Expr nedir English: "Have to" is used to express obligation. Turkish: "Have to" zorunluluk ifade etmek için kullanılır. English: A frown ma...

 
 
 

Express company nedir ne demek

Express company nedir : Düşüncelerini belirtmek. Süratli. Hızlı. Ekspresle göndermek (mektup). Açık etmek. Ekspres. Özel. Kesin. Belli. Sarih. Company : Mi...

Express delivery nedir ne demek

Express delivery nedir English: I'll send you your clothes and some other things next month by express delivery. Turkish: Sana gelecek ay elbiselerini ...

Express fee nedir ne demek

Express fee nedir : Açık etmek. Düşüncelerini belirtmek. Açık. Kesin. Belli etmek. İfade etmek. Ekspres. Belli. Ekspresle göndermek (mektup). Sarih. Fe...

Express in other terms nedir ne demek

Express in other terms nedir : İfade etmek. Belli etmek. Ekspresle göndermek (mektup). Hızlı. Ekspres. Süratli. Belli. Düşüncelerini belirtmek. Sarih. Açık. In : ...

Express mail nedir ne demek

Express mail nedir English: Please send it by express mail. Turkish: Lütfen ekspres posta ile gönderin. : Açık. Kesin. İfade etmek. Hızlı. Açık etm...

Express oneself nedir ne demek

Express oneself nedir : Belli etmek. Açık. Sarih. Düşüncelerini belirtmek. Ekspres. Özel. Kesin. Süratli. Hızlı. Açık etmek. Oneself : Kendi kendini. Kendi...

Express regret nedir ne demek

Express regret nedir : Süratli. İfade etmek. Açık. Açık etmek. Özel. Ekspres. Belli etmek. Ekspresle göndermek (mektup). Kesin. Sarih. Regret : Üzüntü. Üz...

Express traffic nedir ne demek

Express traffic nedir : Ekspresle göndermek (mektup). Açık. Belli. Hızlı. Ekspres. Açık etmek. Özel. Sarih. Süratli. Belli etmek. Traffic : Tecim alışveriş...

Express warranty nedir ne demek

Express warranty nedir : Ekspresle göndermek (mektup). Açık etmek. Açık. Belli. Özel. Kesin. Düşüncelerini belirtmek. İfade etmek. Belli etmek. Süratli. War...

Expressed nedir ne demek

Expressed nedir English: Ali expressed himself clearly. Turkish: Ali kendini açıkça ifade etti. English: Ali expressed his disappointment. ...

Expressed anger nedir ne demek

Expressed anger nedir : Detaylı bir şekilde tanımlanan. Belirgin. Açık. İfade edilen. Aşikar. Sözle ifade edilen. Kelimelerle anlatılan. Anger : Fitil verm...

Expressed his emotions nedir ne demek

Expressed his emotions nedir : Açık. Belirgin. İfade edilen. Detaylı bir şekilde tanımlanan. Sözle ifade edilen. Kelimelerle anlatılan. Aşikar. His : Onunkisi. On...

Expresses nedir ne demek

Expresses nedir English: The passive man seldom, if ever, expresses himself. Turkish: Pasif insan nadiren, kırk yılda bir, kendini ifade eder. E...

Expressing nedir ne demek

Expressing nedir English: I'm not good at expressing my feelings. Turkish: Duygularımı ifade etmede iyi değilim. English: He sometimes has troubl...

Expression nedir ne demek

Expression nedir English: Ali was staring out into space with a bored expression on his face. Turkish: Ali yüzünde bıkkın bir ifadeyle uzaya bakı...

Expression vector nedir ne demek

Expression vector nedir : Ekspresyon. Anlatım. Sıkma. Ton. Tabir. İbare. Söz. İfade. Bir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi. Duygularını...

Expressionism nedir ne demek

Expressionism nedir expressionism : İçsel deneyime sembolik anlatım vermeyi amaçlayan sanat. Soyut ekspresyonizm. Expressionist : Dışavurumcu. Ekspresiyo...

Expressionistic nedir ne demek

Expressionistic nedir art : Dışavurumcu sanat. Ekspresyonist bir tarzda icra edilen sanat. Ekspresyonist sanat. Expressionistic theater : Ekspresyonist tiy...

Expressionistic theater nedir ne demek

Expressionistic theater nedir : Dışavurumcu. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulayan 20'nci yüzyıl...

Express nedir English: Ali called on Mary to express his sympathy. Turkish: Ali sempatisini ifade etmek için Mary'yi aradı. English: A frown m...

Express anger nedir ne demek

Express anger nedir English: A frown may express anger or displeasure. Turkish: Kaş çatma öfke ya da hoşnutsuzluk ifade edebilir. : Ekspres. İfade e...

Express concern nedir ne demek

Express concern nedir : İfade etmek. Açık. Hızlı. Sarih. Belli etmek. Düşüncelerini belirtmek. Ekspresle göndermek (mektup). Belli. Açık etmek. Özel. Conce...

Express elevator nedir ne demek

Express elevator nedir : Kesin. Özel. Süratli. Açık. Belli etmek. Belli. Düşüncelerini belirtmek. Hızlı. Ekspres. Ekspresle göndermek (mektup). Elevator : İ...

Express highway nedir ne demek

Express highway nedir : Sarih. Ekspresle göndermek (mektup). Özel. Açık. Süratli. İfade etmek. Belli. Hızlı. Düşüncelerini belirtmek. Belli etmek. Highway ...

Express letter nedir ne demek

Express letter nedir : Süratli. Hızlı. Açık. Açık etmek. Ekspres. Belli. Özel. Ekspresle göndermek (mektup). Düşüncelerini belirtmek. Belli etmek. Letter ...

Express messenger nedir ne demek

Express messenger nedir : Ekspresle göndermek (mektup). Özel. Belli. Belli etmek. Sarih. Süratli. Hızlı. Açık etmek. Ekspres. İfade etmek. Messenger : Antik ...

Express post nedir ne demek

Express post nedir : Ekspres. Belli. Düşüncelerini belirtmek. Sarih. Hızlı. Süratli. Özel. Kesin. Belli etmek. İfade etmek. Post : Sonrası. Sonra. Posta...

Express service nedir ne demek

Express service nedir : Özel. Sarih. Hızlı. İfade etmek. Ekspresle göndermek (mektup). Süratli. Ekspres. Düşüncelerini belirtmek. Belli etmek. Belli. Servi...

Express train nedir ne demek

Express train nedir English: The express train from Paris arrives at ten o'clock. Turkish: Paristen gelen ekspres tren saat onda varır. English: Are...

Expressage nedir ne demek

Expressage nedir anger : Kızgınlığını ifade eden. Ne kadar kızgın olduğunu gösteren. Express company : Nakliye şirketi. Nakliye ambarı. şirketi. [#Taş...

Expressed an opinion nedir ne demek

Expressed an opinion nedir : Belirgin. Kelimelerle anlatılan. Açık. Aşikar. İfade edilen. Detaylı bir şekilde tanımlanan. Sözle ifade edilen. An : Anabatik rüzg...

Expressed doubts nedir ne demek

Expressed doubts nedir : Detaylı bir şekilde tanımlanan. İfade edilen. Açık. Kelimelerle anlatılan. Sözle ifade edilen. Belirgin. Aşikar. Doubts : Emin olma...

Expressed his opinion nedir ne demek

Expressed his opinion nedir English: Each student has expressed his opinion. Turkish: Her bir öğrenci görüşünü ifade etti. English: He expressed his opinion...

Expressible nedir ne demek

Expressible nedir : Anlatılamaz. Tanımlanamaz. Anlatılmaz. Tarif olunamaz. Betimlenemeyen. İfade edilemez. Tarifsiz. Tanımlanamaz denli güçlü. Kelimele...

Expressing an opinion nedir ne demek

Expressing an opinion nedir : Dışavurum. Telaffuz. Nakletme. Söyleyiş. Dile getirme. İfade etme. İletme. İletişim. An : (herhangi) bir. Bir (ünlülerden önce). An...

Expression builder nedir ne demek

Expression builder nedir : Deyiş. Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim. Eda. Anlatım. Tabir. Bilgisayar, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır....

Expressional nedir ne demek

Expressional nedir builder : Deyim oluşturucusu. Expression vector : İfade vektörü. Kapsadığı yabancı genin ifade edileceği şekilde düzenlenmiş dna vekt...

Expressionist nedir ne demek

Expressionist nedir : Ekspresyonist. Dışavurumcu. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulaya...

Expressionistic art nedir ne demek

Expressionistic art nedir : Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulayan 20'nci yüzyıl sanat akımı)...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim