Abides türkçesi Abides nedir

Abides ile ilgili cümleler

English: Men go and come, but earth abides.
Turkish: İnsanlar gelirler ve giderler fakat dünya kalır.

Abides ingilizcede ne demek, Abides nerede nasıl kullanılır?

Abide by : Uymak. Bağlı kalmak. (sözünü) tutmak. Kararından dönmemek. Sözünde durmak. Sadık kalmak. -e uymak. Dayanmak. İtaat etmek. Katlanmak.

Abide by the circumstances : Her koşulda itaat.

Abide by the law : Yasalara uygun şekilde. Kanunlara itaat etme.

Abide by the rules : Kurallara bağlı kalmak.

Abide : Kurala uymak. Sadık kalmak (vaade veya karara). Bir yerde kalmak. Uymak. Sakin olmak. Olmak. Katlanmak. Çıdamak. Sadik kalmak. İkamet etmek.

Abidance by rules : Kanunlara itaat. Düzenlemelere uyulması eylemi.

Abider : İtaat eden kimse. Bir yerin sakini. Oturan veya ikamet eden kimse. Boyun eğen veya itaat eden kimse.

Abidal : Eric abidal (1979 doğumlu). Lyonlu fransız futbolcu. Bir soyadı.

Abiding by the law : Kanunlara itaat etme. Yasalara uygun şekilde.

Abidden : Sadık kalmak. Baki kalmak. Dayanmak. Beklemek. Uymak. Katlanmak. Durmak. Çekmek. Sadık kalmak (vaade veya karara). İkamet etmek.

 

İngilizce Abides Türkçe anlamı, Abides eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abides ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Be left over : Elde kalmak. Artakalmak. Artmak.

Come to a halt : Durma noktasına gelmek. Duruvermek.

Bed : Temel. Yatacak yer sağlamak. Tabaka. Oturtmak. Yatak yapmak. Yatak. Madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Tarh. Çiçeklik. Genel olarak, birkaç katmandan oluşmuş kayaç birimi.

Bear : Uygun olmak. (birine bir duygu) beslemek. Ürün vermek. Hazmetmek. Beslemek. Üzerinde bulunmak. Sapmak. Spekülasyon yapmak. Duymak (sevgi). Vurguncu.

Indwells : Nüfuz etmek. Yerleşmek. Oturmak. Oturtmak. İşlemek. Yerleştirmek.

Abide by : Tutmak. -e göre davranmak. İtaat etmek. -e uymak. Kararından dönmemek. Sözünde durmak.

Cleaved : Yarmak. Yarılmak. Bölmek. Açmak. Bağlı olmak. İkiye ayrılmak. Çatlamak. Yapışmak.

Abut : Dokunmak. Bitişik olmak. Varmak. Uç uca gelmek. Yaslanmak.

Brook : Dere. Çay. Su. Boyu, beslenme teknesi ve aşırı taşkın dışında taşıdığı su niceliği ile en küçük akarsu. İzin vermek.

Accept : Normal karşılamak. Almak. Eyvallah demek. Üstlenmek. Razı olmak. Kabullenmek. Onaylamak. Kabul etmek. Hazmetmek.

Abides synonyms : abideth, brooking, allure, arrive, cling to, awaited, dree, await, accede, continues, persevere, attend, domiciliate, bear with, come to rest, hanging out, descend from, accorded, allured, bank on, indwelt, base on, indwell, bargain for, abide, dwells, devolve, bargain on, cleaving, hang out, acquiesce, obey the rule, cleave.

Abides zıt anlamlı kelimeler, Abides kelime anlamı

Forbid : Haram etmek. Yasaklamak. Memnu kılmak. Olanak vermemek. Engel olmak. Men etmek. Yasak etmek. Menetmek.

Disallow : Karşı çıkmak. Müsaade etmemek. Saymamak. Reddetmek. Golü iptal etmek. İzin vermemek. Menetmek. Kabul etmemek. İptal etmek. İnkar etmek.