Edilmek nedir "Edilmek" ile ilgili cümleler Edilme : Edilmek işi. İhmal edilmek : Gereken ilgiden yoksun bırakılmak. İkamete memur edilmek : Sürgün...

 
 
 

Sürtak edilmek nedir ne demek

Sürtak edilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Savılmak, uzaklaştırılmak : Vesiyle Hanım da mahalleden sürtak edildi. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları pa...

Affedilmek nedir ne demek

Affedilmek nedir Affedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Affedilme : Bağışlanma. Bağışlanmak : Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affed...

Atfedilmek nedir ne demek

Atfedilmek nedir Atfedilme : Atfedilmek işi Atfetme : Atfetmek işi, isnat. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır du...

Defedilmek nedir ne demek

Defedilmek nedir Defe : Dokuma tezgâhlarında mekiği hareket ettiren, argaç atıldıktan sonra da bunu sıkıştıran tezgâhın ana kısımlarından biri: Defeni...

Devredilmek nedir ne demek

Devredilmek nedir Devredilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Devretme : Devretmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işi...

Gedilmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir doğru yönelinmek Bıçak, keser ve benzeri şeylerin ağızları aşınmak, tırtıklanmak: Bıçağın ağzı gedildi. Diğe...

Hissedilmek nedir ne demek

Hissedilmek nedir Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Hissetme : Hissetmek işi. Sezilmek : Bir şey, bir durum anlaşılmak, hissedilmek. Konu...

Kaydedilmek nedir ne demek

Kaydedilmek nedir Kaydetme : Kaydetmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Yazılmak : Birine tutulmak, sevmek...

Lağvedilmek nedir ne demek

Lağvedilmek nedir "Lağvedilmek" ile ilgili cümle Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kurulma işi. Topluma...

Nakledilmek nedir ne demek

Nakledilmek nedir "Nakledilmek" ile ilgili cümleler Nakletme : Nakletmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. ...

Neşredilmek nedir ne demek

Neşredilmek nedir "Neşredilmek" ile ilgili cümle örnekleri Yayımlanmak : Yayımlama işi yapılmak, neşrolunmak. İngilizce'de Neşredilmek ne demek? : (nes...

Sakalından yedilmek nedir ne demek

Sakalından yedilmek nedir Teknik terim anlamı: Hayvan yeder gibi sürüklenip götürülmek. Yedil : Hafta Saka : Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse...

Tardedilmek nedir ne demek

Tardedilmek nedir Tardedilme : Tardedilmek işi Uzaklaştırılmak : Uzaklaşması sağlanmak. Görevden alınmasını sağlamak. Uzaklaştırılma : Uzaklaştırılmak ...

Vazedilmek nedir ne demek

Vazedilmek nedir Ortay : Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi). Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit p...

Zannedilmek nedir ne demek

Zannedilmek nedir "Zannedilmek" ile ilgili cümle örnekleri Sanılmak : Düşünülmek, olabileceğine inanılmak, zannedilmek, zannolunmak. Sanılmak "Saçma sa...

Ayırt edilmek nedir ne demek

Ayırt edilmek nedir Ayırt : Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birleştiği yer, ayrım. [bkz: ayırdım]. Kıyı, çizgi, sınır: Yolun ayırdında beni...

Herk edilmek nedir ne demek

Herk edilmek nedir Teknik terim anlamı: Nadas olunmak. Edil : Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. Oyunları den...

Addedilmek nedir ne demek

Addedilmek nedir Addedilme : Sayılma. Sayılmak : Sayma işine konu olmak, addedilmek. İngilizce'de Addedilmek ne demek? : v. rank as Sayılmak...

Akdedilmek nedir ne demek

Akdedilmek nedir Akdedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Akdetme : Akdetmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine ...

Azledilmek nedir ne demek

Azledilmek nedir Azledilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Görev : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir organ veya hü...

Defnedilmek nedir ne demek

Defnedilmek nedir Defnedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Defne : Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, deve...

Feshedilmek nedir ne demek

Feshedilmek nedir Feshedilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kapatılmak : Bir yerde tutulmak, hapsedilmek. Kapatma işine konu olmak veya kapatma ...

Hapsedilmek nedir ne demek

Hapsedilmek nedir Hapsetme : Hapsetmek işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. İngilizce'de Hapsedilmek ne demek?...

Kaybedilmek nedir ne demek

Kaybedilmek nedir Kaybetme : Kaybetmek işi, yitirme. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Kaybetme işi yapılmak...

Keşfedilmek nedir ne demek

Keşfedilmek nedir "Keşfedilmek" ile ilgili cümleler Keşfetme : Keşfetmek işi. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. ...

Menedilmek nedir ne demek

Menedilmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Öldürülmek: Ali bu tarlada menedildi. Yasak : Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnui...

Nefyedilmek nedir ne demek

Nefyedilmek nedir "Nefyedilmek" ile ilgili cümle örnekleri Sürgün : Filiz. Bir kimsenin sürüldüğü yer. Sürülme işi, nefiy. İshal. Ceza olarak belli bir...

Reddedilmek nedir ne demek

Reddedilmek nedir "Reddedilmek" ile ilgili cümle Reddetme : Reddetmek işi. Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan d...

Seyredilmek nedir ne demek

Seyredilmek nedir Seyredilmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Seyretme : Seyretmek işi. Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, e...

Vakfedilmek nedir ne demek

Vakfedilmek nedir Vakfedilme : Vakfedilmek işi Vakfe : Durma, duraklama. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Vakfe...

Yedilmek nedir Diğer sözlük anlamları: Yedekte götürülmek, birinin kılavuzluğunda gitmek. Götürülmek : Götürme işi yapılmak veya götürme işine konu ...

Zikredilmek nedir ne demek

Zikredilmek nedir Anılmak : Anma işine konu olmak, hatırlanmak. Adı : Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan. Bayağı. Aşağılık, alçak. Adı an...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim