Abide by the circumstances türkçesi Abide by the circumstances nedir

  • Her koşulda itaat.

Abide by the circumstances ingilizcede ne demek, Abide by the circumstances nerede nasıl kullanılır?

Abide : Baki kalmak. Sabit durmak. Tab getirmek. Yaşamak. Dözmek. Katlanmak. Sadık kalmak (vaade veya karara). Çıdamak. Olmak. Çekmek.

By : Aşkına. İkincil. Ek. Geçişli biçimde. İkinci derecede. Geçip. -e bakarak. Evde. Geçecek biçimde. Yan.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Circumstances : Şartlar. Koşullar. Mali durum. Ahval. Durumlar. Zenginlik. Varlık.

Abide by the law : Kanunlara itaat etme. Yasalara uygun şekilde.

Appropriate to the circumstances : Duruma uygun. Koşullara uygun. Şartlara uyan.

Depending on the circumstances : Şartlara bağlı olarak değişen. Şartlara bağlı.

Abide by : Razı olmak. Katlanmak. İtaat etmek. Tutmak. Sadık kalmak. Kararından dönmemek. Uymak. Bağlı kalmak. Sözünde durmak. Dayanmak.

Abide by the rules : Kurallara bağlı kalmak.