Causal explanation türkçesi Causal explanation nedir

  • Nedensel açıklama.

Causal explanation ingilizcede ne demek, Causal explanation nerede nasıl kullanılır?

Causal : Nedensel. Sebebe ait. Sebep mahiyetinde. Nedeni olan. Neden oluşturan. Sebebi olan. Sebep gösteren.

Explanation : Aydınlatma. Açıklama. Mana. Anlam. Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içerimlerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma. Anlamlandırma. İzah. Neden, yasa vb. aracılığıyla incelenen konunun özünü aydınlatmayı amaçlayan bilimsel inceleme aşaması ya da biçimi. İzahat.

Causal analysis : Etken analizi. Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden geçirilmiş verilere dayanarak incelenen değişkenler arasında nedensel sıra düzeni kurma işlemi. Nedensel çözümleme.

Causal chain model : Nedensel zincir modeli.

Causal connection : Nedensel ilişki.

Causal effect : Nedesensel etki.