Regard nedir English: Do you regard the situation as serious? Turkish: Duruma ciddi olarak bakıyor musunuz? English: I can't agree with you w...

 
 
 

Regard with disfavor nedir ne demek

Regard with disfavor nedir : Dikkat. İlişki. Aldırış. Önem. Bakım. Göz önüne almak. Ait olmak. İtibar. Hesaba katmak. Kulak asmak. With : İle ilgili. Beraber. -...

In regard to nedir ne demek

In regard to nedir English: He is very secretive in regard to his family life. Turkish: O, aile hayatı hakkında ağzı sıkıdır. : Olarak. İçeri doğru...

With regard to nedir ne demek

With regard to nedir English: What's your opinion with regard to this matter? Turkish: Bu meseleyle alakalı görüşün nedir? English: I can't agree wit...

As regard nedir ne demek

As regard nedir English: He was regarded as the greatest writer of the day. Turkish: Çağının en iyi yazarı olarak görülüyordu. English: His acce...

Hold in high regard nedir ne demek

Hold in high regard nedir : Geçerli olmak. Zaptetmek. Geminin içi, yük konulacak yeri. Kaldırmak. Almak. Gözaltına almak. Düzenlemek. Alıkoymak. Çekmek. Barınd...

Self regard nedir ne demek

Self regard nedir : Zat. Şahsi çıkar. Aynı. Kendi. Özellik. Kişi. Kişisel. Kişilik. Ben kavramı. Kişisel çıkar. Regard : İlişki. Aldırmak. Ait olmak. D...

Regarded nedir English: Auguste Comte is regarded as the father of sociology. Turkish: Auguste Comte, sosyolojinin babası olarak görülür. Engli...

Regarding nedir ne demek

Regarding nedir English: Do you have anything to say regarding this? Turkish: Bununla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? English: I have ...

Regardless how nedir ne demek

Regardless how nedir : Karamazdan. Dikkatsiz. Mutlaka. Umursamayarak. Aldırmadan. Kayıtsız. Önem vermeden. Herşeye rağmen. Bakmayarak. Ne olursa olsun. Ho...

Regardless of how nedir ne demek

Regardless of how nedir : Bakmayarak. Önem vermeden. Umursamayarak. Karamazdan. Aldırmadan. Mutlaka. Kayıtsız. Ne olursa olsun. Aldırışsız. Her şeye rağmen. ...

Regardless of when nedir ne demek

Regardless of when nedir : Ne olursa olsun. Bakmayarak. Dikkatsiz. Karamazdan. Önem vermeden. Mutlaka. Her şeye rağmen. Herşeye rağmen. Kayıtsız. Aldırışsız. ...

Regardless of which nedir ne demek

Regardless of which nedir : Her şeye rağmen. Bakmayarak. Kayıtsız. Ne olursa olsun. Umursamayarak. Aldırmadan. Önem vermeden. Aldırışsız. Herşeye rağmen. Karam...

Regardless what nedir ne demek

Regardless what nedir English: Regardless what you may do, the outcome will still be the same. Turkish: Yapabileceğiniz ne olursa olsun, sonuç hala ay...

Regardless where nedir ne demek

Regardless where nedir : Umursamayarak. Her şeye rağmen. Herşeye rağmen. Aldırışsız. Aldırmadan. Kayıtsız. Ne olursa olsun. Önem vermeden. Bakmayarak. Mutla...

Regardlessness nedir ne demek

Regardlessness nedir how : Nasıl olduğuna bakmayarak. Regardless of : Bakmaksızın. -e bakılmaksızın. Bakılmaksızın. Gözetilmeksizin. Dikkate almaksızın. -...

As regards nedir ne demek

As regards nedir English: As regards the matter, I know nothing. Turkish: Konuya ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. : Bir ekonomide farklı fiyat düze...

Generally regarded as safe nedir ne demek

Generally regarded as safe nedir : Genel anlamda. Ana hatlarıyla. Ayrıntısız. Çoğunluk tarafından. Genelde. Çoğunlukla. Genellikle. Alelumum. Genel olarak. Ekseriya. ...

Give my regards nedir ne demek

Give my regards nedir English: Give my regards to him. Turkish: Ona selamlarımı iletin. English: Please give my regards to your parents. Turkish:...

Kind regards nedir ne demek

Kind regards nedir English: Please give my kind regards to your parents. Turkish: Lütfen anne babanıza saygılarımı iletin. : Nevi. [#Candan. Takım....

Regard as nedir ne demek

Regard as nedir : Önemsemek. Bakmak. Takdir. Dikkat. Anlamlı bakış. Bakım. Saygınlık. Hürmet. Beğeni. İlişki. As : İrken. Çünkü. Gibi. Olduğu gibi. O...

Regard as possible nedir ne demek

Regard as possible nedir : Önem. Aldırmak. Beğeni. İyi dilekler. Takdir etmek. İlişki. Nazar. Anlamlı bakış. Gözüyle bakmak. Hesaba katmak. As : İken. Olarak....

Regard with disfavour nedir ne demek

Regard with disfavour nedir : Saygı. Aldırmak. İyi dilekler. Gibi görmek. Hürmet. Aldırış. Gözüyle bakmak. İtibar. Nazar. Bakış. With : Beraber. -e karşın. Neden...

Pay regard to nedir ne demek

Pay regard to nedir : Toslamak. Para vermek. Ücret ödemek. Ödeme. Değmek. Vergin. Karşılığını vermek. Cezasını çekmek. Ücret. Yarar sağlamak. Regard : Um...

Without regard to nedir ne demek

Without regard to nedir : -meksizin. -sız. Olmaksızın. Dıştan. Hariç. -siz. Onsuz. O olmadan. Dışarıda. Haricen. Regard : Hesaba katmak. Takdir etmek. Saygı....

Field of regard nedir ne demek

Field of regard nedir : Oyun alanı. Bir araştırma konusu ya da sorununun taşıyıcısı olan ve belli ayrıtları bulunan gözlem birimlerinden oluşmuş araştırma ...

In this regard nedir ne demek

In this regard nedir : İçeriye. İçeri. Mevsimi gelmiş. [#İçinde. Gelmiş olan. İçine. İç. Çok moda olan. İktidardaki. Halinde. This : Bu. Bu kadar. Şu. Bun...

With regard nedir ne demek

With regard nedir English: What's your opinion with regard to this matter? Turkish: Bu meseleyle alakalı görüşün nedir? English: I can't agree wit...

Regardful nedir ne demek

Regardful nedir disregardful of : İhmal etmek. Takmamak. Umursamamak. Disregardful : Aldırmaz. Saygısız. Umursamaz. : Dikkatsiz. Regard as : Görmek. ...

Regardless nedir ne demek

Regardless nedir English: Everyone is eligible regardless of nationality. Turkish: Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. English: He says wh...

Regardless of nedir ne demek

Regardless of nedir English: Ali intends to go regardless of the weather. Turkish: Ali hava durumu ne olursa olsun gitmek niyetinde. English: He say...

Regardless of what nedir ne demek

Regardless of what nedir English: Regardless of what he does, he does it well. Turkish: Yaptığını düşünmeden, onu iyi yapar. : Aldırmadan. Önem vermeden....

Regardless of where nedir ne demek

Regardless of where nedir : Önem vermeden. Umursamayarak. Ne olursa olsun. Mutlaka. Karamazdan. Herşeye rağmen. Aldırışsız. Aldırmadan. Her şeye rağmen. Bakmay...

Regardless of who nedir ne demek

Regardless of who nedir : Aldırmadan. Dikkatsiz. Bakmayarak. Ne olursa olsun. Önem vermeden. [#Herşeye rağmen. Her şeye rağmen. Mutlaka. Umursamayarak. Aldır...

Regardless when nedir ne demek

Regardless when nedir : Her şeye rağmen. Herşeye rağmen. Ne olursa olsun. Önem vermeden. Dikkatsiz. Karamazdan. Umursamayarak. Aldırışsız. Mutlaka. Bakmaya...

Regardless which nedir ne demek

Regardless which nedir : Ne olursa olsun. Dikkatsiz. Mutlaka. Umursamayarak. Aldırmadan. Aldırışsız. Bakmayarak. Herşeye rağmen. Her şeye rağmen. Önem verme...

Regards nedir English: Give my best regards to all your family. Turkish: Ailene hürmetlerimi ilet. English: Give my regards to him. Turki...

Best regards nedir ne demek

Best regards nedir English: My parents send you their best regards. Turkish: Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi. English: Give my best r...

Give him my best regards nedir ne demek

Give him my best regards nedir English: Give him my best regards. Turkish: Çok selam söyle. English: Please give him my best regards. Turkish: Ona selamla...

Give regards to nedir ne demek

Give regards to nedir : Koparmak. İtiraf etmek. Bulaştırmak. Yapıvermek. Gitmek. Doğruluğunu kabullenmek. Tanımak. Bel vermek. Esnemek. Düzenlemek. Regards...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim