Bastard nedir English: Forgive your enemy, but remember the name of that bastard. Turkish: Düşmanını affet ama o piçin adını unutma. English: Ali is a lucky bastard. Turkish: Ali şanslı bir piç. English: Go to school! You lazy...

 
 
 

Bastard slip nedir ne demek

Bastard slip nedir : İt. Piç (argo terim). Adam. Taklit. Piç. [#Alçak. Evlilik dışı çocuk. Kurallara aykırı. Puşt. Çizgi dışı. Slip : Atlatmak. Kurtulmak (hayvan kendini bağlayan bir şeyden). Salıvermek. Sıyırmak. Hata yapmak. Ayağı kaymak. ...

Bastarda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meşru olmayan çocuk, piç. Baştarda, çektiri tipinde kadırgaların büyüğü bir tür olan harp gemisine verilen addır. İtalyanca galea bastarda teriminden gelmiştir ve donanma komutanı bir amiralin vey...

Bastardisation nedir ne demek

Bastardisation nedir Sözcükler, direkt olarak Bastardisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Çöküş. Ahlaksızlık. [#Bozulma. Dejenere olma. Gangrenes : Kangrenli. Gangren. Kangren ...

Bastardised nedir ne demek

Bastardised nedir : Piç ilan etmek. Saptırmak. Kötüleştirmek. Değerini düşürmek. Aşağılamak (bastardize olarak da yazılır). Bir dili yozlaştırmak. [#Yozlaşmak. Bir çocuğu piç olarak duyurmak. Lekelenmek. Bastardisation : Yozlaştırma. Yozlaş...

Bastardizations nedir ne demek

Bastardizations nedir : Bir kimseyi piç ilan etme. Bir dilin bozulması. Piçleştirme. Yozlaştırma. (amerikan ingilizcesi) aşağılayan bir şekilde davranma. Yozlaşma. (avustralya kullanımı) canından bezdirme (bastardisation olarak da yazılır). Söz...

Bastardized nedir ne demek

Bastardized nedir : Yozlaştırmak. Bozmak. Gayri meşru olduğunu kanıtlamak. [#Lekelemek. Kötüleştirmek. Lekelenmek. Piç etmek. Çarpıtmak. Çarpıtmak saptırmak. Saptırmak. Bastardizes : Dejenere etmek. Saptırmak. Gayri meşru olduğunu kanıtlama...

Bastardizing nedir ne demek

Bastardizing nedir : (avustralya kullanımı) canından bezdirme (bastardisation olarak da yazılır). Bir dilin bozulması. Bir kimseyi piç ilan etme. Piçleştirme. Yozlaşma. Yozlaştırma. (amerikan ingilizcesi) aşağılayan bir şekilde davranma. Bas...

Bastards nedir cut file : Saman eğesi. Bastard file : Orta kalın dişli eğe. Kalın eğe. slip : Piç. Gayri meşru çocuk. Bastard title : Kaba yazı başlığı. : İt. Bayağı. Alçak. Puşt. Evlilik dışı çocuk. Yasa dışı. Teres. Alışılmamış. Alçak ...

Bastard cut file nedir ne demek

Bastard cut file nedir : İt. Sahte. Evlilik dışı çocuk. Kurallara aykırı. Adi herif. Herif. Taklit. Alçak. Fırlama. Alışılmamış. Cut : Yontmak. Kamçılamak. Bilgisayar, basketbol, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kes. Çevirimin sona erd...

Bastard file nedir ne demek

Bastard file nedir : Yasa dışı. İt. Sahte. Fırlama. Kurallara aykırı. Teres. Adi herif. Adam. Alçak herif. Alçak. File : Törpülemek. Birbirleriyle ilişkili, düzenlenmiş bir tutanaklar topluluğu. Çeşitli belgelerin bölümlenerek saklanılacağı ...

Bastard title nedir ne demek

Bastard title nedir : Alçak herif. İt. Bayağı. Sahte. Herif. Hıyar. Fırlama. Alışılmamış. Kurallara aykırı. Taklit. Title : Başlık. İstihkak. Sıfat. Hak. Ana başlık. Titr. Unvan. Sahiplik. Bir yapıtın adı. 2 -epik tiyatro'da oynanan tablonun ...

Bastardies nedir ne demek

Bastardies nedir : Yozlaşma. (avustralya kullanımı) canından bezdirme (bastardization olarak da yazılır). Piçleştirme. Yozlaştırma. Bir dilin bozulması. (britanya ingilizcesi) aşağılayan bir şekilde davranma. Bir kimseyi piç ilan etme. Bas...

Bastardise nedir ne demek

Bastardise nedir : Yozlaşmış. Lekelenmiş. Dejenere olmuş (bastardized olarak da yazılır). Yozlaştırılmış. Dejenere. Birden fazla kaynaktan gelen. Bastardisation : Yozlaşma. (britanya ingilizcesi) aşağılayan bir şekilde davranma. Piçleştirm...

Bastardization nedir ne demek

Bastardization nedir : (avustralya kullanımı) canından bezdirme (bastardisation olarak da yazılır). Bir dilin bozulması. Piçleştirme. Yozlaştırma. Bir kimseyi piç ilan etme. Yozlaşma. (amerikan ingilizcesi) aşağılayan bir şekilde davranma. Söz...

Bastardize nedir ne demek

Bastardize nedir : Lekelenmiş. Yozlaştırılmış. Yozlaşmış. Dejenere. Bastardizes : Saptırmak. Kötüleştirmek. Alçaltmak. Alçalmak. Dejenere etmek. Piç olduğunu söylemek (argo terim). Bozmak. Çarpıtmak. Lekelemek. Lekelenmek. [#Bastardization...

Bastardizes nedir ne demek

Bastardizes nedir : Lekelemek. Yozlaştırmak. Gayri meşru olduğunu kanıtlamak. Saptırmak. Bozmak. Alçalmak. Dejenere etmek. Kötüleştirmek. Alçaltmak. Piç olduğunu söylemek (argo terim). Bastardized : Lekelenmiş. Yozlaşmış. Yozlaştırılmış. De...

Bastardly nedir ne demek

Bastardly nedir cut file : Saman eğesi. Bastard file : Kalın eğe. Orta kalın dişli eğe. slip : Piç. Gayri meşru çocuk. Bastard title : Kaba yazı başlığı. : Herif. Taklit. Çizgi dışı. Piç. Hıyar. Teres. Bayağı. Alçak. Kurallara aykırı. Puş...

Bastardy nedir procedure : Babalık davası. Bastard cut file : Saman eğesi. file : Orta kalın dişli eğe. Kalın eğe. Bastard slip : Gayri meşru çocuk. Piç. title : Kaba yazı başlığı. Bastardised : Birden fazla kaynaktan gelen. Yozlaşmış. D...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim