Hidroksil nedir, Hidroksil ne demek

Hidroksil; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH)

Kimya'daki anlamı:

-OH grubunun anorganik adı.

Bilimsel terim anlamı:

OH, bir hidrojenle bir oksijen atomundan oluşan (—1) değerlikli kök.

İngilizce'de Hidroksil ne demek? Hidroksil ingilizcesi nedir?:

hydroxyl

Fransızca'da Hidroksil ne demek?:

hydroxyle

Hidroksil hakkında bilgiler

Hidroksil molekülü, kovalent bağ ile bağlanmış hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından oluşur. Gösterilişi OH- şeklindedir.

Hidroksil tanımı, anlamı:

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Maden : Maden ocağı veya maden işletmesi. Metal. Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Uyuşturucu, esrar, eroin. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Bu mineralden yapılmış.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Dönem, devir. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim. Belirlenmiş olan an. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.

 

Hidroksit : Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

Molekül : Bir bütünün en küçük parçası. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

Gösteri : Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

 

Hidroksil grubu : Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. (kimya) -OH ile gösterilen kimyasal bir grup.

Hidroksilamin : Formülü NH2OH, mol kütlesi 33,0 g, e.n. 33 °C olan 130 °C’de patlayarak bozunan, suda çözünen, sentezlerde indirgeme aracı olarak kullanılan renksiz kristaller.

Hidroksilaz : Substrata bir hidroksil grubunun katılmasını katalize eden monooksijenaz enzimi.

Hidroksilizin : Lizin aminoasidinin hidroksillenmiş bir türevi. Kollajenin bir bileşeni olup kalıntıları çapraz bağların oluşumuna katkıda bulunur.

Hidroksilli bileşik : (kimya)

Diğer dillerde Hidroksil anlamı nedir?

İngilizce'de Hidroksil ne demek? : hydroxyl