Continent nedir ne demek

Continent nedir English: He covered the whole continent in his private jet. Turkish: O, özel jetiyle tüm kıtayı katetti. English: Europe is a co...

 
 
 

European continent nedir ne demek

European continent nedir : Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya ait. Avrupa. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupai. Biseksüel. Frenk. Avrupalı. Continent : [#İffetli. As...

Continental nedir ne demek

Continental nedir English: Jale was born prematurely during a 16 hour transcontinental flight. Turkish: Jale 16 saatlik bir kıtalararası uçuş sıra...

Continental breakfast nedir ne demek

Continental breakfast nedir : Kontinental. Karasal. Avrupa'ya ait. Avrupalı. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıta. Avrupaya ait. Kı...

Continental divide nedir ne demek

Continental divide nedir : Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıta. Avrupaya ait. Avrupai. Avrupa'ya ait. Kontinental. Kıtasal. Karasal. Avrupa ile ilgili. Avr...

Continental drift theory nedir ne demek

Continental drift theory nedir : Kıta. Avrupaya ait. Avrupa'ya ait. Karasal. Avrupalı. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kontinental. Avrupa ile ilgili. Kıtasal. Av...

Continental ice nedir ne demek

Continental ice nedir : Kıta. Kontinental. Kıtasal. Avrupaya ait. Avrupa'ya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Karasal. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avr...

Continental quilt nedir ne demek

Continental quilt nedir : Avrupai. Karasal. Avrupalı. Kıta. Avrupa'ya ait. Avrupaya ait. Kontinental. Kıtasal. Avrupa ile ilgili. Avrupa kıtasındaki ülkelere...

Continental shelf nedir ne demek

Continental shelf nedir : Karasal. Kontinental. Avrupa ile ilgili. Avrupaya ait. Avrupalı. Kıtasal. Avrupa'ya ait. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıta. Av...

Continental species nedir ne demek

Continental species nedir : Avrupa'ya ait. Kıta. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıtasal. Avrupaya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Avrupalı. Kontinental. Ka...

Continental waters nedir ne demek

Continental waters nedir : Kontinental. Avrupa'ya ait. Avrupai. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıta. Avrupalı. Avrupaya ait. Avrupa ile ilgili. Kıtasal. Ka...

Continentalized nedir ne demek

Continentalized nedir : Avrupalılaştırmak. Continental borderland : Kıtasal sınır-karası. Denizin alçak suları sınırının altında, düzensiz ve kara düzlükle...

Continentals nedir ne demek

Continentals nedir borderland : Kıtasal sınır-karası. Denizin alçak suları sınırının altında, düzensiz ve kara düzlükleri derinliğinden daha derin olan ...

Continents nedir ne demek

Continents nedir English: About 250 million years ago, the continents came together to form a supercontinent called Pangea. Turkish: Kıtalar yakl...

I would like a continental breakfast nedir ne demek

I would like a continental breakfast nedir : İngilizce alfabenin dokuzuncu harfi. Ben. İyodun simgesi. Romen rakamları dizisinde 1 sayısı. İ harfi. İngiliz alfabesinin dokuzunc...

Theory of continental drift nedir ne demek

Theory of continental drift nedir : Nazariye. Teori. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney...

Epicontinental sea nedir ne demek

Epicontinental sea nedir : Üstükıtasal. Sea : Umman. Derya. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı tuzlu su kütlesi. Okyanus. Yerkabu...

Incontinently nedir ne demek

Incontinently nedir : Uçkuruna gevşek. İradesiz. İdrarını tutamayan. Kendini tutamayan. Çişini tutamayan. Nefsine hakim olamayan. Incontinence : Kendini ...

Subcontinent nedir ne demek

Subcontinent nedir indian subcontinent : Hint yarımadası. Subcontinental : Alt-kıtasal. : Kıtaya yakın büyüklükte bir yer. Kıtalardan küçük kara parçası...

Subcontinents nedir ne demek

Subcontinents nedir indian subcontinent : Hint yarımadası. Subcontinent : Alt kıta. Kıtadan daha küçük. Yarı kıta. Geniş kara parçası. Kıta parçası. Kıta...

Antarctic continent nedir ne demek

Antarctic continent nedir : Güney kutbuyla ilgili. Antartik. Güney kutbu. Güney kutbu ve yöresi. Güney kutbuna ait. Kuzey kutbuna karşı olan bölgeye ait; güney...

Dark continent nedir ne demek

Dark continent nedir English: Africa was once called the Dark Continent. Turkish: Afrika'ya bir zamanlar Kara Kıta denirdi. : Akşam. Çepel. Siyaha ya...

The continent nedir ne demek

The continent nedir English: About 250 million years ago, the continents came together to form a supercontinent called Pangea. Turkish: Kıtalar yakl...

Continental borderland nedir ne demek

Continental borderland nedir : Avrupaya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Avrupa'ya ait. Karasal. Kıta. Avrupai. Kıtasal. Kontinental. Avrupa kıtasındaki ülkelere...

Continental climate nedir ne demek

Continental climate nedir : Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıta. Karasal. Avrupaya ait. Avrupa'ya ait. Kıtasal. Kontinental. Av...

Continental drift nedir ne demek

Continental drift nedir : Avrupaya ait. Avrupai. Karasal. Avrupa ile ilgili. Kontinental. Avrupalı. Kıta. Avrupa'ya ait. Kıtasal. Avrupa kıtasındaki ülkelere...

Continental facies nedir ne demek

Continental facies nedir : Karasal. Kıtasal. Kontinental. Kıta. Avrupa'ya ait. Avrupalı. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupa ile ilgili. Avrupaya ait. Av...

Continental mistletoe nedir ne demek

Continental mistletoe nedir : Kıtasal. Kıta. Karasal. Avrupa'ya ait. Avrupai. Avrupa ile ilgili. Kontinental. Avrupalı. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupay...

Continental rise nedir ne demek

Continental rise nedir : Avrupalı. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Kıtasal. Avrupa'ya ait. Avrupaya ait. Kontinental. Kıta. Ka...

Continental slope nedir ne demek

Continental slope nedir : Karasal. Kıta. Avrupaya ait. Kıtasal. Kontinental. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupa'ya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Avr...

Continental tour nedir ne demek

Continental tour nedir : Kontinental. Avrupa'ya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Avrupaya ait. Avrupai. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Kıtasal. Karasal....

Continentalize nedir ne demek

Continentalize nedir : Avrupalılaştırılmış. Continental borderland : Kıtasal sınır-karası. Kara suları. Denizin alçak suları sınırının altında, düzensiz v...

Continentally nedir ne demek

Continentally nedir borderland : Denizin alçak suları sınırının altında, düzensiz ve kara düzlükleri derinliğinden daha derin olan deniz kuşağı. Kara sul...

Continently nedir ne demek

Continently nedir : Kendini tutamayarak. Adi. Derhal. Duramayıp. Hemen. Antarctic continent : Antarktika. [#Dark continent : Kara kıta. Afrika. Europea...

Aegean continental shelf nedir ne demek

Aegean continental shelf nedir : Ege. Ege denizi. Egeli. Continental : Kontinental. Kıta. Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupaya ait. Avrupa ile ilgili. Kıtasal...

Shield continental shield nedir ne demek

Shield continental shield nedir : Örtenek. Işınımlardan koruma özelliği olan soğurgan özdekten yapılmış düzenek. eksicik borusunda ışın demetinin yeğinliğini denetle...

Epicontinental nedir ne demek

Epicontinental nedir sea : Epirik deniz. Epikontinental deniz. Kapalı deniz. Kıta içlerine kadar uzanan sığ deniz. Üstükıtasal....

Incontinent nedir ne demek

Incontinent nedir : Derhal. Duramayıp. Kendini tutamayarak. Hemen. Adi. Incontinence : Sidiğini tutamazlık. İnkontinans. İdrarını tutamama. Abdestini t...

Intercontinental nedir ne demek

Intercontinental nedir Sözcükler, direkt olarak Intercontinental ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Subcontinental nedir ne demek

Subcontinental nedir indian subcontinent : Hint yarımadası. Subcontinent : Kıtalardan küçük kara parçası. Yarı kıta. Geniş kara parçası. Kıta parçası. Alt...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim