Albüm nedir Albüm; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Albüm" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Solucan: Çocukta albüm var. Bilimsel terim anlamı: İçinde plak, yazılı yaprak ya da resim bulunan korumalık. İngilizce'd...

 
 
 

Albümin indeksi nedir ne demek

Albümin indeksi nedir Albümin indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurtalarda tazelik durumu ve derecesini saptamakta kullanılan ölçüm. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir de...

Albüminemi nedir ne demek

Albüminemi nedir Albüminemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperalbüminemi. Teknik terim anlamı: Kan plazması veya serumda albümin düzeyinin normalin üzerine çıkması. Albüm : Fotoğraf, pul vb.n...

Albüminli süt nedir ne demek

Albüminli süt nedir Albüminli süt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kazein miktarına yakın oranda albümin içeren süt. Süt : Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinde...

Albüminüri nedir ne demek

Albüminüri nedir Albüminüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinüri. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilere...

Albümin nedir bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, bileşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, ısıtılınca ...

Albümin dejenerasyonu nedir ne demek

Albümin dejenerasyonu nedir Albümin dejenerasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akut hücre şişliği. Dejenerasyon : Yozlaşma. Soysuzlaşma. ve kim. Bozunum. [bkz: yozlaşma]. Bozulma. Hücre ve dokuların can...

Albümin işeme nedir ne demek

Albümin işeme nedir Albümin işeme; bir tıp terimidir. Albümin : Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein. A...

Albüminli nedir ne demek

Albüminli nedir Albüminli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Albümin : Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, ...

Albüminoit nedir ne demek

Albüminoit nedir Teknik terim anlamı: Skleroprotein grubu bileşiklerden herhangi biri. Albümine benzer basit protein. Albüm : Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verile...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim