Parameter nedir ne demek

Parameter nedir constancy test : Parametre değişmezlik sınaması. Parameter estimation : Parametre kestirimi. Parametre tahmini. homogeneity : Paramet...

 
 
 

Parameter homogeneity nedir ne demek

Parameter homogeneity nedir : Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik. Başlangıç noktası ile kristal eksenlerinin, kris...

Parameter of location nedir ne demek

Parameter of location nedir : Değiştirge. Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ya da sayı. A...

Parameter passing to macro nedir ne demek

Parameter passing to macro nedir : Karakteristik özellik. Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri. Değişkenlerin yanı sıra dursayı gib...

Parameter ration nedir ne demek

Parameter ration nedir : Değiştirge. Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ya da sayı. P...

Parameter uncertainty nedir ne demek

Parameter uncertainty nedir : Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri. Etken. Başlangıç noktası ile kristal eksenlerinin, kristal...

Chow parameter stability test nedir ne demek

Chow parameter stability test nedir : Siyah renkli bir köpek. Nevale. Azarlamak. Yiyecek. Çin köpeği. Kayıntı. Yemek. Parameter : Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, ...

Enter parameter value nedir ne demek

Enter parameter value nedir : İçeri girmek. Katılmak. Sınava girmek. Üyesi olmak. Girmek (bilişim veya bilgisayar terimi). Geçirmek. Yazılmak. İçeriye girmek. Ya...

Lumped parameter system nedir ne demek

Lumped parameter system nedir : Top haline getirmek. Yığmak. Katlanmak. Çekmek. Toptan satmak. Toptan almak. Parameter : Parametre. Değiştirgen. Değişken. Etken. B...

Statistical parameter estimation nedir ne demek

Statistical parameter estimation nedir : İstatistiğe dayanan. Sayılamaya dayalı. İstatistiki. İstatistik. İstatistiksel. Sayımsal. İstatistiklere dayanan. İstatiksel. Sayım...

Time varying parameter model nedir ne demek

Time varying parameter model nedir : Vakit. Kere. Yerbilim zamanı. Belirli bir zamana göre ayarlamak. Önel. Bir çağkuşağındaki katmanlı kayaçların oluş süresi. Defa. Ak...

Bad parameter nedir ne demek

Bad parameter nedir : Sert. Kötü. Aynasız. Bozuk. Kokuşmuş. Kötülük. Kokmuş. Küfürlü. Kem. Perişanlık. Parameter : Etken. Değiştirge. Değişken. Değiştirg...

Circuit parameter nedir ne demek

Circuit parameter nedir : Dolaşıp aynı noktaya gelen yol. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Etrafında dönmek. Gezici hakim. ...

Delay parameter nedir ne demek

Delay parameter nedir : Ses sinyalini kopyalayarak belli zaman aralıklarıyla belirlenen sayıda tekrarlayarak yapay yankı hissi veren efekt ve bunu sağlayan...

Formal parameter nedir ne demek

Formal parameter nedir : Samimiyetsiz. Resmi. Şekilsel. Kanuna göre. Usule uygun. Düzgün. Biçimsel. Şekle ait. Muntazam. Şekli. Parameter : Değiştirgen. Bil...

Hyper parameter nedir ne demek

Hyper parameter nedir : Çok heyecanlanmış. Çok büyük. Üstün. Hiper. Yüksek. Aşırı. Yukarı. Parameter : Evrendeğer. Başlangıç noktası ile kristal eksenlerin...

Incorrect parameter nedir ne demek

Incorrect parameter nedir : Uygunsuz. Yanlış. Doğru olmayan. Yakışıksız. Biçimsiz. Hatalı. Düzeltilmemiş. Münasebetsiz. Asılsız. Parameter : Örneklemeyle kesti...

Missing configuration parameter nedir ne demek

Missing configuration parameter nedir : Bulunmayan. Kaybolma. Kaybolan. Kaçırma. Namevcut. Özlem. Kaybolmuş. Özleme. Eksik. Configuration : Kurulum. Bk. dizge görünümü. Du...

Precision parameter nedir ne demek

Precision parameter nedir : Bir niceliğin sayısal değerinin aslına tam uygun olması. Dakiklik. Dikkatlilik. Doğruluk. Belginlik. Vuzuh. Bir veriler öbeğinin, o...

Required parameter nedir ne demek

Required parameter nedir : Gereken. Mukteza. Gerekli. Gerek duyulan. Mecburi. Lazım. Talep edilmiş. İstenmiş. İhtiyaç duyulmuş. Parameter : Parametre. Değişke...

Parameter constancy test nedir ne demek

Parameter constancy test nedir : Değiştirgen. Evrendeğer. Etken. Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahmini yapılan karakteristik değerler. Katsayı. Veri. Sı...

Parameter estimation nedir ne demek

Parameter estimation nedir : Etken. Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahmini yapılan karakteristik değerler. Parametre. Değiştirgen. Katsayı. Değişkenl...

Parameter identification nedir ne demek

Parameter identification nedir : Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri. Etken. Değişken. Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, di...

Parameter passing nedir ne demek

Parameter passing nedir : Sınırölçüleri. Kristal değişmezleri. Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri. Değiştirge. Ana kitle...

Parameter query nedir ne demek

Parameter query nedir : Değiştirgen. Evrendeğer. Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ...

Parameter space nedir ne demek

Parameter space nedir : Parametre. Değiştirgen. Sınırölçüleri. Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahmini yapılan karakteristik değerler. Bilgisayar...

Parameter vector nedir ne demek

Parameter vector nedir : Veri. Karakteristik özellik. Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri. Başlangıç noktası ile kristal...

Distributed parameter system nedir ne demek

Distributed parameter system nedir : Bölünmüş. Kısımlanmış. Dağıtılan. Dağıtık. Dağıtılmış. Dağılmış. Yayık. Dağınık. Ayrılmış. Parameter : Bir işlevin uzbilimsel yazım...

Incidental parameter problem nedir ne demek

Incidental parameter problem nedir : Özgü. Önemsiz olay. Arızi. Tesadüfi. Rastlantısal. Küçük ve önemsiz. Küçük. Bağlı. Olası. Tesadüfen meydana gelen. Parameter : Bilg...

One parameter group nedir ne demek

One parameter group nedir : Biri. Bir tane. Bir sayısı. 1. Birisi. Bir (sayı olarak). Bir. Tek. Aynı. Kimse. Parameter : Evrendeğer. Sınırölçüleri. Değişkenler...

Stochastic parameter model nedir ne demek

Stochastic parameter model nedir : Stokasftik. Tesadüfi değişkenin varolduğu işlem. Tahmini. Olasılıksal. Rasgele. Stokastik. Rastgele. Parameter : Örneklemeyle kesti...

Actual parameter nedir ne demek

Actual parameter nedir : Aktüel. Mevcut. Şimdiki. Hakiki. Asli. Gerçek. Eylemli. Eylemsel. Asıl. Gerçekten. Parameter : Parametre. Değiştirge. Örneklemeyle ...

Bandwidth parameter nedir ne demek

Bandwidth parameter nedir : Bant genişligi. Bilgisayar, ekonomi, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Band genişliği. Band aralığı. Bantgenişliği. Radyo ...

Damping parameter nedir ne demek

Damping parameter nedir : Azaltma. Yumuşatma. Fizik, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yutma. Yatıştırma. Söndürme. Filmin kuruyup gevrekleşme...

Error performance parameter nedir ne demek

Error performance parameter nedir : Hata. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yorumlanmasında yapılan yanlışlık. Yanılm...

Hybrid parameter nedir ne demek

Hybrid parameter nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Karma. İki tür arasında yapılan birleştirmeler sonucu elde edilen yavru. tavuk yetiş...

Impact parameter nedir ne demek

Impact parameter nedir : Etki. Etkileme. Vuruş. Sıkıştırmak. Darbe. Vuruşma. Güçlü etki. Çarpışma. Pekiştirmek. Vurma. Parameter : Başlangıç noktası ile kri...

Invalid parameter nedir ne demek

Invalid parameter nedir : Hasta. Çürüğe çıkarmak. Harp malulü. Geçersiz. Hastalıklı. Hükümsüz. Yararsız. Yatalak. Boş. Parameter : Bilgisayar, ekonomi, fizik...

Missing parameter nedir ne demek

Missing parameter nedir : Bulunmayan. Namevcut. Kaçırma. Kaybolma. Yitik. Kaybolan. Kaybolmuş. Kayıp. Özleme. Parameter : Değiştirge. Sınırölçüleri. Örneklem...

Preset parameter nedir ne demek

Preset parameter nedir : Öndeğerli. Önceden ayarlamak. Önceden ayarlanmış. Parameter : Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri i...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim