Hudaverdi nedir, Hudaverdi ne demek

Hudaverdi; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Hudaverdi isminin anlamı, Hudaverdi ne demek:

“Tanrı verdi, bağışladı” anlamında kullanılan bir isim”. Hudaverdi ismi; Türkçe, Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hudaverdi anlamı, tanımı

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

Verdi : Bir borudan bir saniyede geçen suyun miktarı. Bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur.

İsim : Ad Kişi, insan.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Hububat tohumları ürünleri anlamı nedir?

İngilizce'de Hububat tohumları ürünleri ne demek ? : cereal seed products