Abide nedir Abide; bir mimarlık terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Abide" ile ilgili cümle Abide isminin anlamı, Abide ne demek: Kız ismi olarak; Anıt. Önemi ve değeri çok olan yapıt. İbadet eden, tapan kul. Gezilecek gö...

 
 
 

Abide by the law nedir ne demek

Abide by the law nedir English: You have to abide by the laws. Turkish: Yasalara uymak zorundasın. : Sadık kalmak (vaade veya karara). Dözmek. Bir yerde kalmak. Tahammül etmek. Olmak. Dayanmak. Çekmek. Tab getirmek. Sadik kalmak. Çıdamak. B...

Abided nedir by : Tutmak. (sözünü) tutmak. -e uymak. Bağlı kalmak. Katlanmak. -e göre davranmak. Dayanmak. Uymak. İtaat etmek. Sözünde durmak. Abide by the circumstances : Her koşulda itaat. by the law : Yasalara uygun şekilde. Kanunla...

Abideleşmek nedir ne demek

Abideleşmek nedir Abideleşme : Anıtlaşma. Abide : Anıt. Anıtlaşmak : Saygı ve sevgi ile anılır duruma gelmek, abideleşmek. Anıt durumuna gelmek, anıt değeri kazanmak. İngilizce'de Abideleşmek ne demek? : v. to become a monument; to be memo...

Abideleştirilmek nedir ne demek

Abideleştirilmek nedir Abid : [bkz: abit] Abideleştirilme : Anıtlaştırılma. Abide : Anıt. Anıtlaştırılmak : Anıt durumuna getirilmek. Anıtlaştırılma : Anıtlaştırılmak durumu. Anıt : Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tar...

Abideleştirmek nedir ne demek

Abideleştirmek nedir Abideleştirme : Anıtlaştırma. Abide : Anıt. Anıtlaştırmak : Anıt durumuna getirmek, abideleştirmek. İngilizce'de Abideleştirmek ne demek? : v. to make someone or something a lasting symbol Anıtlaştırmak...

Abider nedir : Bir yerin sakinleri. İtaat eden kimse. Oturan veya ikamet eden kimse. Boyun eğen veya itaat eden kimse. Abide by : -e göre davranmak. İtaat etmek. Bağlı kalmak. Sadık kalmak. Razı olmak. -e uymak. Uymak. Tutmak. Kararınd...

Abides nedir English: Men go and come, but earth abides. Turkish: İnsanlar gelirler ve giderler fakat dünya kalır. by : Uymak. Bağlı kalmak. (sözünü) tutmak. Kararından dönmemek. Sözünde durmak. Sadık kalmak. -e uymak. Dayanmak. İ...

Abidevi nedir Abidevi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Abide : Anıt. Anıtsal : Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevi. Görkemli. İngilizce'de Abidevi ne demek? : n. mo...

Abide by nedir English: You should abide by the consequences. Turkish: Sonuçlara bağlı kalmalısın. English: He did not abide by his promise. Turkish: O sözüne bağlı kalmadı. English: I hope that Japan will abide by its Constitu...

Abide by the circumstances nedir ne demek

Abide by the circumstances nedir : Baki kalmak. Sabit durmak. Tab getirmek. Yaşamak. Dözmek. Katlanmak. Sadık kalmak (vaade veya karara). Çıdamak. Olmak. Çekmek. By : Aşkına. İkincil. Ek. Geçişli biçimde. İkinci derecede. Geçip. -e bakarak. Evde. Geçecek ...

Abide by the rules nedir ne demek

Abide by the rules nedir : Kurala uymak. Durmak. [#Uymak. Kalmak. Bir yerde kalmak. Sadik kalmak. Çıdamak. Beklemek. Katlanmak. Tahammül etmek. By : İkincil. Eve. Yan. Takma. Ek. Geçip. Kadar. Tali. -e bakarak. Geçişli biçimde. : Belirli veya spes...

Abideleşme nedir ne demek

Abideleşme nedir Abide : Anıt. Abideleşmek : Anıtlaşmak. Anıtlaşma : Anıtlaşmak durumu, abideleşme. Anıtlaşma...

Abideleştirilme nedir ne demek

Abideleştirilme nedir Abideleştirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Abid : [bkz: abit] Abide : Anıt. Abideleştirilmek : Anıtlaştırılmak. Anıtlaştırılma : Anıtlaştırılmak durumu. Anıt : Önemli bir olayın veya büyük bir ...

Abideleştirme nedir ne demek

Abideleştirme nedir Abide : Anıt. Abideleştirmek : Anıtlaştırmak. Anıtlaştırma : Anıtlaştırmak durumu, abideleştirme. Anıtlaştırma...

Abidemsi nedir Abidemsi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Abid : [bkz: abit] Abide : Anıt. Anıtsı : Anıtı andıran, anıta benzeyen, anıt gibi, anıtımsı, abidemsi. Anıt : Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gele...

Abiders nedir : Boyun eğen veya itaat eden kimse. İtaat eden kimse. Bir yerin sakini. Oturan veya ikamet eden kimse. Abide by : Sadık kalmak. Sözünde durmak. Bağlı kalmak. Dayanmak. -e uymak. İtaat etmek. Tutmak. Razı olmak. Katlanmak. ...

Abideth nedir by : Uymak. Razı olmak. Bağlı kalmak. Sözünde durmak. İtaat etmek. Sadık kalmak. (sözünü) tutmak. Kararından dönmemek. -e göre davranmak. Abide by the circumstances : Her koşulda itaat. [#Abide by the law : Kanunlara itaat...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim