Agin nedir English: Ali can't imagine living without Mary by his side. Turkish: Ali yanında Mary olmadan yaşamayı düşünemiyor. English: Phy...

 
 
 

Aging furnace nedir ne demek

Aging furnace nedir : Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Yıllanma. Eskime. Yaşlanan. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. İhtiyarlayan....

Aging of wine nedir ne demek

Aging of wine nedir : Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. Eskime. Yıllanma. Olgunlaştırma. Yaşlanma. Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması...

Aging temperature nedir ne demek

Aging temperature nedir : İhtiyarlayan. Yıpranma. Yaşlanan. Eskime. Kocayan. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. Biyoloji, sinema, televizyon al...

Aging time nedir ne demek

Aging time nedir : Kocayan. İhtiyarlama. Eskime. Olgunlaştırma. Yaşlanan. Yıllanma. Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Biyoloji, sinema, televiz...

Aginner nedir : Ters. Zıt konumda olan. Karşı. Aging : Yaşlanma. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yıllanma. Yıpranma. Yaşlandır...

Anti aging nedir ne demek

Anti aging nedir : Karşı, zıt. Aksi. Karşıt. Karşı olan kimse. Karşı. Muhalif. Aykırı. Zıt. Anti. Aging : Yaşlandırma. Olgunlaştırma. İhtiyarlayan. Ya...

Artificial aging nedir ne demek

Artificial aging nedir : Yapmacık. Yalan. Suni. Yalancı. Yapay. Takına. Doğadaki benzerleri örneksenerek insanlarca yapılmış, üretilmiş olan. Takma. Eğreti....

Natural aging nedir ne demek

Natural aging nedir : Natürel. Doğal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Tabii. Normal. Asıl. Yapmacıksız. Doğanın kendi düzeni içinde oluşan; yap...

Progressive aging nedir ne demek

Progressive aging nedir : İlerleyici ataksi. İleri giden. İlerleyici. İleri düşünceli kimse. Kalkınan. Yenilikçi. Gelişimsel. Bilgisayar, veterinerlik alanla...

A figment of the imagination nedir ne demek

A figment of the imagination nedir English: There really was an Alice, but Wonderland is a figment of the imagination. Turkish: Gerçekten bir Alice vardı, fakat Ha...

Abnormal vaginal discharge nedir ne demek

Abnormal vaginal discharge nedir : Düzgüsüz. Olağanüstü. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, ab...

Anticipatory paging nedir ne demek

Anticipatory paging nedir : İlerisi düşünülerek yapılan. Öngörmeli. İleriye yönelik. Önceden yapılan. Nedensel olmayan. İleriyi de kapsayan. Beklentili. Öncede...

Arteria vaginalis nedir ne demek

Arteria vaginalis nedir : Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : ...

Aseptic packaging nedir ne demek

Aseptic packaging nedir : Sterilize. Aseptik. Hastalık yapıcı etkenlerden arındırılmış, hastalık yapıcı etkenlerin tümüyle ortadan kaldırılmış hali. Steril. ...

Asparagine nedir ne demek

Asparagine nedir asparagine : L-asparajin. Merkezi sinir sisteminin dengesinin muhafazası için gerekli olan bir amino asit. Asparaginase : Asparajinaz...

Auto repaginate nedir ne demek

Auto repaginate nedir : Özdevinimli. Otomatik. Otomobille gezmek. Oto-. Araba. Kendi kendine. Abd'de otomobilin kısaltması. Otomobil. Oto. Repaginate : Say...

Averaging nedir ne demek

Averaging nedir circuit : Ortalama devresi. Bayesian model averaging : Bma. Bayesçi model ortalaması. averaging : Topluluk ortalaması. Topluluksal or...

Background pagination nedir ne demek

Background pagination nedir : Artalan. Özgeçmiş. Geri plan. Geçmiş deneyimler. Işınım, ses, toz vb. niceliklerini ölçerek yapılan deneylerde, yayıldığı kaynaklar...

Bağırsak invaginasyonu nedir ne demek

Bağırsak invaginasyonu nedir Bağırsak invaginasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağırsakların iç içe geçmesi. Bağ...

Aging nedir English: Ali is encouraging his students. Turkish: Ali öğrencilerini teşvik ediyor. English: Ali is managing. Turkish: Ali ...

Aging ear nedir ne demek

Aging ear nedir : İhtiyarlama. Yıpranma. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Olgunlaştırma. Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması....

Aging interval multiplier nedir ne demek

Aging interval multiplier nedir : Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Olgunlaştırma. Eskime. Yıllanma. Yıpranma. İhtiyarlayan. İhtiyarlama. Kocayan. Yaşlanma. B...

Aging process nedir ne demek

Aging process nedir : Yaşlanma. Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Yaşlandırma. Yıpranma. Olgunlaştırma. Eskime. Yıllanma. İhtiyarlayan. Kocayan. B...

Aging test nedir ne demek

Aging test nedir : İhtiyarlayan. İhtiyarlama. Yaşlanma. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Olgunlaştırma. Eskime. Kocayan. Yaşlanan....

Agings nedir : Evreleme. İskele. Etaplama. Kademelendirme. Gösterim. Zahmetli. Evrelendirme. Sahneleme. Sahneye koyma. Yapı iskelesi. Aging ear : ...

Accelerated aging nedir ne demek

Accelerated aging nedir : Hızlandırılmış. İvmelenmiş. Hızlı. Hızlanmış. Aging : Eskime. [#Yıpranma. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. İhtiyarl...

Anti aging drug nedir ne demek

Anti aging drug nedir : Aykırı. Aksi. Karşı, zıt. Anti. Karşıt. Karşı olan kimse. Muhalif. Ters. Karşı. Aging : Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında ku...

Cellular aging nedir ne demek

Cellular aging nedir : Gözeli. Hücresel. Gözelerden dizilmiş biçimde bir yapı gösteren. Gözenekli. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Hücreye ait, hücre...

Non aging steel nedir ne demek

Non aging steel nedir : Karşıtı. Gayri. Olmayan. Siz. Aging : Yaşlanma. Yıllanma. İhtiyarlama. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. Yaşlandırma...

Self aging nedir ne demek

Self aging nedir : Kişisel çıkar. Kişilik. Bizzat. Bencillik. Özbenlik. Şahsi çıkar. Şahsiyet. Özellik. Zat. Kendi. Aging : Organizmanın belirli ömrün...

Abnormal vaginal bleeding nedir ne demek

Abnormal vaginal bleeding nedir : Düzensizlik. Sapkın. Olağandışı. Gayrinormal. Uygun olmayan. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi o...

Antiaging nedir ne demek

Antiaging nedir : Şili'nin başkenti. Antiabortion : Kürtaj karşıtlığı. Kürtaja karşı olan. [#Antiabortionist : Kürtaj karşıtı. Kürtajlara karşı olan ...

Anticipatory staging nedir ne demek

Anticipatory staging nedir : İlerisi düşünülerek yapılan. İleriye yönelik. Önceden yapılan. İleriyi de kapsayan. Önceden eylemli. Nedensel olmayan. Öngörmeli. B...

Artificial vagina nedir ne demek

Artificial vagina nedir : Eğreti. Takma. Sahte. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Takına. Taklit. Suni. Yalancı. Doğadaki benzerleri örneksenerek ins...

Asparaginase nedir ne demek

Asparaginase nedir : Çoğunlukla bitkilerde bulunan amino asit türü (ilk olarak asparjinde bulunan). Asparajin. L asparagine : L-asparajin. Merkezi sinir...

Assuaging nedir ne demek

Assuaging nedir : Uzlaştırılabilir. Sakinleştirilebilir. Dindirilebilir. Yatıştırılabilir. Assuage : Dindirmek. [#Azaltmak. Yatıştırmak. Kesmek. Hafi...

Automatic pagination nedir ne demek

Automatic pagination nedir : Sinema ve televizyon araç ve gereçlerinde, çalışmalarının büyük bir bölümünün el değmeden ya da ayar, düzenleme gibi işler yapılmad...

Averaging circuit nedir ne demek

Averaging circuit nedir : Ortalama alma. Ortalama olarak almak. Ortalama alınıyor. Ortalamasını bulmak. Circuit : Daire çevresi. Çıngı devresi. Çember. Turne...

Background repagination nedir ne demek

Background repagination nedir : Ardyöre. Dip. Geçmiş. Artalan. Işınım, ses, toz vb. niceliklerini ölçerek yapılan deneylerde, yayıldığı kaynaklar kapalı olduğu ya ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim