Bacteria nedir English: Hand washing is one way to control bacteria. Turkish: El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur. English: We...

 
 
 

Bacteria l form nedir ne demek

Bacteria l form nedir : Bakteriler. Bakteri. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. L : Bel ağrısı. felçli miyoglobinüri. Özindüktansın simgesi. Romen...

Bacteria stabil l form nedir ne demek

Bacteria stabil l form nedir : Bakteri. Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. L : Litrenin simgesi. İngiliz alfabesinin 12'nci harfi. İndüktörün...

Anaerobic bacteria nedir ne demek

Anaerobic bacteria nedir : Oksijensiz solunum yapan. Serbest oksijen olmadan meydana gelen (kimya). Havasız yerde yaşayabilen. Oksijensiz. Etkin. Oksijensiz y...

Competence bacteria nedir ne demek

Competence bacteria nedir : Ehliyet. Yetki. Hak. Bir hücre ya da organizmanın bir uyartıya cevap verme yeteneği. Liyakat. Yeterlik. Akarsuyun sürükleme gücü. U...

Facultative bacteria nedir ne demek

Facultative bacteria nedir : Seçmeli. İhtiyari. İsteğe bağlı. Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. hücre içinde veya oksjensiz koşullar g...

Lisogenic bacteria nedir ne demek

Lisogenic bacteria nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Aerobic bacteria : Tenekle yaşayabilen bakteriler. Aerobik bakteri...

Make free from bacteria nedir ne demek

Make free from bacteria nedir : Yaratmak. Erişmek. Marka. Verim. Yapmak. Çeşit. Eylemek. Olmak. Hesap etmek. Biçim. Free : Erkin. Bilgisayar, fizik alanlarında kul...

Microaerophilic bacteria nedir ne demek

Microaerophilic bacteria nedir : Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (% 5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorg...

Nitrit bacteria nedir ne demek

Nitrit bacteria nedir : Bakteri. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Nitrit bacterium : Azot bakterisi. Amonyağı nitritlere ve nitritle...

Pathogenic bacteria nedir ne demek

Pathogenic bacteria nedir : Hastalığa yol açan. Sayrıgan. Hastalığın nedenini oluşturan, patojen olan. Patojenik. Mikrobik. Sayrıl. Hastalık yapıcı. Hastalandı...

Putrefactive bacteria nedir ne demek

Putrefactive bacteria nedir : Çürük. Kokmuş. Bozuk. Çürümüş. Pütrefaktif. Çürüten. Çürüme veya kokuşmayla ilgili olan. çürüme veya kokuşmaya neden olan. Çürütücü...

Ubiquiter bacteria nedir ne demek

Ubiquiter bacteria nedir : Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteri. Aerobic bacteria : Aerobik bakteri. Tenekle yaşayabilen bakteriler...

Bacterial nedir ne demek

Bacterial nedir English: It is effective against bacterial infections. Turkish: Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. bulge : Kutu konserve...

Bacterial centrifugation nedir ne demek

Bacterial centrifugation nedir : Bakteriye ait. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakterilere ili...

Bacterial contamination nedir ne demek

Bacterial contamination nedir : Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgili. Bakteri. Bakteriye ait, ba...

Bacterial culture nedir ne demek

Bacterial culture nedir : Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerl...

Bacterial endocarditis nedir ne demek

Bacterial endocarditis nedir : Bakteriye ait. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriyle ilgili. Bakterilere ilişkin. B...

Bacterial enzyme nedir ne demek

Bacterial enzyme nedir : Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriyle ilgili. B...

Bacterial flora nedir ne demek

Bacterial flora nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye...

Bacteria family nedir ne demek

Bacteria family nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Family : Ev halkı. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinsleri...

Bacteria involution form nedir ne demek

Bacteria involution form nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Involution : Dolaşıklık. İki örtünün birlikte yeniden kıvrılması y...

Bacteria labil l form nedir ne demek

Bacteria labil l form nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. L : İngiliz alfabesinin 12'nci harfi. Lumbago. Uzunluğun simgesi. ...

Aerobic bacteria nedir ne demek

Aerobic bacteria nedir : Oksijenli. Aerob ile ilgili. Havacıl. Oksijen varlığında meydana gelen veya oksijen gerektiren. Havada yaşayan. Aerobik. Tenek ile ...

Coliphorm bacteria nedir ne demek

Coliphorm bacteria nedir : Bakteri. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Aerobic bacteria : Tenekle yaşayabilen bakteriler. Oksijen kullana...

Denitrifying bacteria nedir ne demek

Denitrifying bacteria nedir : Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteriler. Bakteri. Aerobic bacteria : Tenekle yaşayabilen bakteriler. Oksijen kullana...

Lactic acid bacteria nedir ne demek

Lactic acid bacteria nedir : Süte ilişkin. Süt. Süt (ile ilgili). Ekşimiş sütten elde edilen. Laktik. Süte ait. Sütten elde edilen. Acid : Bir çözeltiye hidroje...

Lysogenic bacteria nedir ne demek

Lysogenic bacteria nedir : Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteri. Lysogenic immunity : Bir profajın, aynı bakteride bir başka fajın ...

Mesophile bacteria nedir ne demek

Mesophile bacteria nedir : Mezofil. Bacteria : Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. Bakteri. [#Mesophile microorganism : Ilık seven bakteri...

Nitrate bacteria nedir ne demek

Nitrate bacteria nedir : Nitrolamak. Nitrik aside doymak. Nitratlamak. Nitrat. Nitrik aside batırmak. Nitratlaştırmak. Organik azotlu bileşiklerin son yıkım...

Nitrite bacteria nedir ne demek

Nitrite bacteria nedir : Nitrit asit tuzu. Nitrit. Nitrat. Nitrik asidin bir tuzu. salam, sosis, fermente sucuk vb. kürlenmiş et ürünlerinde karakteristik l...

Psychrophile bacteria nedir ne demek

Psychrophile bacteria nedir : Soğuk seven bakteriler. [#Psikrofil. Bacteria : Bakteri. Bakteriler. Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar. bacteria : Tenekle...

True bacteria nedir ne demek

True bacteria nedir : Geçerli. Tam. Hakiki. Düzeltmek. Eksiksiz. Katışıksız. Halis. Doğrultmak. Safi. Som. Bacteria : Bakteri. Bakteriler. Tek bir hücred...

Bacteriaceae nedir ne demek

Bacteriaceae nedir Teknik terim anlamı: Eubacteriales takımına bağlı, sporsuz ve çomak biçimli bakteri ailesi. Eubacteria : Peptidoglikan duvarı bulunan...

Bacterial bulge nedir ne demek

Bacterial bulge nedir : Bakteriyle ilgili. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilere ilişkin. Bakteri. Bakteriyel. Bakteri...

Bacterial coldwater disease nedir ne demek

Bacterial coldwater disease nedir : Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere...

Bacterial crown gall nedir ne demek

Bacterial crown gall nedir : Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriye ait. Bakteriyle ilgi...

Bacterial degradation nedir ne demek

Bacterial degradation nedir : Bakteriye ait. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakter...

Bacterial enumeration nedir ne demek

Bacterial enumeration nedir : Bakteriyel. Bakterilere ilişkin. Bakteri. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakteriyle ilgili. Bakteri...

Bacterial fermentation nedir ne demek

Bacterial fermentation nedir : Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteri. Bakteriyle ilgili. Ba...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim