Endow nedir English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Turkish: Tüm insanlar özgür, şeref ve...

 
 
 

Endowed with nedir ne demek

Endowed with nedir English: She is endowed with beauty. Turkish: Güzellik ona bağışlanmış. English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one a...

Endowers nedir : Katkıda bulunan kimse. Hayırsever. Bir hayır kurumu vb için gelir sağlayan. İhsan eyleyen. Bağışçı. Bağış yapan kimse. İştirakçi. Bahşeden. Veren veya bağışlayan kimse. Vakfeden. Endowed : Verilen. Bahşedilen. [#Endowed ...

Endowment nedir ne demek

Endowment nedir assurance : Süre ve veya ölüme bağlı hayat sigortası. Hayat halinde sigorta. Endowment fund : Teberrulardan hasıl olan fon. Ana parası devam eden buna karşın faizi kullanılan fon. Fund from which sums of money are given. B...

Endowment fund nedir ne demek

Endowment fund nedir : Yetenek. Allah vergisi. Bağışlama. Bağış. Bir konuda sahip olunan göreceli zenginlik. Bahşetme. Islah vergisi. Doğuştan gelen özel yetenek. Gelir sağlama. Bağışlardan oluşan toplu sermaye. Fund : Fon. İktisat, ekonomi al...

Endowment policy nedir ne demek

Endowment policy nedir : Gelir sağlama. Doğuştan gelen özel yetenek. Bir konuda sahip olunan göreceli zenginlik. Bağışlama. Islah vergisi. Allah vergisi yetenek. Bağış. Yetenek. Bağışlardan oluşan toplu sermaye. Bahşetme. Policy : Sigorta belges...

Endows nedir with : Doğuştan sahip olmak. Bağışta bulunmak. Sağlamak. Endow : Para tahsis etmek. Vermek. Para bağışlamak. Vakfetmek. Bağışta bulunmak. Teberru etmek. Bahşetmek. Bağışlamak. Gelir bağlamak. : Verilen. Bahşedilen. Endowed...

Endow with nedir ne demek

Endow with nedir : [#Vermek. Vakfetmek. Teberru etmek. Bağışta bulunmak. Gelir bağlamak. Para tahsis etmek. Para bağışlamak. Bahşetmek. With : Nedeniyle. İle ilgili. Yanına. -e karşın. Li. -lı. Beraberinde. İle beraber. Sayesinde. Birlikte...

Endowed nedir English: He is endowed with many talents. Turkish: Ona birçok yetenekler bahşedilmiş. English: She is endowed with beauty. Turkish: Güzellik ona bağışlanmış. English: She is endowed with a special talent. Tu...

Endower nedir : Bağış yapan kimse. Katkıda bulunan kimse. İhsan eyleyen. Bir hayır kurumu vb için gelir sağlayan. Vakfeden. İştirakçi. Bahşeden. Veren veya bağışlayan kimse. Donatan. Bağışçı. Endowed : Verilen. Bahşedilen. [#Endowed wit...

Endowing nedir with : Bağışta bulunmak. Sağlamak. Doğuştan sahip olmak. Endow : Teberru etmek. Bağışlamak. Para tahsis etmek. Para bağışlamak. Vakfetmek. Bağışta bulunmak. Gelir bağlamak. Bahşetmek. Vermek. : Verilen. Bahşedilen. Endowed...

Endowment assurance nedir ne demek

Endowment assurance nedir : Allah vergisi yetenek. Bahşetme. Yetenek. Allah vergisi. Gelir sağlama. Bir konuda sahip olunan göreceli zenginlik. Bağışlardan oluşan toplu sermaye. Islah vergisi. Bağış. Bağışta bulunma. Assurance : Pişkinlik. Vaat. Bi...

Endowment insurance nedir ne demek

Endowment insurance nedir : Islah vergisi. Allah vergisi. Bağışta bulunma. Yetenek. Bağış. Bahşetme. Bağışlama. Gelir sağlama. Doğuştan gelen özel yetenek. Bağışlardan oluşan toplu sermaye. Insurance : Sigorta. İktisat, ekonomi alanlarında kullanıl...

Endowments nedir ne demek

Endowments nedir factor endowments : Bir ekonominin kalkınma süreci başında sahip olduğu faktör yoğunluğu. Başlangıç faktör donanımı. Endowment assurance : Hayat halinde sigorta. Süre ve veya ölüme bağlı hayat sigortası. fund : Bağışlar fo...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim