Concern about türkçesi Concern about nedir

Concern about ingilizcede ne demek, Concern about nerede nasıl kullanılır?

Concern : İlgi. Sorun. İlgilendirmek. İş. Endişe uyandırmak. İlgili olmak. Karışmak. Ait olmak. İlgilenmek. İlişkisi olmak.

About : Baresinde. Yaklaşık. Buralarda. -den ne haber?. Üzerine. Hakkında. Doğrusunda. Neredeyse. Muhiten. Geriye.

Concern oneself : Endişelenmek. Karışmak. Dert edinmek. İlgilenmek. Meşgul olmak. Bakmak.

Concern oneself with : -ile yakından ilgilenmek. İle meşgul olmak. Üzerine eğilmek. Tüm ilgisini (bir şeye) yönlendirmek. -ile meşgul olmak. Yakından ilgilenmek. -ile ilgilenmek. İle ilgilenmek.

Concerned : Alakalı. Endişeli. Alakadar. İlgilenen. Kaygılı. İlgili. Meşgul. İlişkili.

Concerned oneself with : -ile yakından ilgilenmek. -ile meşgul olmak. -ile ilgilenmek. Karışmak.

İngilizce Concern about Türkçe anlamı, Concern about eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Concern about ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attend : Kulak vermek. Bulunmak. Hazır bulunmak. Eşlik etmek. Devam etmek. Katılmak. İştirak etmek. Dikkatini vermek. Bakmak.

Attend to : Bakmak. Dikkat etmek. Uğraşmak. Mukayyet olmak. Meşgul olmak.

Cared : Merak etmek. Hoşlanmak. Hevesli olmak. Sevmek. Özen göstermek. Kafaya takmak. Beğenmek. Önemsemek. Umurumda olmak.

 

Come to terms with : Güçlükle kabul etmek (sevmediği bir şeyi). Kabul etmek (durumu). Uzlaşmak. İle anlaşmak. Kabullenmek. (durumunu vb) kabullenmek. Anlaşmak. Mutabık kalmak. Anlaşmaya varmak. Kabul etmek.

Be interested : İlgi duymak.

Bear on : İle ilgisi olmak. Etkisi olmak. İlgilendirmek. Topa tutmak. İle ilgili olmak. Ateş etmek. Bağlantısı olmak. İlgisi olmak. İlişki kurmak.

Be interested in : İlgili olmak. İle ilgilenmek. -e ilgi duymak. İlgi duymak. Alakadar olmak. İlgi göstermek. İlgisi olmak. -e meraklı olmak. Alaka duymak.

Be hot for : Meraklı olmak. Yetenekli olmak.

Cares for : Çocuk büyütmek. Sevmek. İlgilenen. Koruyan. - hakkında endişelenen. Hoşlanmak. Bakmak. İstemek. Çocuk yetiştirmek.

Care : Hevesli olmak. Aldırmak. Kafaya takmak. Umursamak. Hoşlanmak. Merak etmek. İlgili olmak. İlgi. Beğenmek. İtina.

Concern about synonyms : care for, attend on, cares, be into, concern, care about.