Berilyum nedir Berilyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Simgesi Be , atom numarası 4, e.n. 1280 °C olan, beril gibi granit kayalarda filiz halinde bulunan, çekirdek tepkimelerinde yavaşlatı...

 
 
 

Berilyum asetat nedir ne demek

Berilyum asetat nedir Berilyum asetat; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü (CH3COO)2Be, mol kütlesi 127,07 g, bozunma noktası 285 °C, kloroform ve diğer organik çözücülerde çözünen, renksiz plakalar halinde ...

Berilyum bromür nedir ne demek

Berilyum bromür nedir Berilyum bromür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü BeBr2, mol kütlesi 168,94 g, e.n. 601 °C, nem çekici bir madde. Beri : Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı....

Berilyum karbonat nedir ne demek

Berilyum karbonat nedir Berilyum karbonat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Mol kütlesi 141,2 g olan, yapısında 4 mol kristal suyu bulunan (BeCO3.4H2O), beyaz toz halinde ve asitlerle etkileştiğinde bozunan bir madd...

Berilyum zehirlenmesi nedir ne demek

Berilyum zehirlenmesi nedir Berilyum zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Berilyum tuzu buharlarının solunum yoluyla alınması veya deriyle teması sonucu çeşitli organ ve dokularda, aşırı duyarlılık...

Berilyum alaşımı nedir ne demek

Berilyum alaşımı nedir Berilyum alaşımı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Berilyum metalinin, öteki elementlerle yaptığı berilyum temelli alaşım. Alaş : Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı. Sıcak...

Berilyum arayıcısı nedir ne demek

Berilyum arayıcısı nedir Berilyum arayıcısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gama ışınımı kaynağından elde edilen berilyum nükleer ışınımı ile berilyum cevheri aramada kullanılan donanım. Arayıcı : Bir şeyi ...

Berilyum bakırı nedir ne demek

Berilyum bakırı nedir Berilyum bakırı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşimlerinde % 2.85'e dek berilyum bulunan, yaşlanmayla sertleşen bakır alaşımlarının genel adı. Bakı : Özellikle dağlık yörelerd...

Berilyum içerikölçeri nedir ne demek

Berilyum içerikölçeri nedir Berilyum içerikölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Berilyum nükleer tepkimesi yardımıyla bir cevher numunesindeki berilyum miktarını belirlemeye yarayan gama ışınımı kaynaklı içe...

Berilyum klorür nedir ne demek

Berilyum klorür nedir Berilyum klorür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü BeCl2, mol kütlesi 80,9 g, e.n. 400 °C olan , suda kolay çözünen, alkol, benzen, eter, karbondisülfürde çözünen iğnemsi kristalli bi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim