Forth nedir English: The details of the agreement are set forth in the contract. Turkish: Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. Engl...

 
 
 

Bring forth young nedir ne demek

Bring forth young nedir : Kazandırmak. Neden olmak. [#Doğurmak. Getirmek. Razı etmek. Sebebiyet vermek. İkna etmek. Ayıltmak. Vermek (ceza). Kandırmak. Forth...

And so forth nedir ne demek

And so forth nedir English: The costumes were red, pink, blue, and so forth. Turkish: Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi. : İle. Bir de. ...

Back and forth nedir ne demek

Back and forth nedir English: A man I didn't know was walking back and forth in front of my house. Turkish: Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri ...

Blossom forth nedir ne demek

Blossom forth nedir : Çiçek vermek. Açılmak. Çiçek açmak. Bahar açmak. [#Gelişmek. Alg çiçeklenmesi. Çiçeklenmek. Mikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve...

Break forth nedir ne demek

Break forth nedir : Fırsat. Bitmek. Tutmamak. Batmak. Kontrol etmek. İflas etmek. Ağarmak. Bozmak. Kırma. Ara. Forth : Diğer. Dışarı. Sonra. Dışarıya d...

Brought forth nedir ne demek

Brought forth nedir : [#Vermek (ceza). Getirilmiş. Neden olmak. Getirtilen. İkna etmek. Verilen. Razı etmek. Kazandırmak. Celp olunan. Getirmek. Forth : ...

Call forth nedir ne demek

Call forth nedir : Adlandırmak. Lakap takmak. Çağrı. Telefon etmek. Uyandırmak. Telefonda konuşmak. Davet etmek. Demek. Aramak. Aramak (telefon). Fort...

Far forth nedir ne demek

Far forth nedir : Uzakta. Alıs. Pek çok. Uzağa. Uzak. (pek) çok. İlerlemiş. Daha uzaktaki. -den uzak. Öteki. Forth : Açığa. Diğer. Başka. Dışarı. İle...

Ferry back and forth nedir ne demek

Ferry back and forth nedir : Bir araçla taşımak. Vapurla geçmek. Vapur iskelesi. Götürmek. İskele. Araba vapuru. Karşı sahile taşımak. Rıhtım. İki kıyı arasında...

From this day forth nedir ne demek

From this day forth nedir : (bir yer)den. Dolayı. -den ötürü. Dan. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Den beri. -den bu yana. -den. Bir farkı gösterir. İtiba...

Give forth nedir ne demek

Give forth nedir : İtiraf etmek. Esneklik. Uçlanmak. Bel vermek. Ödemek. Bahşetmek. Yapıvermek. Vermek. Koparmak. Hediye etmek. Forth : Açığa. Sair. D...

Launch forth nedir ne demek

Launch forth nedir : [#Başlamak. Suya indirmek. Sürmek. (roket veya uzay mekiği) fırlatmak. Atmak. Denize indirmek. Fırlatmak. Bilgisayar, sinema, telev...

Put forth nedir ne demek

Put forth nedir : Atış. Koymak. İndirmek. Fırlatma. Hamle. Para koyma. Menetmek. Yatırım yapmak. Neşretmek. Söylemek. Forth : Açığa. İleri. Dışarıya ...

Sally forth nedir ne demek

Sally forth nedir : Dolaşma. Geziye çıkmak. Hücuma geçmek. Çemberi yarma. Nükte. Kadın ismi. Gezinti. Saldırı. Kuşatma sırasında askerin hücuma geçmesi...

Set forth nedir ne demek

Set forth nedir English: The details of the agreement are set forth in the contract. Turkish: Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir. : İn...

Shape forth nedir ne demek

Shape forth nedir : Gelişmek. Biçim. Biçimlendirmek. Şekil almak. Şekillendirmek. Biçim almak. Kondisyon. Form. Şekil. Forth : Sair. Açığa. Diğer. Başk...

Show forth nedir ne demek

Show forth nedir : Meydana çıkarmak. Sirkin kendini tanıtması için kısa gösterilerle yaptığı sergileme. Gösteriş. Bilgisayar, sinema, televizyon, tiya...

Spue forth nedir ne demek

Spue forth nedir : Kusmak. İstifrağ etmek. İstifra etmek. Kusarak çıkarmak. Kusturmak. Forth : Başka. Dışarıya doğru. Açığa. Diğer. Sair. Dışarı. Sonr...

Venture forth nedir ne demek

Venture forth nedir : Riske etmek. Göze almak. Tehlikeli girişim. Cesaret etmek. Riske atmak. Tehlikeli iş. Tehlikeye atılmak. Cesaret edip girişmek. Teh...

Forth generation cephalosporins nedir ne demek

Forth generation cephalosporins nedir : Dışarı. Sonra. Açığa. Dışarıya doğru. Diğer. Sair. İleri. Başka. Generation : Nesil. Oluşturma. Döl. Bilgisayar, biyoloji, sosyoloj...

Forth world nedir ne demek

Forth world nedir : Açığa. Diğer. Dışarıya doğru. Başka. Sair. Dışarı. Sonra. İleri. World : Alem. Hayat. Üçüncü dünya. Yer. Sömürgeci devletlere, gene...

Set forth on a journey nedir ne demek

Set forth on a journey nedir : Azimli. Oturtmak. Batmak. Kalkan. Dekor kurmak. Dönem. Dikkat komutu. Belirlenmiş. Öbek. Yapmacık. Forth : Dışarıya doğru. Açığa. İ...

And so on and so forth nedir ne demek

And so on and so forth nedir : Ma. Ayrıca. Ve bu yüzden. Bir de. Da... da... ya da de... de. -bundan dolayı. İle. Daha sonra. De. Da. So : Bu kadar. Özel düğüme g...

Belch forth nedir ne demek

Belch forth nedir : Duman çıkarmak. Çıkarma. Püskürtmek. Çıkarmak (duman). Fışkırmak. Püskürmek. Çıkarmak duman. Geğirmek. Geğirti. [#Fırlatmak. Forth ...

Body forth nedir ne demek

Body forth nedir : Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Kütle. Madde. Yoğunluk. Nesne. Öz yankılı telli çalgıların içi boş geniş bölümü. Ceset. ...

Bring forth nedir ne demek

Bring forth nedir : Belirtmek. Razı etmek. Ayıltmak. Doğurmak. Vermek (ceza). Kazandırmak. İkna etmek. Kandırmak. Neden olmak. Getirmek. Forth : Diğer....

Burst forth nedir ne demek

Burst forth nedir : İnfilak etmek. Had safhaya gelmek. Fırlamak. Atılmak. Patlak. Boşanmak (gözyaşı). Dolup taşmak. Aniden açmak. Ortaya çıkmak. Forth ...

Come forth nedir ne demek

Come forth nedir : Sair. Dışarı. İleri. Diğer. Başka. Sonra. Açığa. Dışarıya doğru. Come a cropper : Başarısızlığa uğramak. Baş aşağı gitmek. Bozguna ...

Fare forth nedir ne demek

Fare forth nedir : Üstesinden gelmek. Geçinmek. Başarmak. [#Yolculuk etmek. (iş için). Yol parası. Yola çıkmak. Gıda. Yolcu. Bilet ücreti. Forth : Dış...

From that day forth nedir ne demek

From that day forth nedir : Beri. Yüzünden. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. İtibaren. -den bu yana. -den. Nedeniyle. (bir yer)den. Bir farkı gösterir. -da...

From this time forth nedir ne demek

From this time forth nedir : -den ötürü. Dolayı. Dan. -den beri. Beri. (bir yer)den. Bir farkı gösterir. -dan. Den beri. Den. This : Bunun. Böyle. Bunu. Bu kada...

Hold forth nedir ne demek

Hold forth nedir : Muhafaza etmek. (ağırlık) taşımak. Dayanmak. Kaldırmak. (uçak veya kap) (yolcu veya su vb) taşımak. Geçerli olmak. Bilgisayar, sine...

Pace back and forth nedir ne demek

Pace back and forth nedir : Volta atmak. Ağır ya da düzgün adımlarla yürümek. [#Adım. Bir aşağı bir yukarı yürümek. Uygun adım yürüyüş. [#Adımlamak. Koşu ya da...

Reach forth nedir ne demek

Reach forth nedir : Menzil. Uzanıp vermek. -e varmak. Erişmek. Etkilemek. Ermek. Kavrayış. Anlayış. Uzatıp vermek. Ulaşmak. Forth : Başka. Sonra. Dışar...

Send forth nedir ne demek

Send forth nedir : Sevk etmek. Coşturmak. Etmek. Neşretmek. Yollamak. Fırlatmak. Sokmak (duruma). Sevketmek. Göndermek. Forth : Açığa. Sair. İleri. Di...

Shadow forth nedir ne demek

Shadow forth nedir : Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gölge gibi takip etmek. Gözetlemek. Hayalet. İzlemek. Gizlice izlemek....

Shoot forth nedir ne demek

Shoot forth nedir : Vurma. Fışkın. [#Atış. Film çekmek. Sürgün. Çevirmek. Vuruş. Sürgün vermek. Belirli bir yer boyunca yayılıvermek (ağrı). Forth : So...

Spew forth nedir ne demek

Spew forth nedir : Fışkırmak. Püskürmek. İstifra etmek. İstifrağ etmek. Kusma. Kusarak çıkarmak. Kusturmak. Kusmak. Forth : İleri. Dışarı. Dışarıya do...

Trumpet forth nedir ne demek

Trumpet forth nedir : Boru gibi ses çıkarmak. İlan etmek. Borazan. Yaymak. Boru. Bağırış. Böğürtü. Trompet çalmak. Çığlık. Boru çalarak ilan etmek. Forth...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim