Bursa nedir Bursa; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Biyoloji'deki anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Kese, torba, cep. İçinde yapışkan sıvı bulunan seröz zarlardan oluşan kapalı kese. Bursa, Türkiye'nin b...

 
 
 

Bursa copulatrix nedir ne demek

Bursa copulatrix nedir : Para çantası. Bursan. Husye. Kesecik. Yumurtalık. Kese. Cüzdan. Bursa calcanea subtendinea : Bursa kalkanea subtendinea. M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. [#Bur...

Bursa kalkanea subtendinea nedir ne demek

Bursa kalkanea subtendinea nedir Bursa kalkanea subtendinea; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. Burs : Bir ö...

Bursa of fabricius nedir ne demek

Bursa of fabricius nedir : Bursan. Kese. Kesecik. Cüzdan. Yumurtalık. Husye. Para çantası. Of : -den övünerek bahsetmek. -li. -den. Den. Hakkında. In. -nın. -in. Karşı. -nin. Sözcükler, direkt olarak Bursa of fabricius ile ilgili eş anlamlı kelime...

Bursa ovarica nedir ne demek

Bursa ovarica nedir : Kese. Husye. Bursan. Cüzdan. Yumurtalık. Kesecik. Para çantası. Bursa calcanea subtendinea : M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. Bursa kalkanea subtendinea. [#Bur...

Bursa seminalis nedir ne demek

Bursa seminalis nedir Bursa seminalis; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Dişi genital kanatlardaki döllenme odası. Semi : Yarım, yarı. Latince yarım anlamına gelen ön ek Semin : Çok değerli. Seminal : Spermaya a...

Bursa subcutanea nedir ne demek

Bursa subcutanea nedir : Cüzdan. Para çantası. Yumurtalık. Kesecik. Bursan. Kese. Husye. Bursa calcanea subtendinea : M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. Bursa kalkanea subtendinea. [#Bur...

Bursa synovialis nedir ne demek

Bursa synovialis nedir : Husye. Cüzdan. Bursan. Kese. Yumurtalık. Kesecik. Para çantası. Bursa calcanea subtendinea : M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. Bursa kalkanea subtendinea. [#Bur...

Bursa testikularis nedir ne demek

Bursa testikularis nedir Bursa testikularis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Corpus epididymidis ile testisin margo epididymalis'i arasında yer alan kese. Testikularis : Er bezine ait, er bez...

Bursa buğdayı nedir ne demek

Bursa buğdayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İri, açık sarı taneli buğday. Buğda : Buğday. Eski türkçe buğday: bk. ayrıca kıriyh Buğday : Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi....

Bursa calcanea subtendinea nedir ne demek

Bursa calcanea subtendinea nedir : Kese. Para çantası. Cüzdan. Bursan. Kesecik. Yumurtalık. Husye. Sözcükler, direkt olarak Bursa calcanea subtendinea ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Abdomina...

Bursa fabricius nedir ne demek

Bursa fabricius nedir Bursa fabricius; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: Fabricius kesesi]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşlarda columna vertebralis ile cloaca arasında, mediyan ve...

Bursa kopulatriks nedir ne demek

Bursa kopulatriks nedir Bursa kopulatriks; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi nematod gruplarının erkeklerinde bulunan, özellikle strongilid nematodlarda iyi gelişmiş olan ve çiftleşme sırasında erkeğ...

Bursa omentalis nedir ne demek

Bursa omentalis nedir Bursa omentalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Omentum kesesi. Burs : Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için b...

Bursa ovarika nedir ne demek

Bursa ovarika nedir Bursa ovarika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurtalık kesesi. Ovar : Sıcak hava, samyeli Burs : Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi v...

Bursa sinovyalis nedir ne demek

Bursa sinovyalis nedir Bursa sinovyalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaslar için eklem sıvısıyla dolu kaygan yastık. Sinovya : Eklem sıvısı Sinovyal : Eklem sıvısına ait veya eklem sıvı...

Bursa subkutanea nedir ne demek

Bursa subkutanea nedir Bursa subkutanea; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Derinin sert oluşumlar üzerinde hareket etmek zorunda olduğu yerlerde, derinin altında bulunan siynovyal keseler. Sub...

Bursa testicularis nedir ne demek

Bursa testicularis nedir : Bursan. Husye. Kesecik. Kese. Cüzdan. Para çantası. Yumurtalık. Bursa calcanea subtendinea : Bursa kalkanea subtendinea. M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. [#Bur...

Bursa trochanterica nedir ne demek

Bursa trochanterica nedir : Kesecik. Yumurtalık. Para çantası. Cüzdan. Bursan. Husye. Kese. Bursa calcanea subtendinea : Bursa kalkanea subtendinea. M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk. [#Bur...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim