Aging interval multiplier türkçesi Aging interval multiplier nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Eskime aralığı çoklayıcısı.

Aging interval multiplier ingilizcede ne demek, Aging interval multiplier nerede nasıl kullanılır?

Aging : Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Olgunlaştırma. Eskime. Yıllanma. Yıpranma. İhtiyarlayan. İhtiyarlama. Kocayan. Yaşlanma. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj.

Interval : Süre. Perde arası. Aralık. Mesafe. Uzaklık. Sıklık. Fasıla. Zaman. Zaman aralığı. Müddet.

Multiplier : Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Çoğaltan. Çarpıcı. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çoğaltıcı. Çarpan.

İngilizce Aging interval multiplier Türkçe anlamı, Aging interval multiplier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aging interval multiplier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abort : Durdurmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Düşürtmek (dölütü). Çocuk aldırmak. Düşük yapmak. Dayandırmak. Yarımcık saklamak. İmtina etmek. Dölütünü düşürtmek. Lağvetmek.

Access control : Erişim denetim. Erişim kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. İvmelendirme tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlandırıcı tuş.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Aging interval multiplier synonyms : ac adapter, abbreviate, access control entry, access key, accent bar, acception.