Ester nedir Ester; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R'OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR' genel ...

 
 
 

Ester grubu nedir ne demek

Ester grubu nedir Ester grubu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir alkol (R-OH) ve bir karboksilik asit (RCOOH) arasın...

Ester yağ asitleri nedir ne demek

Ester yağ asitleri nedir Ester yağ asitleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvansal ve/veya bitkisel yağlardan ...

Acetoacetic ester nedir ne demek

Acetoacetic ester nedir : Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Alaska eyaletinde şehir. Acetoacetic acid : Asetoasetik asit. Keto...

Cellulose ester nedir ne demek

Cellulose ester nedir : Bitkilerde hücre duvarının yapısında yer alan yapısal bir homopolisakkarit olup d-glukozların beta-1-4 glikozidik bağlarla bağlanmı...

Cholesterol ester nedir ne demek

Cholesterol ester nedir : Dört hidrokarbon halkasından oluşan, bir ucunda oh, diğer ucunda hidrakarbon zinciriyle amfipatik özellik gösteren, hayvan hücre za...

Harden young ester nedir ne demek

Harden young ester nedir : Katı olmak. Kapılmak. Pekişmek. Katılaşmak. Donmak (çimento). Artmak. Alıştırmak. Yükselmek. Sertleştirmek. Sertleşmek. Young : Gen...

Methyl ester nedir ne demek

Methyl ester nedir : Metil. Ester : Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Alaska eyaletinde şehir. Ester. [#Methyl acetate : Metil a...

Robison ester nedir ne demek

Robison ester nedir : Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Alaska eyaletinde şehir. Acetic ester : Asetik ester. [#Acetoaceti...

Esteraz nedir Esteraz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir esterin parçalanmasında görev yapan her...

Esterify nedir : Biyoloji, kimya alanlarında kullanılır. Bir alkolün bir asitle birleşerek ester oluşturması. (kimya) ester oluşturan kimyasal reaks...

Esterleşme nedir ne demek

Esterleşme nedir Esterleşme; bir kimya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Ester teşekkülü. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Organik ve anorganik as...

Esters nedir English: How about adding some Worcestershire sauce? Turkish: Biraz Worcestershire sosu eklemeye ne dersin? English: The preside...

Cholesterol esterase nedir ne demek

Cholesterol esterase nedir : Kolesterol. Kolestrol. Vücuttaki yağ benzeri maddeler. Dört hidrokarbon halkasından oluşan, bir ucunda oh, diğer ucunda hidrakarbon...

Choline esters nedir ne demek

Choline esters nedir : B vitamininde mevcut olan kimyasal madde. Kolin. Bir zar fosfolipiti olan fosfatidilkolinde ve b vitamin kompleksinde bulunan, bir ...

Kolesterol esteraz nedir ne demek

Kolesterol esteraz nedir Kolesterol esteraz; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolesterol esterlerini hidrolize eder...

Kolin esteraz nedir ne demek

Kolin esteraz nedir Kolin esteraz; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: asetilkolin esteraz]. Veterinerl...

Kolin esterleri nedir ne demek

Kolin esterleri nedir Kolin esterleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücutta asetilkolin benzeri etki göstere...

Acetylcholinesterase nedir ne demek

Acetylcholinesterase nedir inhibitor : Asetilkolinesteraz enzimine değişik biçimlerde bağlanarak onu etkisiz duruma getiren organik fosforlu insektisitler gibi ...

Alıştırma testeresi nedir ne demek

Alıştırma testeresi nedir Alıştırma testeresi; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İnce parçalarla, alıştırılması gereken ek yerlerin...

Ester çizgisi nedir ne demek

Ester çizgisi nedir Ester çizgisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sırt ve bel bölgesinde vücudun genel olarak...

Ester fatty acids nedir ne demek

Ester fatty acids nedir : Alaska eyaletinde şehir. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Fatty : Semiz. Şişko. Tombul. Yağ tulumu....

Ester rot shahamorov nedir ne demek

Ester rot shahamorov nedir [#Ester] : Alaska eyaletinde şehir. Ester. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Rot : Takılmak. Çürüme. Terbiyes...

Acetic ester nedir ne demek

Acetic ester nedir : Asetik. Ekşi. Sirke gibi. Ester : Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Alaska eyaletinde şehir. [#Aceti...

Acrylic ester nedir ne demek

Acrylic ester nedir : Akrolin oksitlenmesinden elde edilen renksiz ve keskin kokuya sahip bir tür asit. Akrilik. Protez yapımında kullanılan, sıcak iken ...

Chloroformic ester nedir ne demek

Chloroformic ester nedir : Ester. Alaska eyaletinde şehir. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Acetic ester : Asetik ester. [#Acetoaceti...

Cori ester nedir ne demek

Cori ester nedir : Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Alaska eyaletinde şehir. Ester. Cori cycle : Coridöngüsü. Kaslarda anaero...

İmido ester nedir ne demek

İmido ester nedir İmido ester; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü RC=NOR olan , nitril ve alkolün HCl ile tepkime...

Neuberg ester nedir ne demek

Neuberg ester nedir : Alaska eyaletinde şehir. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Acetic ester : Asetik ester. [#Acetoaceti...

Esterase nedir esterase : Kolesterol esteraz. Kolesterol esterlerini hidrolize ederek kolesterol ve yağ asitlerini oluşturan enzim. Choline esterase...

Esterification nedir ne demek

Esterification nedir [#Esterleşme]. Esterleştirme. Biyoloji, kimya alanlarında kullanılır. Bir alkolün bir asitle birleşerek ester oluşturması. (kimya) e...

Esterler nedir Esterler; Biyoloji, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir asidin bir alkolle birleşerek aralarından ...

Esterolysis nedir ne demek

Esterolysis nedir : Kolestrol. Vücuttaki yağ benzeri maddeler. Dört hidrokarbon halkasından oluşan, bir ucunda oh, diğer ucunda hidrakarbon zinciriyle ...

Asetilkolin esteraz nedir ne demek

Asetilkolin esteraz nedir Asetilkolin esteraz; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize e...

Choline esterase nedir ne demek

Choline esterase nedir : Bir zar fosfolipiti olan fosfatidilkolinde ve b vitamin kompleksinde bulunan, bir nörotransmitter olan asetilkolinin, asetillenmemi...

Cori esteri nedir ne demek

Cori esteri nedir Cori esteri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Glikoz-1-fosfat. Este : Toprak evlerin üstü,...

Kolesterol esteri nedir ne demek

Kolesterol esteri nedir Kolesterol esteri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağ...

Kolin esteraz ı nedir ne demek

Kolin esteraz ı nedir Kolin esteraz ı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinesteraz. Este : Toprak evlerin...

Selüloz asetat butirat esteri nedir ne demek

Selüloz asetat butirat esteri nedir Selüloz asetat butirat esteri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Saflandırılmış selulozun asetik asit v...

Acetylcholinesterase inhibitor nedir ne demek

Acetylcholinesterase inhibitor nedir : Asetilkolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolin esteraz, kolinesteraz ı, gerçek kolinesteraz, ache. Biyoloji, veterinerl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim