Carte nedir English: People liked Jimmy Carter. Turkish: İnsanlar Jimmy Carter'i sevdiler. English: Carter was re-nominated. Turkish: C...

 
 
 

A la carte europe nedir ne demek

A la carte europe nedir : Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. Miktar belirtir. Pek iyi. Argonun simgesi. Bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı...

A la carte nedir ne demek

A la carte nedir : Argonun simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. Herhangi bir. Amperin simgesi. Pek iyi. Belirl...

Cartel nedir on interest rates : Faiz karteli. Bankacılık kesiminde piyasa payları büyük olan az sayıdaki bankanın, aralarında anlaşarak, faiz ora...

Cartelisation nedir ne demek

Cartelisation nedir : Kartelleri kaldırma. Bir kartelin yürürlükten kaldırılması. Kartelin bozulması (ayrıca decartelization). Sözcükler, direkt olarak C...

Cartelism nedir ne demek

Cartelism nedir : Kartel olma (ayrıca cartelization). Ekonomik monopol oluşumu. Kartelizasyon. [#Kartelleşme. Kartel yaratma. Cartelise : Kartel olma...

Cartelistic nedir ne demek

Cartelistic nedir : Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşme politikası, ekonomik monopol oluşumu) savunucusu. Car...

Cartelize nedir ne demek

Cartelize nedir : Kartelleşme. Decartelization : Bir kartelin yürürlükten kaldırılması. Kartelleri kaldırma. Kartelin bozulması (ayrıca decartelisati...

Cartels nedir on interest rates : Bankacılık kesiminde piyasa payları büyük olan az sayıdaki bankanın, aralarında anlaşarak, faiz oranlarını istedi...

Carter nedir English: People liked Jimmy Carter. Turkish: İnsanlar Jimmy Carter'i sevdiler. English: Carter was re-nominated. Turkish: C...

Carter bonoları nedir ne demek

Carter bonoları nedir Carter bonoları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: ABD Hükümetince 1978-79 döneminde gereksinim duyul...

Carter doctrine nedir ne demek

Carter doctrine nedir : Oklahoma eyaletinde yerleşim yeri. Erkek ismi. Birleşik devletler eski başkanı (1977-1981). Bir erkek adı. James jimmy carter (1924...

Cartes nedir : Dekartçı. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Kartezyen. Dekar. Decartes ile ilgili. Dekart (ile ilgili). Decartes felsefesi ile il...

Cartesian axis nedir ne demek

Cartesian axis nedir : Decartes felsefesi ile ilgili. Dekart (ile ilgili). Decartes ile ilgili. Dekar. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Dekartçı. Karte...

Cartesian doubt nedir ne demek

Cartesian doubt nedir : Dekartçı. Decartes ile ilgili. Dekar. Decartes felsefesi ile ilgili. Dekart (ile ilgili). Decartes veya felsefesi ile ilgili. Karte...

Cartesian product nedir ne demek

Cartesian product nedir : Kartezyen. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Dekart (ile ilgili). Decartes felsefesi ile ilgili. Dekartçı. Dekar. Decartes ile il...

Cartesianism nedir ne demek

Cartesianism nedir axis : Dekart ekseni. Cartesian coordinates : Dik açılı sistem. Dik koordinatlar. Dekart koordinatları. Çift eksenler çizgesi. Kartez...

Jimmy carter nedir ne demek

Jimmy carter nedir English: People liked Jimmy Carter. Turkish: İnsanlar Jimmy Carter'i sevdiler. : Ender rastlanan kadın ismi. Domuztırnağı. Maymu...

Obligatory cartel nedir ne demek

Obligatory cartel nedir : Mecburi. Vacip. Bağlayıcı. Borçlandırıcı. Gerekli. Zorunlu. Cartel : Tecim birlikleri. Çeşitli tecimsel kuruluşların kazançlarını ç...

Production cartel nedir ne demek

Production cartel nedir : Bir hayvandan belirli bir süre içerinde elde edilen et, süt ve yumurta ve yün gibi hayvansal ürün miktarının belirlenmesinde kullan...

Carte blanche nedir ne demek

Carte blanche nedir : Menü. Alakart. Yemek listesi. Kart. Blanche : Bir kadın adı. Kadın ismi. [#Give carte blanche : Açık kart vermek. Carte de visite :...

Carte de visite nedir ne demek

Carte de visite nedir : Yemek listesi. Alakart. Menü. Kart. De : Almanya. Delaware. Aşağı. Birleşik devletler'de bir eyalet. Doktor mühendis. Tamamen. Sözc...

Give carte blanche nedir ne demek

Give carte blanche nedir : Tanımak. Esneklik. Gitmek. Doğruluğunu kabullenmek. Hediye etmek. Armağan etmek. Bahşetmek. Düzenlemek. Bel vermek. Esnemek. Carte ...

Carted nedir blanche : Sınırsız harcama yetkisi. Sınırsız yetki. Kart blanş. Kayıtsız şartsız yetki. Açık kart. Tam yetki. Kayıtsız ve şartsız yet...

Cartel on interest rates nedir ne demek

Cartel on interest rates nedir : Mübadele anlaşması. Azel piyasasında, aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek...

Cartelise nedir ne demek

Cartelise nedir : Kartelleri kaldırmak. Bir karteli yürürlükten kaldırmak. İşletme tröstünü kaldırmak (ayrıca decartelize). Cartelisation : Kartel ya...

Cartelist nedir ne demek

Cartelist nedir : Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşme politikası, ekonomik monopol oluşumu) veya kartelizm ...

Cartelization nedir ne demek

Cartelization nedir : Kartelleri kaldırma. Bir kartelin yürürlükten kaldırılması. Kartelin bozulması (ayrıca decartelisation). Sözcükler, direkt olarak C...

Cartellization nedir ne demek

Cartellization nedir Sözcükler, direkt olarak Cartellization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Carteolol nedir ne demek

Carteolol nedir blanche : Kayıtsız ve şartsız yetki. Sınırsız harcama yetkisi. Açık kart. Sınırsız yetki. Tam yetki. Kayıtsız şartsız yetki. Kart bla...

Carter bond nedir ne demek

Carter bond nedir : Yük arabası kullanan kimse. Bir erkek adı. Erkek ismi. James jimmy carter (1924 doğumlu). Birleşik devletler eski başkanı (1977-198...

Carter doctrin nedir ne demek

Carter doctrin nedir : Birleşik devletler eski başkanı (1977-1981). Arabacı. Erkek ismi. James jimmy carter (1924 doğumlu). Oklahoma eyaletinde yerleşim y...

Carters nedir bond : Carter bonoları. Abd hükümetince 1978-79 döneminde gereksinim duyulan döviz rezervini karşılamak amacıyla almanya, isviçre ve ...

Cartesian nedir ne demek

Cartesian nedir axis : Dekart ekseni. Cartesian coordinates : Kartezyen koordinatları. Çift eksenler çizgesi. Kartezyen konaçları. Kartezyen koordina...

Cartesian coordinates nedir ne demek

Cartesian coordinates nedir : Dekar. Dekart (ile ilgili). Dekartçı. Kartezyen. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Decartes ile ilgili. Decartes felsefesi ile il...

Cartesian geometry nedir ne demek

Cartesian geometry nedir : Decartes ile ilgili. Dekartçı. Dekar. Dekart (ile ilgili). Decartes felsefesi ile ilgili. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Karte...

Cartesian space nedir ne demek

Cartesian space nedir : Decartes felsefesi ile ilgili. Decartes ile ilgili. Dekartçı. Dekart (ile ilgili). Dekar. Decartes veya felsefesi ile ilgili. Karte...

Conventional cartel nedir ne demek

Conventional cartel nedir : Konvensiyonel. Beylik. Saymaca. İtibari. Konvansiyonel. Alışılagelmiş. Basmakalıp. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bi...

Mandatory cartel nedir ne demek

Mandatory cartel nedir : Yetkili. Bir başkasının adına ve sayışımma iş yapabilmek üzere yetkilendirilen kişi. Mandater. Vekil. Bilgisayar, ekonomi alanların...

Price cartel nedir ne demek

Price cartel nedir : Fiyat. Bedel. Eder. Değer biçmek. Rüşvet. Bir mal ya da işin para ile olan değişim değeri. paranın mal birimini kapsayan eder. Ücre...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim