Application türkçesi Application nedir

 • Başvuru formu.
 • Dilekçe.
 • Anamal paylarına katılabilmek amacıyla yazılı olarak yüklenimde bulunulması.
 • Kullanma.
 • Sürme.
 • Bir araştırma tasarısı ya da bir izlencenin uygun yöntem ve yordamlar aracılığıyla alanda eyleme dönüştürülmesi.
 • Kumaşı, deriyi vb. üzerlerine renkli kumaş parçaları ya da başka bezeyici gereçleri yapıştırma, ekleme, dikme yoluyla yamayarak bezeme.
 • Müracaat.
 • Bir oyunun, bir sahnenin ya da bir kesimin sahne üzerinde denenmesi.
 • Bilgisayar, hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • İstida.
 • Halkın, geleneksel yollarla edindiği ya da dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği oluşumlarla doğrudan doğruya kendisinin uyguladığı işlemlerden her biri. bk. uygulamalı halkbilim, uygulamalı insanbilim.
 • Kullanım.
 • Bir bulguyu yeni ürünler elde etmek için yapımda ve üretimde kullanarak gereken işlemleri yerine getirme.
 • Başvurma.
 • Talep.
 • Başvuru.
 • Yama işleme.
 • Müracaat formu.
 • Uygulama.
 • Dikkat.
 • Paya katılma istemi.
 • Tatbik.
 • Özen.

Application ile ilgili cümleler

English: Ali eventually figured out how to install a free database application on his computer.
Turkish: Ali sonunda kendi bilgisayarına ücretsiz bir veritabanı uygulamasını yüklemeyi anladı.

English: Ali filled out the application for me.
Turkish: Ali başvuru dilekçesini benim için doldurdu.

 

English: Ali can't figure out how to fill out this application form.
Turkish: Ali başvuru formunu nasıl dolduracağını anlayamıyor.

English: Ali filled out the job application form.
Turkish: Ali iş başvuru formunu doldurdu.

English: Ali filled out the application form.
Turkish: Ali başvuru formunu doldurdu.

Application ingilizcede ne demek, Application nerede nasıl kullanılır?

Application background : Uygulama artalanı.

Application binary interface : İkili arayüz uygulaması.

Application blank : Başvuru formu. Başvuru kağıdı.

Application compatibility : Uygulama uyumluluğu.

Application control menu : Uygulama kontrol menüsü. Windows ortamında bir uygulama penceresini kontrol eden menü.

Application deployment editor : Uygulama dağıtım düzenleyicisi.

Application fomr : Bir işletmeye girmek için başvuran işçilerin doldurduğu soru kağıdı. İş isteme kağıdı.

Application enabling : Uygulama yetkinleştirme. Uygulama etkinleştirme. Uygulama altyapısı sağlama.

Application form : İşe başvurma formu. Başvuru belgesi. İştirak taahhütnamesi. Başvuru formu. Müracaat formu.

Application heap : Uygulama yığını. Macintosh bilgisayarlarda kullanıcı uygulamaları için tasarlanmış olan bellek yığını.

İngilizce Application Türkçe anlamı, Application eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Application ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Refs : Başv. Hakem. Baş. Hakemlik yapmak.

Referring : Atfetmek. Başvurmak. Dosyanın başka mahkemeye gönderilmesi. İlgili olmak. Sevk. İlgili olarak. İma etmek. İzafeten. Kastetmek. Sevketmek.

Postulation : Koyutlama. Varsayma. Koyut.

Refers to : Başvuru yeri. Adlandırmak.

Petition : Dua. Rica etmek. Temenni. Toplu dilekçe. Dilek. Dilemek. Dilekçe vermek. Rica.

Pleas : Bahane. Savunma. Dava. Yalvarma. Mazeret. Rica.

Impositions : Yükleme. Koyma. Ceza (okul). Haksız talep. Aldatma. Vergi. Taciz. Külfet. İstenmeyen misafir.

Circumspection : İhtiyat. Öngörü. Tedbir. İhtiyatlılık. Dikkatlilik. Tedbirlilik. Sakınganlık.

Imposition : Külfet. Vergiyi gerçekleştirme. Verginin belirtilmesi yasalarında gösterilen dayanaklar ve oranlar üzerinden vergi örgütünce sayışımlanarak bu alacağın niceliği bakımından belirli bir duruma getirilmesi işlemi. Zorla kabul ettirme. İstenmeyen misafir. Vergi. Aldatma. Ceza (okul).

Application synonyms : patent application, practical application, loan application, eye liner, appeal, utilization, deportations, usage, information booth, implorations, handling, reference, conformations, ref, employing, resort, reference to, market, elaborations, driving, elaboration, pursuance, advertence, care, access, exploitations, requirement, usages, imploration, beware of, rigor, accuracies, mand.

Application ingilizce tanımı, definition of Application

Application kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of applying or laying on, in a literal sense. As, the application of emollients to a diseased limb.