Multiplier türkçesi Multiplier nedir

  • Çarpan.
  • Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt.
  • Çoğaltan.
  • Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
  • Çarpıcı.
  • Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır.
  • Çoğaltıcı.

Multiplier ingilizcede ne demek, Multiplier nerede nasıl kullanılır?

Multiplier coefficient : Çoğaltan. Çarpan katsayısı. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

Accelerator multiplier model : Hızlandıran çoğaltan modeli. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

 

Autoregressive conditional heteroscedasticity lagrange multiplier test : Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlilikli lagrange çarpanı sınaması.

Godfrey lagrange multiplier test : Godfrey lagrange çarpanı sınaması. Godfrey lm sınaması.

Lagrange multiplier method : Lagrange çarpanı yöntemi. Bir fonksiyonun belli bir kısıt altında uç değerlerini bulmak için kullanılan ve joseph louis lagrange tarafından geliştirilen matematiksel yöntem.

Lagrange multiplier test : Lagrange çarpanı sınaması. Lm sınaması.

Aging interval multiplier : Eskime aralığı çoklayıcısı.

Photo multiplier cell : Elektron akısının, birçok ikincil yayım (çıkışım) basamaklarıyle büyütüldüğü ışık-yayıcı göz. Işık -çoğaltıcı göz.

Cumulated multiplier : Birikimli çoğaltan.

Deposit multiplier : Bankaya yatırılan birincil mevduatın, ne kadar mevduat yaratacağını, kanuni karşılık oranı ve geri dönüş oranına bağlı olarak gösteren katsayı. Mevduat çarpanı. Mevduat çoğaltanı.

İngilizce Multiplier Türkçe anlamı, Multiplier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiplier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Augmenters : Miktarı çoğaltan. Artırıcı. Arttıran. Artıcı. Yükseltici.

Augmenter : Artıcı. Artırıcı. Yükseltici. Arttıran. Miktarı çoğaltan.

Multiplicity : Çokluluk. Çeşitlilik. Katlılik. Belirli bir öğecik erke düzeyinde olup, toplam dönüleri s olduğu için (2 s + 1) çakışıklık gösteren durulara ilişkin sayı. Çokluk. Çokkatlılık. Çok türlülük. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çok katlılık.

Duplicating : Asıl eşlemle aynı özelikleri taşıyan yeni bir eşlemi tek işlemde elde etme; başka bir deyişle, bir pozitiften doğrudan doğruya bir pozitif, bir negatiften doğrudan doğruya bir negatif elde etme. eşlem'in karışıtı. (çoğaltımın bu çeşidinde en yalın işlem basımdır. negatif-pozitif işlemdeyse, bir ana pozitiften bir çoğaltım negatifi elde etme anlamına gelir. bu çoğaltım negatifi de bir ana negatiften sağlanmıştır. bu durumda, çoğaltımın ikinci anlamı, asıl kuşağın özelliklerini taşıyan yeni bir kuşağı iki işlemde elde etmektir). Çoğaltma. Kopyalayan. Kopyalama. Fotokopisini çeken. Çoğaltım. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Taklidini yapan.

Reproducers : Ses üretici. Yeniden üretici. Ses çoğaltıcı.

Throbbing : Vuru. Zonklama. Güçlü şekilde çarpan veya atan. Zonklayan. Döven. Vuran. Çarpıntı. Çarpma.

Reproducing : Yenisini yapmak. Reprodüksiyon yapmak. Türetmek. Çoğalmak. Türetme. Çoğaltmak. Çoğaltma. Kopyasını çıkarmak. Bir genel ya da tümel önermenin içerimlerini açığa çıkarma.

Multiplicities : Çeşitlilik. Katlılik. Çeğitlilik. Çokluk. Çokluluk. Çok katlılık. Çok türlülük. Katillik.

Multiplier synonyms : multiplier factor, replicators, multipliers, intense, augmentor, graphic, duplicator, extender, striking, intensest, flashiest, factor, enhancer, intenser, reproducer, salients, conspicuous, number, pulsators, scale factor, smashers, pulsator, headiest, flashy, smasher, flashier, devastating, factors, heady, replicator, augmentative, dramatic, duplicators.

Multiplier ingilizce tanımı, definition of Multiplier

Multiplier kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who, or that which, multiplies or increases number.