Hüdavendigar nedir, Hüdavendigar ne demek

Hüdavendigar; İsim, Yerleşim Merkezi, Tarih alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Hüdavendigar isminin anlamı, Hüdavendigar ne demek:

[Bakınız: Hudavendigâr]. Hüdavendigar ismi; Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Eskişehir kenti, Sivrihisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Tarih terimi olarak anlamı:

Osmanlı padişahı I. Murat'a verilen san.

Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad.

Hüdavendigar kısaca anlamı, tanımı

Hüda : Tanrı

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer.

Hudavendigar : Amir, hâkim. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı.

Sivrihisar : Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri.

Eskişehir : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Sonradan : Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda, muahharan.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Padişah : Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

 

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Padişa : Hükümdar, bk. padişah.

Osman : Bir tür kuş veya ejderha. Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Bursa : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Sanca : Sancağı.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Sivri : Ucu keskin ve batıcı olan. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı. Ucuna doğru gittikçe incelen. Palamut.

Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Murat : İstek, dilek. Amaç, erek, gaye.

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti.

Diğer dillerde Hücresiz sistem anlamı nedir?

İngilizce'de Hücresiz sistem ne demek ? : cell-free system