Abide by the rules türkçesi Abide by the rules nedir

  • Kurallara bağlı kalmak.

Abide by the rules ingilizcede ne demek, Abide by the rules nerede nasıl kullanılır?

Abide : Kurala uymak. Durmak. Uymak. Kalmak. Bir yerde kalmak. Sadik kalmak. Çıdamak. Beklemek. Katlanmak. Tahammül etmek.

By : İkincil. Eve. Yan. Takma. Ek. Geçip. Kadar. Tali. -e bakarak. Geçişli biçimde.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık.

Rules : İçtüzük. Töre. Kurallar. Mevzuat. Yönetmelik. Esaslar. Tüzük.

Abide by the circumstances : Her koşulda itaat.

Against the rules : Prensiplere aykırı. Kurallara aykırı.

Abide by : Dayanmak. İtaat etmek. Katlanmak. Sözünde durmak. -e uymak. Uymak. Tutmak. Bağlı kalmak. Kararından dönmemek. -e göre davranmak.

Abide by the law : Yasalara uygun şekilde. Kanunlara itaat etme.

Bend the rules : Göz yummak. Kuralları esnetmek. Yasayı esnetmek.

İngilizce Abide by the rules Türkçe anlamı, Abide by the rules eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abide by the rules ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Follow the rules : Düzenlemelere uymak. Kuralları takip etmek. Kurallara uymak.

Conform to : Riayet etmek. İtaat etmek. Bir modeli takip etmek. Uymak. Bir isteği veya durumu karşılamak. Razı olmak. Kurala uymak. Yönetmeliğe veya kanunlara uymak. Hakim olan normlar veya standartlara göre hareket etmek.