Parameters türkçesi Parameters nedir

  • Parametre.
  • Karakteristik özellik.
  • Katsayı.

Parameters ingilizcede ne demek, Parameters nerede nasıl kullanılır?

Atomic parameters : Buzsul yapıların öğeciksel örgü düzlemlerini belirleyen ve x-ışınları çözümlemesi ile bulunan sayılar. Öğeciksel değiştirgenler.

Deep parameters : Derin parametreler.

Default parameters : Olağan parametreler. Varsayılan parametreler.

Error setting new hard disk parameters : Yeni sabit disk parametrelerini atama hatası.

Estimable parameters : Tahmin edilebilir parametreler.

Incorrect number of parameters : Yanlış parametre sayısı.

Structural parameters : Yapısal parametreler.

Query parameters : Sorgu parametreleri.

Parameter constancy test : Parametre değişmezlik sınaması.

Invalid device request parameters : Geçersiz veri isteği parametresi.

İngilizce Parameters Türkçe anlamı, Parameters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parameters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coefficients : Ortak etmen.

Invariable : Değiştirilemez. Her zaman aynı olan. Daimi. Sabit terim. Değişmeyen. Sürekli. İstisnasız. Sabit kalan. Sabit. Değişmez.

Factor : Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir. Faktör. etken. Etken. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. istatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen. Etmen. Aracı kuruluş. Kalıtımsal özellik taşıyan gen. Çarpan. Faktör.

 

Modulus : Modül. Oran birimi. Modülüs. Zorlanım çarpanı. Sabit değer. Genlik.

Factors : Faktör. Etken. Değişken. Tambölen. Kalıtımsal özellik taşıyan gen. Eleman. Çarpan. Kahya (isk.). Aracı kuruluş. Finansör (üretimde).

Characteristic feature : Tipik özellik. Özellik. Karakteristik. Karakteristik nitelik.

Idiosyncracy : Ayrıksılık. Tuhaflık. Belirleyici özellik. Ayırt edici taraf. Eksantriklik. Ayırıcı özellik. Kişisel özellik. Bir bireyin fizyolojisinin spesifik yönü (idiosyncrasy olarak da yazılır). Kendine has özellik.

Coefficient : Faktör. Koefisyan. Ortak etmen. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İşbirliği yapan. Emsal. Sabite.

 

Degree of freedom : Seçenek özgürlüğü. Bir cismin durum ve yönelimine göre kaç türlü devinme yapabileceğini veren sayı. bir masa üzerindeki bir tekerin serbestlik derecesi üçtür; ikisi kayma, biri de dönme devimidir. Herhangi bir sırlamayla bir dağılıma uygulanabilen sınırlanmamış değerler sayısı (istatistik). Anlamlılığı sınanacak bir gözlem değerinin karşılaştırılacağı kuramsal değeri saptamak için başvurulan ve bir olasılık dağılımında, belli bir güven ve anlamlılık düzeyinde yer alan bu rastlantılı ve ölçünlü değerin gözlem değerini veren dağılımın sıra ve dikeç sayısına göre değişen sayısal basamaklardan hangisi için söz konusu olduğunu gösteren ölçüm. Bağımsızlık sayısı. Erkinlik derecesi. Özgürlük dizili. Bir dizgenin halini belirleyen değişkenler sayısı. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Serbestlik düzeyi.

Constant : Metin. Sabit. Vefalı. Sebatkar. Değişmez. Konstant. Bir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, değeri değişmeyen sayı ya da simge. Kararlı. Israrlı. Durağan.

Parameters synonyms : constant quantity, exponent, exponents, idiosyncracies, multiples, parametric quantity, parameter.