Regard türkçesi Regard nedir

 • Gözetmek.
 • Gözüyle bakmak.
 • Saygınlık.
 • Bakmak.
 • Hürmet.
 • İlişki.
 • Kulak asmak.
 • Hesaba katmak.
 • Bakım.
 • Ç.selam.
 • Bakış.
 • Nazar.
 • Saygı.
 • Olarak ele almak.
 • Saymak.
 • Takdir etmek.
 • Dikkat.
 • Ait olmak.
 • Önemsemek.
 • Aldırmak.
 • İyi dilekler.
 • Önemseme.
 • Umursamak.
 • Önem.
 • Göz önüne almak.
 • Göz önünde tutmak.
 • İlgi.
 • Gibi görmek.
 • Gözü ile bakmak.
 • Takdir.
 • İtibar.
 • Anlamlı bakış.
 • Beğeni.
 • Dikkatle bakmak.
 • Aldırış.

Regard ile ilgili cümleler

English: Do you regard the situation as serious?
Turkish: Duruma ciddi olarak bakıyor musunuz?

English: I can't agree with you with regard to the new plan.
Turkish: Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim.

English: I regard crab as a great delicacy.
Turkish: Benim için yengeç muhteşem bir lezzettir.

English: He is very secretive in regard to his family life.
Turkish: O, aile hayatı hakkında ağzı sıkıdır.

English: Do you have anything to say with regard to this matter?
Turkish: Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı?

Regard ingilizcede ne demek, Regard nerede nasıl kullanılır?

Regard as : Kabul etmek. Bilmek. Nazarıyla bakmak. Olarak görmek. Saymak. Gibi görmek. Telakki etmek. Gözüyle bakmak. Görmek. Gözü ile bakmak.

Regard as possible : İhtimal vermek.

Regard with disfavor : Beğenmemek. Hoşlanmamak.

 

Regard with disfavour : Hoşlanmamak. Beğenmemek.

In regard to : Göz önünde tutarak. -e ilişkin olarak. -e göre. -e gelince. Binaen. İstinaden. -e binaen. -e dair. Dayanarak. Hakkında.

With regard : Nazaran. Konusunda. Gelince. Yönünden. Dair.

Without regard to : Aldırmadan. Hesaplamadan. Göz önünde bulundurmadan. -e bakmadan. Bakmadan. Hiçbir sınırlama olmaksızın. Hesaba katmadan. Aldırış etmeden. Ehemmiyet vermeyerek.

As regard : Nazaran. Hakkında. Göre. Dair. Konusunda.

Regarded : Saygı duymak. Çok beğenmek. Addedilen. Takdir etmek. Dikkate almak. Saymak. Ait olmak. Göz önüne almak. Bakmak. Önem vermek.

In this regard : Bu bakımdan. Bu bağlamda. Bu konuda.

İngilizce Regard Türkçe anlamı, Regard eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Regard ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Refers : Değinmek. Ait saymak. Yararlanmak. Atfetmek. İlgili olmak. Göndermek. Başvurmak. İma etmek.

Application : Başvurma. Bir oyunun, bir sahnenin ya da bir kesimin sahne üzerinde denenmesi. Uygulama. İstida. Paya katılma istemi. Yama işleme. Bir bulguyu yeni ürünler elde etmek için yapımda ve üretimde kullanarak gereken işlemleri yerine getirme. Talep. Dilekçe. Bir araştırma tasarısı ya da bir izlencenin uygun yöntem ve yordamlar aracılığıyla alanda eyleme dönüştürülmesi.

 

Tribute : Baç. Devletin devlete barış için ödediği para. Osmanlı imparatorluğu’nda müslüman olmayan kişilerin elinde bırakılan araziden ve elde edilen üründen alınan vergi. krş. cizye bir yerden, bir kimseden zor kullanarak alınan para. Övgü. Zorla alınan para veya haraç. Zafer kazanan ülkenin savaşı kaybeden ülkeden aldığı vergi. Haraç. İşçinin payına düşen maden.

Paid attention : Aldırış etmek. Kulak vermek.

Graveness : Ağırlık. Sertlik. Ehemmiyet. Ciddiyet. Ağırbaşlılık.

Administer to : Bakımını üstlenmek. Doğru yönetmek. Bakımıyla meşgul olmak.

Attended : Hazır bulunmak. Dinlemek. Hizmet etmek. Devam etmek. Eşlik etmek. Dikkatini vermek. Kulak vermek. Katılmak. Beraberinde getirmek.

Courteousness : İncelik. Kibarlık. Nezaket. Naziklik.

Credit : Emniyet. Alacaklarıdırma. Hesaptaki para miktarı. Alacaklandırmak. Güven. İtibar etmek. Eğitim, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. İnanmak. Övgü. İnanma.

Inclinations : Heves. Yatkınlık. Eğilme. Eğinim. Yokuş. Eğim açısı. Eğim. Bayır. Eğiklik.

Regard synonyms : view as, beholds, eventuality, belong to, affaires, affinity, reverence, courtesies, estimates, overseen, cruciality, emphases, augustness, caution, amounts, pertains, reify, commerces, applaud, appertain, admirations, counted, comity, attach importance, give heed to, beware of, caring, listen, keep in mind, conceive, acclaim, regards, identify.

Regard zıt anlamlı kelimeler, Regard kelime anlamı

Disrespect : Kabalık etmek. Saymamak. Hürmet etmemek. Hürmetsizlik. Saygısızlık etmek. Saygısızlık. Saymazlık. Nezaketsizlik. Saygısızlık yapmak. Kabalık.

Exclude : Dahil etmemek. Dışarıda bırakmak. İçeri almamak. Kapsamdan çıkarmak. Önlemek. Kovmak. Hariç tutmak. Dışlamak. Hesaba katmamak. Saymamak.

Esteem : İtibar etmek. Değer vermek. Saygınlık. Gözüyle bakmak. Kanı. Saygı. Saymak. Saygı duymak. İtibar. Addetmek.

Regard antonyms : disesteem, respect, inattention, inattentiveness, heedful, heedless.

Regard ingilizce tanımı, definition of Regard

Regard kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A look. To keep in view. Gaze. To view. Aspect directed to another. To look at. To behold. To gaze upon. To look attentively. To notice. To consider. View.