedir Helmert ölçütü; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: Abbe-Helmeft ölçütü]. Helme : Fasulye, pir...

İşbırakım ölçütleri nedir ne demek

İşbırakım ölçütleri nedir İşbırakım ölçütleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İş bırakmanın boyut ve iktisadi etkisini ölçme...

Lawson ölçütü nedir ne demek

Lawson ölçütü nedir Lawson ölçütü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: (lawson kriteri) Plazmanın ısıtılması ve yeterl...

Nicelik ölçütü nedir ne demek

Nicelik ölçütü nedir Teknik terim anlamı: Ayrı yerlerde görülen iki kültür öğesi arasındaki benzerlikleri, sadece o öğeler arasında değil, başka öğelerde ...

Sağlanıklık ölçütü nedir ne demek

Sağlanıklık ölçütü nedir Sağlanıklık ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkis...

Scitovsky ölçütü nedir ne demek

Scitovsky ölçütü nedir Scitovsky ölçütü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir politika değişikliği sonucunda toplumsal göne...

Sıra düzeni ölçütü nedir ne demek

Sıra düzeni ölçütü nedir Sıra düzeni ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi a...

Usalırlık ölçütü nedir ne demek

Usalırlık ölçütü nedir Usalırlık ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir gözlem yordamıyla elde edilen bilgilerin ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim