Azlık nedir "Azlık" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ağızlık, süzek Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri....

 
 
 

Agazlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Huni. Huni : Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. Ağızlık İngilizce...

Akçayazlık nedir ne demek

Akçayazlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Martta ekilen yazlık buğday. Akçay : Temiz ve berrak akan dere gibi olan kimse. Ağrı şehrinde, Cumaçay nahi...

Akmazlık nedir ne demek

Akmazlık nedir Akmazlık; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir akışkanın çekim ve sürtünme kuvvetleri nedeniyle akma ...

Akmazlıkölçer nedir ne demek

Akmazlıkölçer nedir Akmazlıkölçer; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Arı sıvı ve çözeltilerin akmazlıklarını, genellikle b...

Alağazlık nedir ne demek

Alağazlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşboğazlık, gevezelik, ara bozuculuk. Alağaz : Ara bozucu, boşboğaz, geveze, ikiyüzlü, dönek. [bkz: ala ağ...

Aldırmamazlık nedir ne demek

Aldırmamazlık nedir Aldı : “söylemeye başladı” anlamında kullanılan bir söz Aldırma : Aldırmak işi. Aldırmazlık : İlgisizlik. Aldırmaz : İlgisiz. Bir şey...

Aldırmazlık etiği nedir ne demek

Aldırmazlık etiği nedir Aldırmazlık etiği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kinikler tarafından benimsenen, erdemi...

Anlamamazlık nedir ne demek

Anlamamazlık nedir Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya f...

Anlaşılmazlık nedir ne demek

Anlaşılmazlık nedir Anlaşılmaz : Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak, tuhaf. Anlaşılma : Anlaşılmak işi. Durum : Ad soyundan kel...

Arlanmazlık nedir ne demek

Arlanmazlık nedir Arlanmaz : Utanmaz, sıkılmaz. Arlanma : Utanma. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini bel...

Ayazlık nedir Yerel Türkçe anlamı: Çardak. Mutfak. Salon Güverte. Sofa. Balkon, taraça, tahtaboş. Ayaz : Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk. Çok s...

Ayrılmazlık nedir ne demek

Ayrılmazlık nedir Ayrılmazlık; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Özelliklerin kendilerini taşıyan nesnelerle; ilineklerin tözle bağlantısı. Karşıt...

Bağdaşmazlık nedir ne demek

Bağdaşmazlık nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bağdaşmaz olma durumu. Bilimsel terim anlamı: Çökelti fazı ile içdüzey fazının, kristal düzlem...

Bağnazlık nedir ne demek

Bağnazlık nedir Bilimsel terim anlamı: Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi ...

Baştanımazlık nedir ne demek

Baştanımazlık nedir Sosyoloji'deki anlamı: Birey üzerindeki her türlü zorlayıcı devlet örgütünü yadsıyan siyasal öğreti. İngilizce'de Baştanımazlık ne de...

Beyazlık nedir ne demek

Beyazlık nedir "Beyazlık" ile ilgili cümleler Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzeri...

Bezzazlık nedir ne demek

Bezzazlık nedir Bezzaz : Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı. Kumaş : Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma. Varlığı ve kişili...

Boşboğazlık nedir ne demek

Boşboğazlık nedir Boşboğazlık etmek : Gereksiz, yersiz, düşüncesiz konuşmak. Boşboğaz : Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geve...

Cıvazlık nedir ne demek

Cıvazlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hile. Cıva : Atom numarası 80, atom ağırlığı 200,5, yoğunluğu 13,59 olan, donma noktası -38,8 °C olduğundan...

Azlık çokluk zarfları nedir ne demek

Azlık çokluk zarfları nedir Teknik terim anlamı: Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren...

Açmazlık nedir ne demek

Açmazlık nedir Açmaz : İçinden zor çıkılır durum. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. Satranç oyununda ş...

Ahrazlık nedir ne demek

Ahrazlık nedir Ahrazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ahraz : Dilsiz (kimse). Sağır ve dilsiz (kimse) Durum : Bir şeyin iç...

Akışmazlık nedir ne demek

Akışmazlık nedir Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bilimsel terim anlamı: işleyim: Sıvıların ya da yeryağı ürünlerinin, düzgün ve burgaçsız akışa karş...

Akmazlıköıçüm nedir ne demek

Akmazlıköıçüm nedir Akmazlıköıçüm; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fizik...

Akyazlık nedir ne demek

Akyazlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kellesi dört sıra olarak olgunlaşan sarı buğday. Buğday : Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). Bu bitki...

Aldanmazlık nedir ne demek

Aldanmazlık nedir Aldanmazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alda : Bir çocuk oyunu Aldanmaz : Aldatılamayan, aldanmayan kişi....

Aldırmazlık nedir ne demek

Aldırmazlık nedir Felsefi anlamı: Belli durumlar, olaylar, öğretiler karşısında kayıtsız kalma: a. Yalnızca ilgisizlikten doğabilir, b. Bilinçli bir tu...

Almamazlık nedir ne demek

Almamazlık nedir İngilizce'de Almamazlık ne demek? : n. refusal, act of refusing, denial, rejection almazlık...

Anlamazlık nedir ne demek

Anlamazlık nedir Anlamazlıktan gelmek : Bir şeyi anladığı hâlde anlamamış gibi davranmak. Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefe...

Anlaşmazlık nedir ne demek

Anlaşmazlık nedir "Anlaşmazlık" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: İhtilaf, niza, münazaa (bk. çekişme). Bilimsel terim anlamı: Bir hak, bir konu...

Aşınmazlık nedir ne demek

Aşınmazlık nedir Aşınmazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aşınmaz : Kolaylıkla yıpranmayan, aşınmayan Aşınma : Aşınmak işi. ...

Aymazlık nedir ne demek

Aymazlık nedir "Aymazlık" ile ilgili cümle örnekleri Aymaz : Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgi...

Ayvazlık nedir ne demek

Ayvazlık nedir "Ayvazlık" ile ilgili cümleler Ayvaz : Koca, erkek, eş. Savaş gemilerinde çalışan cerrah yardımcısı. Büyük konaklarda mutfak ve yemek...

Bağıl akmazlık nedir ne demek

Bağıl akmazlık nedir Bağıl akmazlık; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltinin akmazlığının, çözücünün akmazlığına o...

Başpapazlık nedir ne demek

Başpapazlık nedir Başpapaz : Papazların başı olan din adamı. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirley...

Batmazlık nedir ne demek

Batmazlık nedir Teknik terim anlamı: Yüzme, yüzeyde kalma, buoyans. Batmaz : Koçların alnına takılan, üstünde çivi uçları bulunan alınlık. (Ortayazı ...

Beynamazlık nedir ne demek

Beynamazlık nedir Beynamazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beynam : Ankara ilinde, Karaali nahiyesine bağlı bir yerleşim bir...

Boğazlık nedir ne demek

Boğazlık nedir Teknik terim anlamı: Kimi çifteker parçalarının üzerine geçirilen, yuvarlak metal tasma. Boğa : Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde...

Cambazlık nedir ne demek

Cambazlık nedir "Cambazlık" ile ilgili cümleler Kelime cambazlığı : Sözlerle oyun yapma. Laf cambazlığı : Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçıl...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim