Learning nedir English: A mistake young people often make is to start learning too many languages at the same time, as they underestimate the diffic...

 
 
 

Learning algorithm nedir ne demek

Learning algorithm nedir : Sürekli öğrenme. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yete...

Learning by doing nedir ne demek

Learning by doing nedir : Maarif. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yeteneği. 2-e...

Learning capacity nedir ne demek

Learning capacity nedir : Sürekli öğrenme. Tahsil. İrfan. Maarif. Öğrenim. Bilgi. Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-alıştırma ve uygulamaların oldukça s...

Learning disabilities nedir ne demek

Learning disabilities nedir : İrfan. Öğrenim. Bilgi. Bilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış olu...

Learning disabled nedir ne demek

Learning disabled nedir : İrfan. Öğrenme. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bilgi. Sürekli öğrenme. Maarif. İlim. Tahsil. Belli durumlar ve sorunlar ...

Learning plateau nedir ne demek

Learning plateau nedir : İlim. Sürekli öğrenme. Tahsil. Bilgi. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenil...

Learning readiness nedir ne demek

Learning readiness nedir : Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yeteneği. 2-ekinin il...

Learning system nedir ne demek

Learning system nedir : İlim. Bilim. Sürekli öğrenme. Tahsil. Öğrenim. İrfan. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Öğrenme. Bilgi. Kavramsal düzenleme...

Learning toy nedir ne demek

Learning toy nedir : İrfan. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değişti...

Electronic learning toy nedir ne demek

Electronic learning toy nedir : Elektronsal. Elektron lambası. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleyen, özellikle bunların işl...

Adaptive learning nedir ne demek

Adaptive learning nedir : Uydurulabilir. Uyarlanabilir. Uyarlamalı. Uyumsal. Uyabilen. Uyarlanır. Uyar. Learning : İrfan. Eğitim, sosyoloji alanlarında kulla...

Be slow in learning nedir ne demek

Be slow in learning nedir : Anlamına gelmek. -di. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Durmak. Olmak. Var olmak. Mal olma...

Directed learning nedir ne demek

Directed learning nedir : Yönelik. Yönlendirilmiş. Hedeflenmiş. Yönlenmiş. Yönlenik. Yönetilen. Güdümlü. Dönük. Learning : Öğrenim. Maarif. Bilim. Eğitim, so...

Distance learning nedir ne demek

Distance learning nedir : Aralık. Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık. Fasıla. Geçmek. Jimnastik, esk...

Gestalt theory of learning nedir ne demek

Gestalt theory of learning nedir : Birleşik bir bütün oluşturan ve bireysel unsurlarından belirlenemeyen konum ya da yapı (psikoloji terimi). Geştalt. Theory : Kuram....

Intentional learning nedir ne demek

Intentional learning nedir : Kasıtlı. Kasti. Yönelimsel. Maksatlı. Bile bile. İçlemsel. Mahsus. İsteyerek yapılan. Bile bile yapılan. Learning : Öğrenim. Bilim....

Latent learning nedir ne demek

Latent learning nedir : Henüz belirgin hale gelmemiş, gizli seyreden, klinik olarak belirti göstermeyen. Gizli seyreden, klinik olarak belirti vermeyen. uy...

Man of learning nedir ne demek

Man of learning nedir English: To all appearances, he is a man of learning. Turkish: Görünüşe göre bilgili bir insan. : Görev yapmak. Düşünme ve konuş...

Motor learning nedir ne demek

Motor learning nedir : Hareket ettirici. Araç. Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren aygıt. (daha çok elektrik motoru anlamına kullanılır). M...

Learning ability nedir ne demek

Learning ability nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. İlim. Bilim. İrfan. Maarif. Öğrenim. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davra...

Learning aids nedir ne demek

Learning aids nedir : İrfan. İlim. Öğrenme. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sürekli öğrenme. Öğrenim. Maarif. Tahsil. Kavramsal düzenlemeler ya...

Learning aptitude nedir ne demek

Learning aptitude nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek y...

Learning by heart nedir ne demek

Learning by heart nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek y...

Learning curve nedir ne demek

Learning curve nedir : İrfan. Öğrenim. Tahsil. Maarif. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini ...

Learning disability nedir ne demek

Learning disability nedir English: Does Tom have a learning disability? Turkish: Tom'un öğrenme güçlüğü var mı? : Öğrenim. Öğrenme. İrfan. Belli durumlar ...

Learning environment nedir ne demek

Learning environment nedir English: This is a good learning environment. Turkish: Bu iyi bir öğrenme ortamıdır. : Öğrenme. Kavramsal düzenlemeler yapma sür...

Learning play nedir ne demek

Learning play nedir : İrfan. Öğrenim. Sürekli öğrenme. Öğrenme. Bilim. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değişti...

Learning set nedir ne demek

Learning set nedir : Bilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Öğrenim. Sürekli öğrenme. İrfan. Maarif. Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-al...

Learning theory nedir ne demek

Learning theory nedir : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek y...

Learning toys nedir ne demek

Learning toys nedir : Bilgi. Maarif. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yetene...

Electronic learning toys nedir ne demek

Electronic learning toys nedir : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektronsal. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleye...

Associative learning nedir ne demek

Associative learning nedir : İlişkili. İlişkisel. Birleşmeli. Birliksel. Asosyatif. Çağrışımsal. Birliğe ait. Learning : Öğrenme. Eğitim, sosyoloji alanlarında ...

Continue learning nedir ne demek

Continue learning nedir : Ertelemek. Dayanmak. Devamı gelmek. Olagelmek. Devam ettirmek. Uzatmak. Uzamak. Sürmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. K...

Discontinuity theory of learning nedir ne demek

Discontinuity theory of learning nedir : Fasıla. İnkıta. Sıçrama. Süreksizlik. Kesiklilik. Bk. süreksizlik. Kesik olma. Ara. Devamsızlık. Fizik, sosyoloji alanlarında kulla...

Escape learning nedir ne demek

Escape learning nedir : Firar. Firar etmek. Aklından çıkmak. Kaçış. Sıvışmak. Kurtulmak. Kaçıp kurtulmak. Aklına gelmemek. Gözünden kaçmak. Learning : Öğre...

Incidental learning nedir ne demek

Incidental learning nedir : Tesadüfen meydana gelen. Özgü. Küçük ve önemsiz. Arızi. Küçük. Tesadüfi. İsteğe bağlı. Olası. Önemsiz olay. Bağlı. Learning : İrfan...

Language learning nedir ne demek

Language learning nedir English: So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. ...

Machine learning nedir ne demek

Machine learning nedir : Çark. Makine ile yapmak veya şekil vermek. Makinede işlemek. Makine ile işlemek. Makineyle yapmak. Politika çarkı. Makine ile yapma...

Meaningful learning nedir ne demek

Meaningful learning nedir : Anlamlı. Manidar. Manalı. Learning : Maarif. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirere...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim