Logarithmic nedir ne demek

Logarithmic nedir Logarithmic amplifier : Logaritmik amplifikatör. Logaritmik yükseltici. Logaritmik yükselteç. Logaritmik kuvvetlendirici. Logarıtmik ...

 

Logarithmic decrement nedir ne demek

Logarithmic decrement nedir Logarithmic : Logaritmik. Logaritmaya dair. Logaritmasal. Tersüstel. Decrement : Eksiklik. Azalma. Azaltma. Eksilme. Kayıp. Azaltım. ...

Logarithmic equation nedir ne demek

Logarithmic equation nedir Logarithmic : Logaritmasal. Logaritmik. Tersüstel. Logaritmaya dair. Equation : Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı s...

Logarithmic functional form nedir ne demek

Logarithmic functional form nedir Logarithmic : Tersüstel. Logaritmik. Logaritmasal. Logaritmaya dair. Functional : Görevini yapar. İş görür. İşlevsel. Ameli. Görevci....

Logarithmic normal distribution nedir ne demek

Logarithmic normal distribution nedir Logarithmic : Tersüstel. Logaritmik. Logaritmaya dair. Logaritmasal. Normal : Düzgülü. Olağan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanıl...

Logarithmic scale nedir ne demek

Logarithmic scale nedir Logarithmic : Logaritmaya dair. Tersüstel. Logaritmasal. Logaritmik. Scale : I. alt deri veya üst deriden meydana gelmiş olan küçük y...

Logarithmic specifications nedir ne demek

Logarithmic specifications nedir Logarithmic : Logaritmaya dair. Logaritmik. Logaritmasal. Tersüstel. Specifications : Belirtmeler. Tanımlayıcı özellikler. Özellikle....

Logarithmic table nedir ne demek

Logarithmic table nedir Logarithmic : Logaritmaya dair. Logaritmik. Logaritmasal. Tersüstel. Table : Yemek. Cetvele yazmak. Tartışmaya sunmak. Ertelemek. Sun...

Logarithmic transformation nedir ne demek

Logarithmic transformation nedir Logarithmic : Logaritmik. Tersüstel. Logaritmasal. Logaritmaya dair. Transformation : Değiştirilme. Şekil değiştirme. Dönüştürme. Kim...

Semi logarithmic chart nedir ne demek

Semi logarithmic chart nedir Semi : Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı erekte. Yarım. Tır. Tır kamyonu. Kısmen. Logarithmic : Logaritmik. Tersüstel. Loga...

Logarithmically nedir ne demek

Logarithmically nedir Logarithmical : Logaritmik. Logarithmic amplifier : Logaritmik kuvvetlendirici. Logarıtmik yükselteç. Logaritmik amplifikatör. Logari...

Logarithmic amplifier nedir ne demek

Logarithmic amplifier nedir Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmaya dair. Logaritmik. Amplifier : Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, g...

Logarithmic chart nedir ne demek

Logarithmic chart nedir Logarithmic : Logaritmasal. Logaritmaya dair. Logaritmik. Tersüstel. Chart : Çizelge. Kaydetmek. Haritasını yapmak. Göstermek. Planla...

Logarithmic derivative nedir ne demek

Logarithmic derivative nedir Logarithmic : Logaritmik. Logaritmaya dair. Tersüstel. Logaritmasal. Derivative : Bir işlevin değişiminin, bağlı olduğu değişkenin de...

Logarithmic function nedir ne demek

Logarithmic function nedir Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmik. Logaritmaya dair. Function : Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenler...

Logarithmic gain nedir ne demek

Logarithmic gain nedir Logarithmic : Logaritmasal. Logaritmaya dair. Logaritmik. Tersüstel. Gain : Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı. tel...

Logarithmic phase nedir ne demek

Logarithmic phase nedir Logarithmic : Tersüstel. Logaritmasal. Logaritmik. Logaritmaya dair. Phase : Evrelendirmek. Salınımlı bir olayın yinelenimleri boyunc...

Logarithmic series nedir ne demek

Logarithmic series nedir Logarithmic : Logaritmasal. Logaritmik. Logaritmaya dair. Tersüstel. Series : Zincir. Dizi film. Silsile. Türküm. Gözlemleri bir sıra...

Logarithmic spiral nedir ne demek

Logarithmic spiral nedir Logarithmic : Tersüstel. Logaritmaya dair. Logaritmasal. Logaritmik. Spiral : Sarılarak ya da çevrilerek devinen. Sarmal hareket. Hel...

Logarithmic time plot nedir ne demek

Logarithmic time plot nedir Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmaya dair. Logaritmik. Time : Defa. Bir çağkuşağındaki katmanlı kayaçların oluş süresi....

Double logarithmic chart nedir ne demek

Double logarithmic chart nedir Double : Çift. Çifte. İki kişilik. İki misli. İki kat. İki misli yapmak. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İkişe...

Logarithmical nedir ne demek

Logarithmical nedir Logarithmically : Logaritma yardımıyla. Logaritma ile. Logaritma yardımı ile (matematik). Logaritmik olarak. Logarithmic amplifier : ...

Semilogarithmic chart nedir ne demek

Semilogarithmic chart nedir Chart : Grafik. Kayda geçirmek. Planlamak. Karmaşık sayısal çizelgeleri kolayca kavranır biçimde sunmaya yarayan çizimsel anlatım. Ha...

Sosyal Medya'da paylaş