Causal nedir English: What is the difference between a causal relationship and a casual relationship? Turkish: Nedensel ilişkiyle gündelik ilişki arasındaki fark nedir? analysis : Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden geçirilmi...

 
 
 

Causal connection nedir ne demek

Causal connection nedir : Sebebi olan. Nedensel. Sebebe ait. Sebep gösteren. Sebep mahiyetinde. Neden oluşturan. Nedeni olan. Connection : İki borunun birbirlerine eklenme yeri. Alışveriş. Akrabalık. Ölçüye vurulan nesne ya da özellikler arasında...

Causal employment nedir ne demek

Causal employment nedir : Neden oluşturan. Sebep mahiyetinde. Sebebe ait. Nedeni olan. Nedensel. Sebep gösteren. Sebebi olan. Employment : İşlendirme. Çalışma. Meşguliyet. Geniş anlamda üretim faktörlerinin, dar anlamda ise emeğin üretim sürecind...

Causal inference nedir ne demek

Causal inference nedir : Nedensel. Sebep gösteren. Sebep mahiyetinde. Neden oluşturan. Sebebe ait. Nedeni olan. Sebebi olan. Inference : Anlam çıkarma. Kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak birtakım yargılara varma ve bu yargıların yardımıyl...

Causal nexus nedir ne demek

Causal nexus nedir : Sebep gösteren. Neden oluşturan. Sebebe ait. Sebep mahiyetinde. Nedensel. Sebebi olan. Nedeni olan. Nexus : Çatkı. Bağ. Bağlantı çekidi. Bağlantı noktası. İrtibat. Rabıta. [#Causal analysis : Etken analizi. Çizelgelenmiş...

Causal relation nedir ne demek

Causal relation nedir English: What is the difference between a causal relationship and a casual relationship? Turkish: Nedensel ilişkiyle gündelik ilişki arasındaki fark nedir? : Neden oluşturan. Nedensel. Nedeni olan. Sebep gösteren. Seb...

Causal system nedir ne demek

Causal system nedir : Nedensel. Sebebi olan. Sebebe ait. Nedeni olan. Sebep gösteren. Sebep mahiyetinde. Neden oluşturan. System : Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu. Dizge. Vücut. Katman. Yerbilimin zaman...

Causalgic nedir ne demek

Causalgic nedir : Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Kozalji. Şiddetli ağrı. Refleks sempatik distrofi sendromu. Keskin acı. Causal analysis : Nedensel çözümleme. Etken analizi. Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden geçirilmiş verilere d...

Causalities nedir ne demek

Causalities nedir : Ekonomi, fizik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Olaylarla bu olayları oluşturan nedenler arasındaki bağıntı. Nedensellik. Nedensellik ilkesi. Her olgunun bir nedeni bulunduğunu, hiç bir şeyin nedensiz olamayacağını, ay...

Causal analysis nedir ne demek

Causal analysis nedir : Neden oluşturan. Nedeni olan. Sebep gösteren. Sebep mahiyetinde. Sebebi olan. Nedensel. Sebebe ait. Analysis : Ayrım. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma. Bir bütü...

Causal chain model nedir ne demek

Causal chain model nedir : Nedeni olan. Nedensel. Sebebi olan. Sebebe ait. Sebep gösteren. Sebep mahiyetinde. Neden oluşturan. Chain : Sünger av aracı olan kankavada dingilin dayanıklılığını artırmak için kurşun yakanın tamamen arkaya dönerek göre...

Causal effect nedir ne demek

Causal effect nedir : Sebep gösteren. Nedensel. Nedeni olan. Sebebi olan. Sebebe ait. Sebep mahiyetinde. Neden oluşturan. Effect : Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Etki. Başarmak. Sonuç. Bul...

Causal explanation nedir ne demek

Causal explanation nedir : Nedensel. Sebebe ait. Sebep mahiyetinde. Nedeni olan. Neden oluşturan. Sebebi olan. Sebep gösteren. Explanation : Aydınlatma. Açıklama. Mana. Anlam. Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm...

Causal loop diagram nedir ne demek

Causal loop diagram nedir : Nedensel. Sebep mahiyetinde. Sebep gösteren. Sebebi olan. Neden oluşturan. Nedeni olan. Sebebe ait. Loop : İlmik. Öze. İlik. Bir izlencede yer alan ve belirli bir koşul gerçekleşmedikçe yeniden uygulanan bir komutlar diz...

Causal process nedir ne demek

Causal process nedir : Nedensel. Sebebi olan. Nedeni olan. Sebep mahiyetinde. Sebep gösteren. Neden oluşturan. Sebebe ait. Process : Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp g...

Causal relationship nedir ne demek

Causal relationship nedir English: What is the difference between a causal relationship and a casual relationship? Turkish: Nedensel ilişkiyle gündelik ilişki arasındaki fark nedir? : Nedeni olan. Neden oluşturan. Sebep mahiyetinde. Nedensel. ...

Causalgia nedir ne demek

Causalgia nedir : Keskin bir ağrıyla. Causal analysis : Etken analizi. Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden geçirilmiş verilere dayanarak incelenen değişkenler arasında nedensel sıra düzeni kurma işlemi. Nedensel çözümleme. [#Causal c...

Causalism nedir ne demek

Causalism nedir causalis : Küflü, bozulmuş, kokuşmuş yemlerin hayvanlarda mide-bağırsak yangısına neden olmaması için kullanılmaması gibi hastalığın nedenini ortadan kaldıracak önlem ve yöntemleri kullanmak, indikasyo radikalis. İndikasyo...

Causality nedir ne demek

Causality nedir analysis : Nedensellik çözümlemesi. Causality principle : Kütüğe yazımın geçerliği için, kabul edilebilir bir nedene, bir bağa dayanması anlayışı. Nedensellik ilkesi. of causality : Bir değişken ya da etkenin bir başka değ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim