Extended nedir English: He extended his right arm. Turkish: O, sağ kolunu uzattı. English: Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. Turkish: Son zamanlarda, bilgisayar...

 
 
 

Extended attribute nedir ne demek

Extended attribute nedir : Uzayan. Yayılmış. Genişletilmiş. Uzatılan. Temdit edilmiş. Büyütülmüş. Geniş çaplı. Büyük. Süresi uzatılmış. Geniş. Attribute : Nitelik. Bağlamak. Vermek. Doğal özellik. Yormak. İzafe etmek. İnanmak. Sembol. Bir nesneye ...

Extended attribute file nedir ne demek

Extended attribute file nedir : Büyük. Genişletilmiş. Uzatılmış. Geniş çaplı. Süresi uzatılmış. Yayılmış. Uzayan. Uzun. Uzatılan. Geniş. Attribute : Doğal özellik. Nitelik. İsnat etmek. Simge. Bir nesneye yüklenebilen nitelik ya da yüklem. Atıf yapmak....

Extended capabilities port nedir ne demek

Extended capabilities port nedir : Temdit edilmiş. Geniş. Uzayan. Süresi uzatılmış. Uzatılmış. Genişletilmiş. Geniş çaplı. Yayılmış. Büyük. Uzun. Capabilities : Kabiliyet. Yetenekler. Kapasite. Güç. İktidar. Yetenek. [#Port : Porto şarabı. Liman. Kapı. Li...

Extended character set nedir ne demek

Extended character set nedir : Yayılmış. Büyütülmüş. Geniş çaplı. Genişletilmiş. Süresi uzatılmış. Uzun. Uzayan. Uzatılmış. Büyük. Geniş. Character : Sıfat. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik. bir organizmanın belirgin yönü ya da yönl...

Extended code nedir ne demek

Extended code nedir : Temdit edilmiş. Süresi uzatılmış. Geniş. Uzatılan. Büyük. Büyütülmüş. Yayılmış. Uzayan. Geniş çaplı. Uzatılmış. Code : Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Düğüm. Veriyi, bir düğüm ya da düğümlenmiş damga takı...

Extended data output nedir ne demek

Extended data output nedir : Uzatılan. Genişletilmiş. Büyütülmüş. Geniş. Büyük. Süresi uzatılmış. Uzatılmış. Uzayan. Uzun. Yayılmış. Data : Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bilimsel sonuçlara var...

Extended edition nedir ne demek

Extended edition nedir : Büyük. Uzatılan. Geniş çaplı. Uzatılmış. Yayılmış. Uzayan. Temdit edilmiş. Genişletilmiş. Uzun. Süresi uzatılmış. Edition : Tabı. Baskı (dergi, kitap vb). Bası. Yayımlama. Baskı. Sürüm. Basılıp ortalığa sürülen kitap, ga...

Extended family nedir ne demek

Extended family nedir : Uzun. Geniş. Uzatılan. Uzatılmış. Uzayan. Geniş çaplı. Yayılmış. Büyütülmüş. Genişletilmiş. Büyük. Family : Akraba. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan katego...

Extended active duty nedir ne demek

Extended active duty nedir : Büyük. Büyütülmüş. Uzatılan. Uzatılmış. Geniş çaplı. Uzayan. Genişletilmiş. Uzun. Yayılmış. Geniş. Active : Tepkileşimlerde etkinliği önde gelen. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Etken. Üret...

Extended address nedir ne demek

Extended address nedir : Temdit edilmiş. Yayılmış. Geniş. Uzun. Büyütülmüş. Büyük. Geniş çaplı. Uzatılan. Uzatılmış. Uzayan. Address : Nutuk çekmek. Söylev. Konuşma yapmak. Göndermek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri v...

Extended attribute error nedir ne demek

Extended attribute error nedir : Uzun. Temdit edilmiş. Büyütülmüş. Süresi uzatılmış. Büyük. Geniş. Genişletilmiş. Uzatılan. Geniş çaplı. Uzatılmış. Attribute : Dayandırmak. Yormak. Hamletmek. Yüklence. Doğal özellik. Bir nesneye yüklenebilen nitelik ya ...

Extended basic solution nedir ne demek

Extended basic solution nedir : Geniş. Uzayan. Büyük. Uzatılmış. Uzatılan. Yayılmış. Uzun. Temdit edilmiş. Geniş çaplı. Genişletilmiş. Basic : Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende kullanım için elverişli, kola...

Extended character mapping nedir ne demek

Extended character mapping nedir : Büyütülmüş. Yayılmış. Geniş çaplı. Süresi uzatılmış. Büyük. Uzun. Uzatılan. Uzayan. Temdit edilmiş. Geniş. Character : Şahıs. Nevi şahsına münhasır bir kimse. Rol. Ira. Özyapı. Karakter. Bir oyuncunun bir filmde ya da te...

Extended characters nedir ne demek

Extended characters nedir : Genişletilmiş. Geniş. Büyük. Temdit edilmiş. Geniş çaplı. Süresi uzatılmış. Uzatılan. Yayılmış. Uzun. Uzatılmış. Characters : Karakterler. Harf. Karakteristik yapı. Oyun kişileri. İşaret. Kahraman. Şan. Karakter sayısı. ...

Extended complex plane nedir ne demek

Extended complex plane nedir : Uzatılan. Büyütülmüş. Uzun. Genişletilmiş. Geniş çaplı. Yayılmış. Uzatılmış. Temdit edilmiş. Süresi uzatılmış. Büyük. Complex : Çeşitli öğelerden oluşan karma bütünlük ya da bileşenlerini amaçlı bir birlik içinde toplaya...

Extended dos partition nedir ne demek

Extended dos partition nedir : Genişletilmiş. Büyütülmüş. Geniş çaplı. Uzayan. Uzatılmış. Yayılmış. Süresi uzatılmış. Temdit edilmiş. Geniş. Uzatılan. Dos : Disk operating system (disk işletim sistemi). Disk işletim sistemi. Çeyiz. Bir bilgisayar işle...

Extended facing nedir ne demek

Extended facing nedir : Süresi uzatılmış. Büyük. Uzun. Uzayan. Yayılmış. Geniş. Uzatılmış. Geniş çaplı. Uzatılan. Temdit edilmiş. Facing : Üst tabaka. Kaplama. Dış yüzey. Karşı olan. Koruyucu katman. Çevrili. Dış görünüm. Dönme. Dönüş. Dış kapl...

Extended file system support nedir ne demek

Extended file system support nedir : Uzatılmış. Temdit edilmiş. Geniş. Uzayan. Uzun. Yayılmış. Büyütülmüş. Süresi uzatılmış. Genişletilmiş. Büyük. File : Bir konu hakkında toplanan belgeler. Dosyaya koymak. Tasnif etmek. Kuyruk. Dosyalamak. Dosya. Klasör. S...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim