Ester nedir, Ester ne demek

Ester; bir kimya terimidir.

  • Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde

Kimya'daki anlamı:

Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R'OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR' genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları asitten ve alkolden daha uçucu, su ile karışmayan ve yağları iyi çözen sıvı maddelerdir.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler.

İngilizce'de Ester ne demek? Ester ingilizcesi nedir?:

ester

Fransızca'da Ester ne demek?:

ester

Ester hakkında bilgiler

Kimyada esterler, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup (bu metinde R' olarak gösterilecektir) ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Hidrojenin bir H+ iyonu olarak ayrışabileceği -OH grubu olan bu tür asitlere oksijen asidi denir.

En yaygın esterler karboksilat esterlerdir, bunlarda söz konusu asit bir karboksilik asittir. Örneğin, eğer asit asetik asit ise, esterine asetat denir. Kararsız bileşikler olan karbamik asit veya karbonik asitten, sırasıyla karbamatlar, RO(CO)NHR', ve dialkil karbonatlar, RO(CO)OR, gibi kararlı esterler elde edilebilir. Esterler inorganik asitlerden de oluşabilirler, örnek olarak dimetil sulfat bir esterdir ve bazen "sülfürik asit dimetil ester" olarak adlandırılır.

 

Esterler tuzlara benzer, benzer şekilde adlandırılırlar; katyon ve anyonları olmasa da, kullanılan terminoloji aynı biçimdedir: daha elektronegatif olan kısmın ardından daha elektropozitif olan kısım söylenir.

Esterler bir asit (genel olarak bir organik asit) ile bir alkolün (veya fenol bileşiğinin) yoğunlaşma tepkimesi ürünü olarak düşünülebilir, ama esterleri elde etmek için başka tepkimeler de vardır. Yoğunlaşma (kondansasyon) iki molekülün birleşerek küçük bir molekülü attıkları bir tip kimyasal tepkimedir; bu durumda iki -OH grubu birleşirken bir su molekülü atılır. Ester oluşumuna yol açan yoğunlaşma tepkimesine esterleşme denir. Esterleşme tepkimeleri H+ iyonları tarafından katalizlenir. Sülfürik asit bu tepkimede sıkça kullanılan bir katalizördür. Ester ismi Almanca Essig-Äther 'den gelir, bu, asetik asit etil esterin (etil asetatın) eski bir ismidir.

Ester kısaca anlamı, tanımı:

Organik : Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki).

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

 

Alkol : Her türlü alkollü içki. Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol.

Molekül : Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı. Bir bütünün en küçük parçası. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.

Esterleşme : Oksijenli asitlerle alkollerin birleşerek ester oluşturması.

Ayrılma : Ayrılmak işi. Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

Madde : Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

Kimya : Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Hidroksil : Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

Grup : Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Küme.

Ester çizgisi : Sırt ve bel bölgesinde vücudun genel olarak göstermiş olduğu kıl örtüsü rengine beyaz renkte kılların karışmasıyla görülen, özellikle doru ve kula donlu atlarda ve ayrıca esmer ırk sığırlarda da bir ırk özelliği olarak göze çarpan çizgi şeklindeki nişane.

Ester grubu : Bir alkol (R-OH) ve bir karboksilik asit (RCOOH) arasındaki reaksiyon sonucu su ile birlikte oluşan ürün.

Ester yağ asitleri : Hayvansal ve/veya bitkisel yağlardan türeyen yağ asitlerinin metil, etil ve diğer gliserit olmayan esterlerinden oluşan; büyük bir çoğunluğu ester'den ibaret olan; en az % 85 toplam yağ asitleri, en çok % 10 serbest yağ asitleri, en çok % 6 sabunlaşmayan /madde (metil esterler için X ve en çok % 1 çözünmeyen madde içeren bir ürün.

Esteraz : Bir esterin parçalanmasında görev yapan herhangi bir hidrolitik enzim. Ester bağlarının hidrolizini katalize eden enzimlerden herhangi biri.

Esterler : Bir asidin bir alkolle birleşerek aralarından bir su molekülü çıkarması ile olan bileşikler. Alkollerin, organik ya da anorganik asitlerle oluşturdukları bileşikler. Bir asidin alkolle birleşerek aralarında bir molekül su çıkarmasıyla oluşan bileşikler.

Diğer dillerde Ester anlamı nedir?

İngilizce'de Ester ne demek? : n. compound produced by a reaction of an alcohol and an acid (Chemistry)

n. ester, compound produced by a reaction of an alcohol and an acid (Chemistry)

n. Ester, woman's name

Almanca'da Ester : n. Maultier

Rusça'da Ester : n. мул (M), эфир (M)