Hudavendigar nedir, Hudavendigar ne demek

Hudavendigar; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Hudavendigar isminin anlamı, Hudavendigar ne demek:

Amir, hâkim. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı. Hudavendigar ismi; Farsça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Hudavendigar tanımı, anlamı

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan

Padişah : Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

Padişa : Hükümdar, bk. padişah.

Murat : İstek, dilek. Amaç, erek, gaye.

Hakim : Bilge. Her şeyi bilen (Tanrı).

Osman : Bir tür kuş veya ejderha. Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Sanı : Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap.

Amir : Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir. Buyuran, buyurucu. Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse.

Haki : Yeşile çalan toprak rengi. Bu renkte olan.

Diğer dillerde Hububat tohumları ürünleri anlamı nedir?

İngilizce'de Hububat tohumları ürünleri ne demek ? : cereal seed products