Concernment türkçesi Concernment nedir

Concernment ingilizcede ne demek, Concernment nerede nasıl kullanılır?

Concern about : İlgilenmek.

Concern oneself : Dert edinmek. Meşgul olmak. Endişelenmek. Bakmak. İlgilenmek. Karışmak.

Concern oneself with : -ile ilgilenmek. İle ilgilenmek. İle meşgul olmak. Üzerine eğilmek. -ile meşgul olmak. -ile yakından ilgilenmek. Tüm ilgisini (bir şeye) yönlendirmek. Yakından ilgilenmek.

Have a concern in : -e karşı ilgili olmak. - e karışmak.

Have no concern with : İlgisi olmamak. Hiç ilgisi olmamak. Karışmamak. Alakası olmamak.

Going concern : Süreklilik. Faaliyetini sürdürmekte olan işletme. Başarılı işletme. İşletmenin sürekliliği prensibi. Kar eden işletme. İyi iş yapan şirket. İşletmenin sürekliliği varsayımı. Karlı işyeri. İyi durumda bulunan ticari girişim. Kar eden ticari kuruluş.

For lack of public concern : Toplumun ilgisizliğinden dolayı. Etkinlikle ilgili endişelerden dolayı hukuki bir davanın kapanması.

Of public concern : Halk için önemli olan. Tüm halkı etkileyen. Tüm halkı ilgilendiren.

Self concern : Kendini beğenmişlik. Kaygı.

The going concern assumption : Devam eden ilgi kabulü. Bir şirketin görünür gelecekte faaliyetlerine devam edeceğinin farzedilmesi (muhasebe).

 

İngilizce Concernment Türkçe anlamı, Concernment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Concernment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Explanations : İzahat. Mana. Yorum. Tanımlama. Açıklama. İzah.

Care : Umursamak. Önem vermek. İlgi. Merak etmek. Özen. Sevmek. Sorumluluk. Kendini üzmek. Hoşlanmak. Üzüntü.

Amalgamate : Bileştirmek. Firma. Karışım. Katmak. Karıştırıp birleştirmek. Karışmak. Karıştırmak. Birleştirmek. Kaynaşmak.

Account : Açıklamasını yapmak. Hikaye. Hesaba katma. Yakalamak (av). Banka hesabı. Pusula. Açıklamak. Rapor. Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge. Hesap verme.

Anxiousness : Şiddetli arzu. Üzüntü. Endişelilik. Anlayış. Sabırsızlık. Endişeli olma. Huzursuzluk. Istırap.

Explanation : Açıklama. İzah. Mana. Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içerimlerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma. Yorum. İzahat. Tanımlama. Aydınlatma. Anlamlandırma.

Def : Yorum (kelime veya ifade olarak). Çok iyi. Açıklama. Güzel. Tanım.

Interposal : Kendini veya bir şeyi araya koyma eylemi. Müdahale. Araya girme.

Denotations : Mana. İsimlendirme. Tarif. Vuruntu. Belirtme. İfade. Delalet. Ünvan. Ad. İşaret.

Consequence : Akıbet. Semere. Ehemmiyet. Netice. Serencam. Önemli sonuç. Sonuç. Eser.

Concernment synonyms : hiddenness, camouflage, amalgamations, disquietude, smokescreen, interposition, burial, masking, privacy, concern, consequences, engaged in, constructions, crosstalk, agitations, amalgamation, activity, confidentiality, interferences, accounts, fears, purport, cover up, angst, discomposure, screening, misgiving, speciality, hiding, inference, amalgamates, isolation, interference.

Concernment zıt anlamlı kelimeler, Concernment kelime anlamı

Inactivity : Avarelik. Hareketsizlik. Üşengeçlik. Tembellik. Tesirsizlik. Durgunluk. Etkisizlik.