Attend to türkçesi Attend to nedir

Attend to ile ilgili cümleler

English: Since this is important, I'd like you to attend to it yourself.
Turkish: Bu önemli olduğu için buna bizzat katılmanı istiyorum.

English: I have things to attend to elsewhere.
Turkish: Başka bir yerde ilgilenmem gereken şeyler var.

English: I have an important business to attend to in my office.
Turkish: Ofisimde ilgilenecek önemli bir işim var.

English: Since it's important, I'll attend to it.
Turkish: Önemli olduğu için, ona katılacağım.

English: I would like you to attend to my request.
Turkish: Benim isteğime katılmanı istiyorum.

Attend to ingilizcede ne demek, Attend to nerede nasıl kullanılır?

Attend : İştirak etmek. Dinlemek. Kulak vermek. İlgilenmek. Hizmet etmek. Dikkatini vermek. Hazır bulunmak. Devam etmek. Bulunmak. Beklemek.

To : Ya. İle. E. -e göre. -e kadar. Oranla. -mek -mak (mastar). Kadar. Kala. Karşı.

Had some business to attend to : Halledecek bazı işleri vardı. Yapacak bazı işleri vardı.

Attend a meeting : Bir toplanmaya veya konferansa katılma. Bir toplantıya katılma.

Attend on : Hizmet etmek. İlgilenmek. Bakmak.

Attend on somebody : Refakat etmek.

İngilizce Attend to Türkçe anlamı, Attend to eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Attend to ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deal : Anlaşma. Dağıtmak. İş. Oyun kağıdı dağıtmak. Değinmek. Alışveriş etmek. Kağıt dağıtmak. Kağıtları dağıtma sırası. İş yapmak. Paylaştırmak.

Care : Önem vermek. Koruma. İlgi. Kaygı. Hoşlanmak. Umursamak. Önemsemek. Sevmek. Üzüntü. Özen.

Dealt : Vurmak. Ele almak. Kağıt dağıtmak. Dağıtmak. Uğraşılan. İş yapmak. Değinmek. Alışveriş etmek.

Agonises : Acı çektirmek. Acı çekmek. Can çekişmek. Eziyet etmek. İşkence çekmek. İşkence görmek. İşkence etmek. Istırap çekmek. Acı vermeye neden olmak (ayrıca agonize).

Bewares : Sakınmak. Kaçınmak. Korunmak. Çok dikkat etmek. Çekinmek. Gözünü açmak.

Be interested : İlgi duymak.

Concern oneself : Dert edinmek. Endişelenmek. Karışmak.

Be cautious : Sakınmak. Tedbirli olmak. Dikkatli ol.

Bewared : Çekinmek. Kaçınmak. Sakınmak. Korunmak. Çok dikkat etmek. Gözünü açmak.

Cares : İlgi duymak. Önemsemek. Önem vermek. Özen göstermek. Kafaya takmak. Hevesli olmak. Kendini üzmek. Hoşlanmak. Beğenmek.

Attend to synonyms : be interested in, be in the race to stay, give heed to, focus attention on, behold, attacks, be wary of, be about, attend on, care about, be at war with, contended, beware of, be occupied in doing, beholds, be hot for, absorbed in, agonise, be into, administer to, be at something, attacked, attend, bend over backwards, deal in, attended, beat about, look after, concern, busy oneself, attends, be in charge, beheld.