Hüdaver nedir, Hüdaver ne demek

Hüdaver; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Hüdaver isminin anlamı, Hüdaver ne demek:

Söyleyiş: Hüda:ver “Tanrı'm! Bana uzun ömürlü bir çocuk ver” anlamında kullanılan bir isim. Hüdaver ismi; Türkçe, Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hüdaver tanımı, anlamı

Hüda : Tanrı

Hüdaverdi : [Bakınız: Hudaverdi].

Hüdaverdiler : Kocaeli şehrinde, Kandıra belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Uzun ömürlü : Yaşadığı, var olduğu süre çok uzun olan. Uzun süren.

Ömürlü : Ömrü uzun olan. Uzun süreli.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Çocuk : Küçük yaştaki erkek ya da kız. Genç erkek. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak.

 

Ömür : Yaşam. Çok hoşa giden şey. Yeşil. Yaşama, yaşayış, hayat.

Çocu : Çocuğu.

Bana : Ben zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi.

İsim : Ad Kişi, insan.

Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı.

Ver : Çapalama, ayıklama: Ver zamanı geçiyor, bostana bakamadım.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Hücresiz sistem anlamı nedir?

İngilizce'de Hücresiz sistem ne demek ? : cell-free system