Parameter türkçesi Parameter nedir

 • Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır.
 • Değişken.
 • Etken.
 • Parametre.
 • Örneklemeyle kestirilmeye çalışılan bir ayrıtın evrendeki gerçek değeri.
 • Karakteristik özellik.
 • Başlangıç noktası ile kristal eksenlerinin, kristal yüzeylerini kestiği nokta arasındaki eksen parçaları.
 • Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik.
 • Veri.
 • Evrendeğer.
 • Değişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ya da sayı.
 • Katsayı.
 • Değiştirgen.
 • Kristal değişmezleri.
 • Değiştirge.
 • Sınırölçüleri.
 • Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahmini yapılan karakteristik değerler.

Parameter ingilizcede ne demek, Parameter nerede nasıl kullanılır?

Parameter constancy test : Parametre değişmezlik sınaması.

Parameter estimation : Parametre kestirimi. Parametre tahmini.

Parameter homogeneity : Parametre tektürelliği.

Parameter identification : Parametre tamlama. Parametre tanılama. Parametre tanımlama.

Parameter of location : Konum parametresi.

Parameter query : Parametre sorgusu.

Parameter space : Parametre uzayı.

Enter parameter value : Parametre değeri gir. Parametre değeri girin.

Chow parameter stability test : Chow parametre kararlık sınaması.

 

Parameter vector : Parametre yöneyi.

İngilizce Parameter Türkçe anlamı, Parameter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parameter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Constant : Durgan. Vefalı. Direşimli. Sebatlı. Dursayı. Kararlı. Aralıksız. Değişmez. Sebatkar. Durağan.

Alterant : Değiştirilebilir.

Exponent : Taraftar. Üst. Misal. Örnek. Sembol. Beyan eden kimse. Yandaş. Üs. İfade eden şey.

Effective : Efektif. Tesirli. Verimli. Sonuçlandırıcı. Etkili. Yürürlükte. Fiili. Yürürlükte olan. Gerçek.

Determinants : Sıfat. Determinant. Belirleyici faktör.

Choppy : Çırpıntılı. (rüzgar) değişken. (deniz) çırpıntılı. Değişen. Tutarsız. Yön değiştiren (rüzgar). Dalgalı. Durmadan yön değiştiren. İstikrarsız.

Idiosyncracy : Tuhaflık. Belirleyici özellik. Kendine haslık. Kendine has özellik. Bir bireyin fizyolojisinin spesifik yönü (idiosyncrasy olarak da yazılır). Kişisel özellik. Ayırt edici taraf. Bireysel özellik. Ayırıcı özellik.

Alternant : Seçenek.

Characteristic feature : Tipik özellik. Karakteristik nitelik. Özellik. Karakteristik.

Datum : Kıyas çekidi. Haber. Data. Malumat. Baz. Nesne, olay ve süreçlerin bilimsel araştırılmasında nicel sonuçlara, yasalara ulaşabilmek için sağlanması gereken ön bilgi ve ölçüm. Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad. bir araştırmada sorunun çözümünü sağlamak amacıyla derlenen bilgiler. Eğitim, kimya alanlarında kullanılır. Veriler. Kıyas noktası.

Parameter synonyms : exponents, determinant, fickle, factor, fitful, erratics, coefficients, argument, coefficient, ingredient, factors, changeable, choppiest, erratic, data, idiosyncracies, capricious, modulus, degree of freedom, baud, bauds, donnees, dominant, parameters, datums, agent, choppier, changeful, throughput, ambivalent, active, constant quantity, invariable.

 

Parameter ingilizce tanımı, definition of Parameter

Parameter kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A term applied to some characteristic magnitude whose value, invariable as long as one and the same function, curve, surface, etc., is considered, serves to distinguish that function, curve, surface, etc., from others of the same kind or family.