Hüda nedir Hüda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır. Hüdavendigar : [bkz: Hudavendigâr]. Eskişehir kenti, Sivrihisar ilç...

 
 
 

Hüdaver nedir Hüdaver; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Hüdaver isminin anlamı, Hüdaver ne demek: Söyleyiş: Hüda:ver “Tanrı'm! Bana uzun ömü...

Hüdaverdiler nedir ne demek

Hüdaverdiler nedir Hüdaverdiler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kocaeli şehrinde, Kandıra...

Acemi oğlan kethüdası nedir ne demek

Acemi oğlan kethüdası nedir Acemi oğlan kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Anadolu ve Rumeli ağalarının buyrukları ...

Eyalet kethüdası nedir ne demek

Eyalet kethüdası nedir Eyalet kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda eyalet valileri ile sancak beyler...

Kapıcılar kethüdası nedir ne demek

Kapıcılar kethüdası nedir Kapıcılar kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Topkapı sarayında, ilk ve orta kapıları be...

Kethüda bey nedir ne demek

Kethüda bey nedir Kethüda bey; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Yeniçeri ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek aşamadaki subay. Osma...

Kethüdalık nedir ne demek

Kethüdalık nedir Kethüda : Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya. İş : Dumanın değ...

Kethüdayeri nedir ne demek

Kethüdayeri nedir Kethüdayeri; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Herhangi bir oruna vekillik eden kişi. Başkent dış...

Kul kethüdası nedir ne demek

Kul kethüdası nedir kethüdası; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Yeniçeri ocağının büyük subaylarınden birinin unvanı idi. “Ocak kethüdası”, “Kethü...

Oda kethüdası nedir ne demek

Oda kethüdası nedir Oda kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yaya ortalarında yayabaşından sonra gelen, görev...

Seferli kethüdası nedir ne demek

Seferli kethüdası nedir Seferli kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Seferli ocağının başı. Sefe : Bir takımyıldı...

Sultan kethüdası nedir ne demek

Sultan kethüdası nedir Sultan kethüdası; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Padişahların ve şehzadelerin evlendirilen kızlarının dairelerindeki işlere ...

Tersane kethüdası nedir ne demek

Tersane kethüdası nedir Tersane kethüdası; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Tersanede kaptanpaşadan sonra gelen en yüksek aşamalı ve en yetkili subay....

Hüdavendigar nedir ne demek

Hüdavendigar nedir Hüdavendigar; İsim, Yerleşim Merkezi, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Hüdavendigar isminin anlamı, Hüdavendigar ne demek...

Hüdavent nedir ne demek

Hüdavent nedir Hüdavent; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Hüdavent isminin anlamı, Hüdavent ne demek: [bkz: Hudavent]. Hüdavent ismi; Farsça k...

Hüdaverdi nedir ne demek

Hüdaverdi nedir Hüdaverdi; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Hüdaverdi isminin anlamı, Hüdaverdi ne demek: [bkz: Hudaverdi]. Hüdaverdi ismi; Tür...

Hüdayi nedir Hüdayi; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Hüdayi isminin anlamı, Hüdayi ne demek: [bkz: Hudayi]. Hüdayi ismi; Farsça kökenli olu...

Akıl kethüdası nedir ne demek

Akıl kethüdası nedir Akıl kethüdası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık veril...

Kapı kethüdası nedir ne demek

Kapı kethüdası nedir Kapı kethüdası; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valiler...

Kethüda nedir Kethüda; bir tarih terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir. Tarih'teki anlamı: Zenginlerin ve devlet adamlarının buyruğunda çal...

Kethüda bölüğü nedir ne demek

Kethüda bölüğü nedir Kethüda bölüğü; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağında ağa bölüklerinden, başında ket...

Kethüdalılar nedir ne demek

Kethüdalılar nedir Kethüdalılar; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağının 3. ortası. Kethüda : Zengin kim...

Köy kethüdası nedir ne demek

Köy kethüdası nedir Köy kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda, köylerde devlet ile halk arasında ...

Ocak kapı kethüdası nedir ne demek

Ocak kapı kethüdası nedir Ocak kapı kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Görevi, ocağın hükümet dairelerindeki işle...

Saray kethüdası nedir ne demek

Saray kethüdası nedir Saray kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Akhadımların, sarayağasından sonra gelen buyuru...

Sucular kethüdası nedir ne demek

Sucular kethüdası nedir Sucular kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Sakalar ocağının kethüdası. Sucular : Yeniçe...

Şehir kethüdası nedir ne demek

Şehir kethüdası nedir Şehir kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda kentlerin maliye ve yönetim işleri...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim