Past nedir English: Ali calculated that he had given Mary over 34,000 dollars in the past six months. Turkish: Ali Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı. English: A bike path goes right past...

 
 
 

Past continuous tense nedir ne demek

Past continuous tense nedir : Geçe. Geçkin. Eski. Dilb.geçmiş. Geçmiş. Bitmiş. Sona ermiş. Geçmiş zaman. Bir kimsenin geçmişi. Ötesinde. Continuous : Bir kesinti ya da aralığı olmayan. Devamlı. Zincirleme. Mütemadi. Fasılasız. Süregelen. Sürekli. Dev...

Past definite nedir ne demek

Past definite nedir : -siz. Sona ermiş. Geçmişte kalan. -den sonra. Geçkin. Uzağında. Bir kimsenin geçmişi. Geçe. Olmuş. Geçen. Definite : Son. Kati. Kesme. Belirli. Kuşkusuz. Şüphesiz. Kesin. Su götürmez. Mahdut. Açık. [#Past all reason : Aş...

Past indefinite nedir ne demek

Past indefinite nedir : Geçmiş. -den sonra. Eski. Ötesinde. Yanından geçerek. Uzağında. Geçmiş zaman. Geçe. Sona ermiş. Bir kimsenin geçmişi. Indefinite : Kesin olmayan. Belirsiz. Sayısız. Sınırsız. Süresiz. Belgisiz. Belirtisiz. Müphem. Mühlet...

Past participle nedir ne demek

Past participle nedir : Geçmiş. Eski. Sona ermiş. Mazi. Geçkin. Bir kimsenin geçmişi. Olmuş. Geçmişte kalan. Yanından geçerek. -den sonra. Participle : Sayı ve şahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı eklerle fiilin zamana bağlı olarak ...

Past perfect continuous tense nedir ne demek

Past perfect continuous tense nedir : Geçkin. Bitmiş. Olmuş. Geçmişte kalan. Geçmiş zaman. Mazi. Geçe. Dilb.geçmiş. Bir kimsenin geçmişi. -sız. Perfect : Kusursuz. Geliştirmek. Tamamlamak. Kusursuz yapmak. Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin ...

Past progressive tense nedir ne demek

Past progressive tense nedir : Öte. Geçmiş. Geçmişte kalan. Mazi. Bitmiş. -den sonra. Geçmiş zaman. Eski. Bir kimsenin geçmişi. Uzağında. Progressive : İlerlemiş. Kalkınan. Derece derece artan. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. İlerici....

Pasta nedir Pasta; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Darı. Kimya'daki anlamı: 1.Kuvvetli yapıştırıcı özellikte çimento. 2.Dış kullanım için hazırlanan ecza (ilaç). 3.İçerisine minerallerin gömüldüğü ana madde...

Pastacı nedir "Pastacı" ile ilgili cümle Pasta : Giysilerde dikişli kıvrım. İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı. Otomobillerin gerçek renkleri...

Past all reason nedir ne demek

Past all reason nedir : Geçe. Sona ermiş. Geçmiş zaman. -siz. Mazi. Olmuş. Uzağında. Dilb.geçmiş. Bitmiş. Geçkin. All : Bütün. Bütünüyle. Tüm. Büsbütün. Hep. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda oldukl...

Past caring nedir ne demek

Past caring nedir : Yanından geçerek. Sabık. Eski. Dilb.geçmiş. Geçkin. Mazi. Evveliyat. -siz. Ötesinde. Dün. Caring : Yardımsever. Umur. Şefkatli. Kayıt. İlgi gösteren. Önemseme. Sempatik. İlgili. Alaka gösteren. [#Past all reason : Mantık...

Past cure nedir ne demek

Past cure nedir : Yanından geçerek. Geçen. Olmuş. Bir kimsenin geçmişi. Mazi. Dün. -den sonra. Sabık. Eski. Evveliyat. Cure : Kür. Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım. Organizmanın kendi kuvvet ve koruma sistemleriyle kendisind...

Past due nedir : -den sonra. Uzağında. Sabık. Bitmiş. Sona ermiş. [#Geçmişte kalan. Olmuş. Öte. Geçe. Dün. Due : Hak ettiği şey. Gereken. Hak. Vadesi dolmuş. Zamanı gelmiş. Resim. Vade tarihi. Süre. Sona erme. Beklenen. all reason : Mant...

Past master nedir ne demek

Past master nedir : Sona ermiş. Geçkin. -sız. Evveliyat. Sabık. Dün. Öte. Yanından geçerek. -siz. -den sonra. Master : Ana kayıt. İyi bilmek. Asıl. Yenmek. Efendi. Esas. Denetimi altına almak. Egemen olmak. Hükmetmek. [#Be a past master at ...

Past perfect nedir ne demek

Past perfect nedir : Sabık. -sız. Geçe. Öte. Geçmişte kalan. [#Geçmiş zaman. Geçmiş. Eski. Sona ermiş. Geçen. Perfect : Dört dörtlük. Mükemmelleştirmek. Yetkin. Kusursuz yapmak. Mükemmel. Kusursuz. Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte...

Past perfect tense nedir ne demek

Past perfect tense nedir : Geçen. Bir kimsenin geçmişi. Dün. Dilb.geçmiş. Yanından geçerek. Evveliyat. Geçkin. Ötesinde. Eski. Geçmiş. Perfect : Geliştirmek. Berkemal. Kusursuz yapmak. Görülen geçmiş zaman kipi. Kusursuz. Bitirmek. Tam. Yetkin. Fi...

Past tense nedir ne demek

Past tense nedir : Sona ermiş. -sız. [#Ötesinde. Uzağında. Geçen. Geçmişte kalan. -den sonra. Geçmiş zaman. Dilb.geçmiş. Tense : Sıkı. Stres içinde. Gerginleştirmek. Kip. Zaman. Germek. Gergin. Gerilmiş. Stresli. [#Simple past tense : Geçm...

Pasta kalıbı nedir ne demek

Pasta kalıbı nedir Pasta : Otomobillerin gerçek renklerini ortaya çıkarmak ve parlatmak için kullanılan özel karışım. İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur t...

Pastacılık nedir ne demek

Pastacılık nedir Pastacı : Pastane. Pasta (I) yapan veya satan kimse. Pasta : Giysilerde dikişli kıvrım. İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı. Oto...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili