Hakim nedir, Hakim ne demek

Hakim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bilge.
 • Her şeyi bilen (Tanrı)

Yerel Türkçe anlamı:

Hâkim

Hukuki terim anlamı:

yargıç.

Hakim tanımı, anlamı:

Hakimane : Bilgece.

Hakimevi : Hâkimlik hizmetinde bulunanların dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandığı bina.

Sorgu hakimi : Sorgu yargıcı.

Bilge : Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Hakim gayr-i menkul : katlandıran taşınmaz.

Hakim olmak : buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek. İlgili cümle: "“Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.”" Atatürk. etkili olmak, hükmetmek. İlgili cümle: "“Islak saçları bir beyaz tülbende sarılı, hamamdan yeni çıkmış bir Türk kızı onun bütün hülyalarına hâkim olmaya başlamıştı.”" Y. K. Karaosmanoğlu.

Hakim rüzgar : O an için geçerli olan şey, durum.

Hakime : (hâ:kime) Bir kız ismi olarak anlamı; Egemen, hükmeden, hüküm süren. Başta olan, üstün gelen.

Hakimiyet : Egemenlik. İlgili cümle: "“Hâkimiyet, bilakayduşart milletindir.”" Atatürk.

 

Hakimiyetimilliye : Ulusal egemenlik, millî egemenlik.

Hakimlik : Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu. Yargıçlık.

Hakim ile ilgili Cümleler

 • Hâkim istemeden güldü.
 • Hakim itirazı kabul etti.
 • Hakim juriden bir karara varmalarını istedi.
 • Korku hakim.
 • Hakim davanın onun görevinin dışında olduğunu söyledi.
 • Bu oda şehrin iyi bir görünümüne hakim.
 • Kolombiya'da Katolik gelenekleri hakimdir.
 • Hâkim bey, ben para pul peşinde değilim, hak hukuk peşindeyim.
 • Onların her ikisi de çok yetkili hakimler.
 • Kısa sürede İngilizceye hakim olmak çok önemli.
 • Şehrin manzarasına katedral hakim durumda.
 • Ali hakimdir.
 • Hakim görevsizlik kararı verdi.
 • Hakim davacı aleyhine karar verdi.

Diğer dillerde Hakim anlamı nedir?

İngilizce'de Hakim ne demek? : n. Muslim doctor who uses traditional medications (also hakeem)

adj. dominating, commanding, dominant, predominant, magisterial, sov'ran

n. judge, ruler, adjudicator, justice, savant, recorder, Solon, beak

Almanca'da Hakim : n. Doktor

Rusça'da Hakim : n. властитель (M), владыка (M), властелин (M), судья (M), арбитр (M), мудрец (M), философ (M)

adj. господствующий, доминирующий, судейский, мудрый