Parazit nedir Parazit; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Parazit" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Kimya'daki a...

 
 
 

Parazit reklamcılık nedir ne demek

Parazit reklamcılık nedir Parazit reklamcılık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın bir üretim biriminin yaptığı rekl...

Parazit yükü nedir ne demek

Parazit yükü nedir Parazit yükü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konak içerisinde bulunan ve çoğunlukla hast...

Daimi parazit nedir ne demek

Daimi parazit nedir Daimi parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüm yaşamı boyunca konağın üzerinde veya iç...

Eksternal parazit nedir ne demek

Eksternal parazit nedir Teknik terim anlamı: Dış asalak. Eksternal : Dışta ya da dışa yakın. Dışta veya dışa yakın. Bir oluşumun dış kısmı Para : Devletçe ba...

Ektozoik parazit nedir ne demek

Ektozoik parazit nedir Ektozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan dış paraziti. Ekto : Dış Para : ...

Entozoik parazit nedir ne demek

Entozoik parazit nedir Entozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağırsak boşluğunda yaşayan parazit. Pa...

Geçici parazit nedir ne demek

Geçici parazit nedir Geçici parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli dönemlerde serbest olarak yaşayan ...

İç parazit nedir ne demek

İç parazit nedir İç parazit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: iç asalak]. Veterinerlikte sözlük a...

İntermittent parazit nedir ne demek

İntermittent parazit nedir İntermittent parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geçici parazit. İnter : Ara, arasın...

Karyozoik parazit nedir ne demek

Karyozoik parazit nedir Karyozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre çekirdeği içerisinde bulunan ve ...

Okkasiyonal parazit nedir ne demek

Okkasiyonal parazit nedir Okkasiyonal parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geçici parazit. Okka : 1,282 kilogram...

Özgül parazit nedir ne demek

Özgül parazit nedir Özgül parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli bir konakta yaşayan parazit. Özgü :...

Proteliyen parazit nedir ne demek

Proteliyen parazit nedir Teknik terim anlamı: Erişkinleri serbest yaşamlı olan ancak larval veya genç dönemlerinde parazit olan canlı. Para : Devletçe bastırı...

Spuriöz parazit nedir ne demek

Spuriöz parazit nedir Spuriöz parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsan dışındaki canlılarda parazitlenen, ...

Süper parazit nedir ne demek

Süper parazit nedir Süper parazit; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Parazit yaşayan bir canlı üzerinde, parazit yaşayan...

Tesadüfi parazit nedir ne demek

Tesadüfi parazit nedir Tesadüfi parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğal konağı dışında başka bir canlıda ...

Zorunlu parazit nedir ne demek

Zorunlu parazit nedir Zorunlu parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağı dışında yaşaması mümkün olmayan p...

Paraziter akciğer hastalıkları nedir ne demek

Paraziter akciğer hastalıkları nedir Paraziter akciğer hastalıkları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle akciğere yerleş...

Paraziter bronkopnömoni nedir ne demek

Paraziter bronkopnömoni nedir Paraziter bronkopnömoni; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parazitlerin neden olduğu bronş ...

Parazit infrapopülasyonu nedir ne demek

Parazit infrapopülasyonu nedir Parazit infrapopülasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir konakta bulunan tek tür par...

Parazit kisti nedir ne demek

Parazit kisti nedir Parazit kisti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parazit larvaları tarafından oluşturulan ki...

Parazit suprapopülasyonu nedir ne demek

Parazit suprapopülasyonu nedir Parazit suprapopülasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ekosistemde tüm konaklarda ...

Aksidental parazit nedir ne demek

Aksidental parazit nedir Aksidental parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tesadüfi parazit. Aksi : Ters, zıt, ka...

Diheteroksenik parazit nedir ne demek

Diheteroksenik parazit nedir Diheteroksenik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gelişimi için iki ara konağa gere...

Ektofitik parazit nedir ne demek

Ektofitik parazit nedir Ektofitik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitkiler üzerinde yaşayan ektoparazitl...

Endofitik parazit nedir ne demek

Endofitik parazit nedir Endofitik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitki endoparaziti. Endo : İç, içinde,...

Fakültatif parazit nedir ne demek

Fakültatif parazit nedir Fakültatif parazit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hem canlı hem de ölü organik madd...

Hematozoik parazit nedir ne demek

Hematozoik parazit nedir Hematozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda yaşayan parazit. Hema : Hemen. H...

İnsidental parazit nedir ne demek

İnsidental parazit nedir İnsidental parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tesadüfi parazit. İnsi : Ucu yanmış o...

İsteğe bağlı parazit nedir ne demek

İsteğe bağlı parazit nedir İsteğe bağlı parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağımsız olarak yaşayabildiği gibi ...

Kistozoik parazit nedir ne demek

Kistozoik parazit nedir Kistozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Plasmodium gibi vücut hücreleri içeris...

Öritrofik parazit nedir ne demek

Öritrofik parazit nedir Öritrofik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çeşitli konaklar üzerinden beslenen ek...

Protelan parazit nedir ne demek

Protelan parazit nedir Protelan parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erişkinleri serbest yaşamlı olan ancak l...

Sölozoik parazit nedir ne demek

Sölozoik parazit nedir Sölozoik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücut boşluğunda yaşayan parazit. Para :...

Stenotrofik parazit nedir ne demek

Stenotrofik parazit nedir Stenotrofik parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalnızca belirli bir konak üzerinden ...

Temporer parazit nedir ne demek

Temporer parazit nedir Temporer parazit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geçici parazit. Tempor : Şakak Para : De...

Yalancı parazit nedir ne demek

Yalancı parazit nedir Yalancı parazit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parazite benzeyen veya parazitlerle karı...

Parazitemi nedir ne demek

Parazitemi nedir Parazitemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parazitlerin kanda bulunması. Teknik terim an...

Paraziter blok nedir ne demek

Paraziter blok nedir Paraziter blok; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Parazitin normal olmayan konağında tam olm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim