Extended türkçesi Extended nedir

 • Uzatılan.
 • Geniş.
 • Uzatılmış.
 • Temdit edilmiş.
 • Büyük.
 • Genişletilmiş.
 • Uzayan.
 • Süresi uzatılmış.
 • Büyütülmüş.
 • Uzun.
 • Yayılmış.
 • Geniş çaplı.

Extended ile ilgili cümleler

English: He extended his right arm.
Turkish: O, sağ kolunu uzattı.

English: Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.
Turkish: Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

English: Ali extended his stay by three days.
Turkish: Ali kalışını üç gün uzattı.

English: I extended my holiday.
Turkish: Tatilimi uzattım.

English: From Sendai I extended my journey to Aomori.
Turkish: Seyahatimi Sendai'den Aomori'ye kadar genişlettim.

Extended ingilizcede ne demek, Extended nerede nasıl kullanılır?

Extended memory : Genişletilmiş bellek. Artırılmış bilgi depolama kapasitesi (bilgisayar). Artırılmış bilgisayar hafızası. Artırılmış hafıza.

Extended active duty : Uzatılmış faal görev.

Extended address : Genişletilmiş adres.

Extended attribute : Uzatılmış öznitelik. Genişletilmiş öznitelik.

Extended attribute error : Ek öznitelik hatası.

Extended data output : Edo (bilgisayar). Artan devamlılık ile veri üretimi (kesintisiz). Genişletilmiş veri çıkış bilgisi.

 

Extended attribute file : Genişletilmiş öznitelik dosyası.

Extended characters : Ek karakterler. Ek damgalar.

Extended complex plane : Genişletilmiş karmaşık düzlem.

Extended character mapping : Uzatılmış karakter eşlemesi.

İngilizce Extended Türkçe anlamı, Extended eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Extended ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lengthened : Sulandırmak. Uzamak. Uzatmak.

Aggrandized : Abartmak. Çoğaltılmış. Çoğaltmak. Güçlendirilmiş (ayrıca aggrandised). Abartılmış. Yüceltmek. Artırmak. Büyütmek.

Magnified : Övmek. Göklere çıkarmak. Abartmak. Büyütmek.

Bulky : Çok yer kaplayan. Gövdeli. İri. İri yarı. Dökme. Kocaman. İri cüsseli. Hacimli. Havaleli.

Outspreads : Serilmiş.

Distributed : Yayık. Dağılmış. Dağıtımlı. Dağıtık. Bölünmüş. Dağıtılan. Dağınık. Ayrılmış.

Burning : Yakma. İvedi. Zehirlenmelerde zehrin saptanması için yapılacak analize uygun alınan örneklerin, ısıya dayanıklı pota gibi malzemeler içerisinde kül fırınında yakılması olayı. Yakış. Yanma. Önemli. Yakıcı. Fırınlama. Çözüm bekleyen.

Extensive : Geniş alan. Geniş ölçüde yapılan. Ekstansif. Engin. Yaygın. Kapsamlı.

Stretchy : Uzar. Gerilen. Esner. Elastik. Esnek.

Big : İri. Ünlü. Kocaman. Popüler. Önemli.

Extended synonyms : sprawly, macro, far, maxi, spread, longs, widened, outspread, comprehensive, prolonging, stretchiest, commodious, colossal, broad, ample, aggrandised, capacious, uncompressed, handed, biggest, pervasive, disseminated, long, broad in the beam, enlarged, expanded by, maxis, distended, interminable, evangelized, renewed, elaborated, cosmic.

Extended zıt anlamlı kelimeler, Extended kelime anlamı

Short : Kısa okunuşlu ünlü. Az. Kontak. Kasa açığı. Eksiklik. Kısa devre. Kısa metrajlı film. Alçak. Kısa devre yaptırmak.

Unextended : Uzatılmamış. Genişletilmemiş.