Dirgen nedir Dirgen; kökeni rumca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Çatal. Demir yaba Dayama direği Harmanda sapları yaymaya yarayan demi...

 
 
 

Dirgenlemek nedir ne demek

Dirgenlemek nedir Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren. Yaymak : Birçok kimseye duyurmak. Koyu...

Dirgenmek nedir ne demek

Dirgenmek nedir Teknik terim anlamı: Dayanmak, istinat etmek. [bkz: dergenmek]. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan de...

Aladirgen nedir ne demek

Aladirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Harmanı dirgenle yarım aktarma. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Aktarma : Aktarmak işi. Bir...

Dedirgen olmak nedir ne demek

Dedirgen olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerinden yurdundan ayrılmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırla...

Deli dedirgen nedir ne demek

Deli dedirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Perişan, bunalmış. Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşkun, azgın (hayvan, ...

Denklemin indirgenmesi nedir ne demek

Denklemin indirgenmesi nedir Denklemin indirgenmesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Denklemin, kendisinden küçük basamak...

Hıdirgen nedir ne demek

Hıdirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Huzursuz, rahatsız kişi. Rahatsız : Rahatı olmayan, tedirgin, huzursuz. Hasta, keyifsiz. Rahat kullanılmaya...

Hindirgen nedir ne demek

Hindirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Davetçi kadın. Hindi : Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, bo...

İndirgenebilir nedir ne demek

İndirgenebilir nedir İndirgenebilir; kimya alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İndi : Herkesçe kabul...

İndirgenebilir çok terimli nedir ne demek

İndirgenebilir çok terimli nedir İndirgenebilir çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Verilen bir tümlük alanı ya da b...

İndirgenebilir tam sayı nedir ne demek

İndirgenebilir tam sayı nedir İndirgenebilir tam sayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kendisinden ve birden farklı tam say...

İndirgenemez çok terimli nedir ne demek

İndirgenemez çok terimli nedir İndirgenemez çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir F oyutu verildiğinde kerteleri...

İndirgenir nedir ne demek

İndirgenir nedir İndirgenir; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bütünlüğü içinde incelenen bir küme, her kesiminin taşıdığı bir...

İndirgenlik nedir ne demek

İndirgenlik nedir İndirgen : Oksit durumundaki cisimlerin oksijenini alma veya daha düşük bir oksitleme derecesine indirme özelliği olan (madde). Durum...

İndirgenme bölünmesi nedir ne demek

İndirgenme bölünmesi nedir Teknik terim anlamı: Mayoz. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişin...

İndirgenmek nedir ne demek

İndirgenmek nedir İndirgen : Oksit durumundaki cisimlerin oksijenini alma veya daha düşük bir oksitleme derecesine indirme özelliği olan (madde). İndir...

İndirgenmiş biçim yöntemi nedir ne demek

İndirgenmiş biçim yöntemi nedir İndirgenmiş biçim yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılıksal dizgedeki değiştirgele...

İndirgenmiş kütle nedir ne demek

İndirgenmiş kütle nedir İndirgenmiş kütle; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Aralarındaki ağırlık özeği değişmede...

İndirgenmiş önerme nedir ne demek

İndirgenmiş önerme nedir İndirgenmiş önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yalınç olmayan bileşenleri yalnızca değilleme, tü...

Dirgende nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çatal. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı...

Dirgenleme nedir ne demek

Dirgenleme nedir Dirgenleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dirge : Demet Dirgen : Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan...

Dirgenler nedir ne demek

Dirgenler nedir Dirgenler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Antalya ilinde, Kaş ilçesi, ...

Aktarmadirgeni nedir ne demek

Aktarmadirgeni nedir Teknik terim anlamı: İki çatallı çiftçi aygıtı. (Mamutlar Eğridir Isparta). Aktar : Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkâ...

Dedirgen etmek nedir ne demek

Dedirgen etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rahatsız etmek, huzurunu kaçırmak, üzmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla ...

Dedirgenmek nedir ne demek

Dedirgenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok konuşmak: Çok dedirgenme git şuradan. Konuşmak : Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlat...

Demirdirgen nedir ne demek

Demirdirgen nedir Teknik terim anlamı: [bkz: dirgen]. Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç tarla. Dizlik, iç donu. Değil mi anlamında...

Gedirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağ çubuklarını çoğaltmak için toprağa daldırılarak fidelenen dal. [bkz: gedir]. Fundalıklarda yetişen, yen...

Hındirgen nedir ne demek

Hındirgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün davetçisi. Davetçi : Çağrıda bulunan kimse, çağrıcı Düğün : Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılmış ...

İndirgen nedir ne demek

İndirgen nedir İndirgen; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kimya'daki anlamı: 1.İndirgeyici madde. 2.Bir ...

İndirgenebilir cebirsel denklem nedir ne demek

İndirgenebilir cebirsel denklem nedir İndirgenebilir cebirsel denklem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: P(x)indirgenebilir cebirsel...

İndirgenebilir diferansiyel denklem nedir ne demek

İndirgenebilir diferansiyel denklem nedir İndirgenebilir diferansiyel denklem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Kendisine denk olan, da...

İndirgenebilir üleşke nedir ne demek

İndirgenebilir üleşke nedir İndirgenebilir üleşke; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Pay ve paydası ortak bir terim aracıl...

İndirgenim nedir ne demek

İndirgenim nedir İndirgenim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir birleşikten oksijenin çıkarılması. İndirgenniş değerlikten ...

İndirgeniş nedir ne demek

İndirgeniş nedir İndirgeniş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız ...

İndirgenme nedir ne demek

İndirgenme nedir Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. Kimya'daki an...

İndirgenme potansiyeli nedir ne demek

İndirgenme potansiyeli nedir İndirgenme potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: İndirgenme şeklinde yazılan bir elektrot tep...

İndirgenmez nedir ne demek

İndirgenmez nedir İndirgenmez; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir kümenin bütününün içerdiği bir özeliği hiçbir alt kesimi ...

İndirgenmiş demir nedir ne demek

İndirgenmiş demir nedir İndirgenmiş demir; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Demir-III-oksidin hidrojenle elde edil...

İndirgenmiş oylum nedir ne demek

İndirgenmiş oylum nedir İndirgenmiş oylum; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Belli bir sıcaklık ve basınçtaki öz...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim